Պատիճներ

Ակտիվ նյութերով, յուղերով և հակաօքսիդիչներով պատիճները կօգնեն ապահովել անհրաժեշտ հակատարիքային խնամքը, ուժեղացնել ցերեկային և գիշերային քսուքների արդյունավետությունը և բարձրացնել մաշկի խոնավության մակարդակը: