Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Բաժին «Ինչպես գնել»

Առաքում

Ինչպե՞ս ստանալ պատվերը

Վճարում

Ինչպե՞ս վճարել պատվերը

Պատվերի ձևակերպում

Ինչպե՞ս գնել Օրիֆլեյմի արտադրանք

Գրանցում

Ինչպե՞ս դառնալ Օրիֆլեյմի Խորհրդատու

Հայց-պահանջներ և վերադարձեր

Ինչպե՞ս դիմել հայց-պահանջով/կատարել ետ վերադարձ

Մեր կոնտակտները

Մեր կոնտակտները

Մենք աշխատում ենք երկուշաբթի-շաբաթ, ժամը՝ 09:00-18:00

+37460-700-100

Գրե՛ք մեզ