Pure Skin

Detect Technology համալիրով և սալիցիլաթթվով Pure Skin շարքը մաքրում է մաշկը, հեռացնում սև կետիկներն ու ավելորդ փայլը: