Սույն կանոնները և պայմանները, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, որոնք հիշատակված են դրանց մեջ (այսուհետև «Կանոններ»), սահմանում են կանոնները, սկզբունքները, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների իրավունքները և պարտավորությունները: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների կողմից  սույն կանոններին համաձայնություն տալու և ընդունելու դեպքում, վերջիններս հանդիսանում  են պարտադիր՝ համաձայնագրի կատարման նկատմամբ, համապատասխան ՀՀ ՔՕ 444  հոդվածի, որը կնքվում է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի («Օրիֆլեյմի Խորհրդատու», «Խորհրդատու») և «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ միջև, և որը գրանցված է հետևյալ հասցեում՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Քաջազնունու փող. 20, 264.110.06070 գրանցահամարի տակ («Օրիֆլեյմ», «ընկերություն», «Ընկերություն», «Օրիֆլեյմ ընկերություն»): Սույն Կանոնները ընդունելու դեպքում  Օրիֆլեյմի Խորհրդատուներին խորհուրդ է տրվում  տպել և իրենց մոտ  պահել սույն փաստաթղթի պատճենը:
Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում պարբերաբար վերանայելու սույն Կանոնները, ինչի մասին Խորհրդատուները ծանուցվեն: Վերջին թարմացման ամսաթվի հետ կարելի է ծանոթանալ Կանոնների վերջում: Օրիֆլեյմը կտեղեկացնի Խորհրդատուներին այդպիսի փոփոխությունների մասին, ինչպես նկարագրվում է սույն Կանոնների մեջ:

1. ԲՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
Սույն Կանոնների մեջ օգտագործվում են հետևյալ բնորոշումները.
1.1. Օրիֆլեյմի էթիկական Կոդեքսը և Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի վարքագծի Կանոնները. պարտադիր կանոնների հավաքախումբ, որոնք կազմում են Օրիֆլեյմի հաջողության ծրագրի մասը, կարգավորում են  Խորհրդատուների վարվելակերպը Օրիֆլեյմի, գնորդների և Օրիֆլեյմի մյուս Խորհրդատուների նկատմամբ:
1.2. Օրիֆլեյմի Խորհրդատու. 14 տարեկան դարձած ցանկացած ֆիզիկական անձ, որը սահմանված միջոցներից որևէ մեկով գրանցվել է Օրիֆլեյմում որպես Խորհրդատու, ներառյալ նաև օնլայն գրանցումները, և անվերապահորեն համաձայնել է սույն Կանոնների դրույթների հետ: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն չի հանդիսանում Օրիֆլեյմի աշխատակից: Ցանկացած գործողություն, որը Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կատարում է Արտադրանքի հետ այն գնելուց հետո,  կատարում է իր անունից: Բոլոր պարտավորությունները, որոնք կապված են ծախսերի, ռիսկերի, հարկեր վճարելու և ՀՀ գործող օրենսգրքի պահանջները պահպանելու հետ, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կատարում է ինքնուրույն:
1.3. Օրիֆլեյմի կատալոգ, Կատալոգ*.  Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից թողարկվող թղթային կամ էլեկտրոնային  հրատարակություն, որը պարունակում է Օրիֆլեյմի Արտադրանքի առաջարկները:
1.4. Կատալոգի գործողության շրջան. ժամանակահատվածը, որը նշված է յուրաքանչյուր կատալոգի կազմին և որի ընթացքում  ուժի մեջ են Օրիֆլեյմի՝ տվյալ կատալոգում ընդգրկված առաջարկները:
1.5. Օրիֆլեյմի արտադրանք, Արտադրանք, Արտադրատեսակներ. օծանելիքային–կոսմետիկական արտադրատեսակներ, պարագաներ և այլ ապրանքներ, որոնք իրացվում են Օրիֆլեյմի կողմից:
1.6. Օրիֆլեյմի ապրանքանիշերը. նշանակումները, որոնք ծառայում են Օրիֆլեյմի կողմից իրացվող ապրանքատեսակների կամ արտադրատեսակների շարքերի առանձնացման համար:
1.7. Տարածք. Հայաստանի Հանրապետություն:
1.8. Անձնական տվյալներ. տեղեկատվություն, որը ներկայացվում է Խորհրդատուների կողմից որպես Օրիֆլեյմի Խորհրդատու գրանցվելու ժամանակ, ինչպես նաև ցանկացած լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը ուղղակիորեն  կամ անուղղակիորեն  վերաբերվում է Խորհրդատուներին, և  որը վերջիններս կարող են պարբերաբար ներկայացնել Օրիֆլեյմին:
1.9. Ապրանքագիր. ապրանքագիր/հաշիվ կամ ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որին համապատասխան ապրանքատեսակները փոխանցվում են Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին, և որի մեջ նշվում է փոխանցվող արտադրատեսակների ցանկը, փոխանցման ամսաթիվը, գնումների ընդհանուր արժեքը՝ դրամով, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի համարը, որը նրան շնորհվել է որպես Օրիֆլեյմի Խորհրդատու գրանցվելիս (Գրանցման համարը), և այլ անհրաժեշտ տվյալներ:
1.10. Կայք. Օրիֆլեյմի պաշտոնական էջը Համացանցում, հետևյալ հասցեով՝ https://am.oriflame.com/:

2. ԳՐԱՆՑՈՒՄ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 
2.1. Կայքում գրանցումը իրականացվում է հետևյալ հասցեով՝ https://am.oriflame.com/
2.2. Կայքում գրանցվելը պարտադիր է պատվերը ձևակերպելու համար: 
2.3. Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում գրանցման ժամանակ Խորհրդատուի կողմից ներկայացված տեղեկատվության ճշգրիտ և ճշմարիտ լինելու համար:
2.4. Ցանկացած ֆիզիկական անձ կհամարվի գրանցված որպես Օրիֆլեյմի Խորհրդատու, այն բանից հետո, երբ Օրիֆլեյմը կընդունի այդ անձի հայտը և նրան կշնորհի Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի անհատական համար:
2.5. Գրանցումից հետո.
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին իրավունք կտրվի գնել Օրիֆլեյմի արտադրատեսակները, սույն Կանոններին համապատասխան, ինչպես նաև օգտվել այլ առավելություններից, որոնք տրամադրում է Օրիֆլեյմը:
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պարտավոր է խստորեն պահպանել սույն Կանոնները, ինչպես նաև այս Կանոններում հիշատակվող ցանկացած փաստաթղթի դրույթները, որոնք հանդիսանում են սույն Կանոնների անքակտելի մասը:  Օրիֆլեյմը կարող է գանձել գրանցային վարձը, որը վճար է մեկնարկային հավաքածուի համար. դրա արժեքը նշված կլինի առաջին ապրանքագիր/հաշվի մեջ, որն ուղարկվում է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին, արտադրանքի առաջին պատվերի հետ միաժամանակ: 
2.6.   Եթե Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի գրանցման ընթացքում գործող կատալոգից հետո՝  4 անընդմեջ կատալոգի գործողության ժամանակաշրջանում նոր Խորհրդատուն  ոչ մի պատվեր չի կատարում, նրա գրանցումը կչեղարկվի:
2.7. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն, ինչը հավասարազոր է, որ Օրիֆլեյմը նույնպես, իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ դադարեցնել փոխհարաբերությունները, առանց բացատրելու պատճառները, սույն Կանոններին համապատասխան՝ այդպիսի դադարեցման մասին  գրավոր ծանուցում ուղարկելու միջոցով: Փոխհարաբերությունների դադարեցման մասին որոշումը, որը ձեռնարկված է Օրիֆլեյմի կողմից, ուժի մեջ է մտնում անմիջապես:  
2.8. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պարտավորվում է  երրորդ անձանց չհայտնել օգտանունը և գաղտնաբառը, որոնք նշվել են Խորհրդատուի կողմից, գրանցման ժամանակ: Խորհրդատուի մոտ իր մուտքի և գաղտնաբառի անվտանգության, կամ  երրորդ անձանց կողմից նրանց օգտագործելու վերաբերյալ կասկածներ ծագելու դեպքում Խորհրդատուն պարտավորվում է այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել Օրիֆլեյմին,  խորհրդատուի էջից ուղարկելով նրան համապատասխան էլեկտրոնային հաղորդագրություն կամ էլեկտրոնային նամակ, հետևյալ հասցեով. customers_am@oriflame.com: Քանի դեռ Օրիֆլեյմ ընկերությունը չի ստացել Խորհրդատուից ծանուցում օգտանունի և/կամ գաղտնաբառի անվտանգության խախտման վերաբերյալ, Խորհրդատուի էջի հետ կապված ցանկացած գործողություն համարվում է կատարված Խորհրդատուի կողմից: 

3. ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ

Ա. ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
3.1. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կարող է պատվիրել Ապրանքատեսակները, որոնք տեղակայված են Օրիֆլեյմի կայքում:
3.2.  Պատվերը համարվում է կատարված, հետևյալ քայլերը կատարելուց հետո.
• Առցանց պատվերի ժամանակ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ընտրել է Ապրանքատեսակ, որը նա ցանկանում է ձեռք բերել՝ օգտագործելով «ավելացնել զամբյուղի մեջ» գործառույթը: Ընդ որում, Խորհրդատուն կարող է ցանկացած ժամանակ, մինչև  պատվերը հաստատվելը, վերանայել և փոփոխել զամբյուղի պարունակությունը, փոփոխելով ապրանքատեսակների քանակը, հեռացնելով որոշակի ապրանքատեսակներ կամ զամբյուղի ողջ պարունակությունը:
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ներկայացրել է Օրիֆլեյմին անհրաժեշտ Անձնական տվյալները առաքման համար, և համաձայնել է, որ Օրիֆլեյմը կարող է օգտագործել այդ Անձնական տվյալները, նպատակների համար, որոնք շարադրված են Օրիֆլեյմի Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության մեջ:
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ընտրել է Ապրանքատեսակների առաքման և վճարման համար իր նախընտրելի միջոցը:
3.3.  Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից օնլայն պատվերը կատարելուց հետո այդ պատվերը վեբ-կայքում փոփոխվել չի կարող: Խորհրդատուն կարող է ամբողջովին չեղարկել պատվերը վեբ-կայքում և ստեղծել նորը, եթե պատվերը չի հավաքվել: Մնացած դեպքերում անհրաժեշտ է դիմել Հաճախորդների աջակցության ծառայություն, հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 60 700100 կամ customers_am@oriflame.com հասցեով:
3.4. Պատվերը ընդունելուց հետո Օրիֆլեյմը էլեկտրոնային փոստով  կուղարկի Խորհրդատուին պատվերի հաստատումը:
3.5. Պատվիրված Ապրանքատեսակների հետ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կստանա նաև Ապրանքագիրը, որի մեջ նշված կլինի պատվիրված Ապրանքատեսակների ցանկը: Ընդ որում, ստանալով ապրանքագիրը, Խորհրդատուն պետք է ստորագրի այն կամ ստորագրի այլ փաստաթուղթ, որը կհաստատի նրա կողմից պատվերն ստանալու փաստը, կամ մուտքագրի/հայտնի գաղտնի կոդը՝ պատվերը ստանալու համար: 
3.6. Առցանց պատվերի ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալը.
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին սույն Կանոնների, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի  օրինակները, որոնք կազմում են համաձայնագիրը և պարտադիր են Խորհրդատուի համար, նրա կողմից Օրիֆլեյմում  գրանցման ընթացակարգը հաջողությամբ անցնելուց հետո,  ավտոմատ կերպով չի ուղարկվելու:  
3.7.  Խորհրդատուն կարող է չեղարկել ձևակերպված և վճարված Ապրանքատեսակները, բացառապես սույն Կանոնների կետ 4-ում նկարագրված ընթացակարգին համապատասխան: 
3.8. Ապրանքատեսակների առցանց պատվերը կարելի է տեղադրել օրվա ցանկացած ժամի, բացառությամբ որոշակի ժամանակահատվածների, երբ Ընկերության կայքի հասանելիությունը սահմանափակ է:
3.9. Բոլոր Ապրանքատեսակները չեն, որ հասանելի են ցանկացած ժամանակ: Եթե պատվերը տեղադրելու պահին ապրանքը պահեստում չկա, Օրիֆլեյմը կգործադրի բոլոր ողջամիտ ջանքերը, այդ մասին Խորհրդատուին տեղեկացնելու համար, մինչ նրա կողմից պատվերն ավարտելը, որպեսզի նա կարողանա փոփոխել պատվերը կամ հրաժարվել դրանից:
3.10. Օրիֆլեյմի կայքը կարող է ժամանակ առ ժամանակ անհասանելի լինել սահմանափակ ժամանակահատվածով՝ տեխնիկական սպասարկման կամ այլ պատճառներով: Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրելու այդպիսի հասանելիության բացակայության համար և չի ընդունի Խորհրդատուների կամ այլ անձանց բողոքները, որոնք կապված են դրա հետ:

Բ. ԳՆԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՈՒՄԸ
3.11. Բացառիկ դեպքերում Օրիֆլեյմը կարող է թույլ տալ Խորհրդատուին  տեղադրել ուրիշ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների պատվերները, օգտագործելով  հատուկ առցանց-գործիքը: Դա հնարավոր է միայն  նրանց հստակ արտահայտված թույլտվությունից հետո: Այդ գործիքը օգտագործելու դեպքում այդպիսի Խորհրդատուն միանձնյա պատասխանատվություն է կրելու ցանկացած հավակնությունների ու պահանջների համար, կապված պատվերի չարտոնված տեղադրման, և ամբողջությամբ, գաղտնիության  ցանկացած խախտումների հետ, ինչպես նաև  ցանկացած ծախսերի  համար, որոնք կարող է կրել Օրիֆլեյմը, այդպիսի պատվերի կապակցությամբ, կամ մարդը, ում համար Խորհրդատուն տեղադրել է պատվերը:
3.12. Ապրանքատեսակների գները գործող են պատվերը տեղադրելու պահին: Բոլոր գները նշված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ:
3.13. Օրիֆլեյմը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և իր հայեցողությամբ  փոփոխել գները: Նախնական ծանուցում չի պահանջվում:
3.14. Գները չեն ներառում առաքման արժեքը և ցանկացած այլ վճարներ, որոնք հստակ նշված են պատվերը ձևակերպելու ժամանակ: Առաքման արժեքը կարող է տարբեր լինել՝ կախված Խորհրդատուի կողմից առաքման եղանակի ընտրությունից:
3.15. Օրիֆլեյմը կարող է պարբերաբար տրամադրել զեղչեր: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն գների հաշվարկի վերաբերյալ ցանկացած հարցով միշտ կարող է դիմել Հաճախորդների աջակցության ծառայությանը հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 60 700 100 կամ customers_am@oriflame.com հասցեով:
3.16. Ապրանքատեսակների համար վճարումը Խորհրդատուի կողմից կատարվում է վճարային տերմինալների, բանկային փոխանցումների միջոցով կամ վճարման ցանկացած այլ եղանակով, որը սահմանված է Օրիֆլեյմի կողմից և որի մասին տեղեկացված է Խորհրդատուն ու դա նրա համար հասանելի միջոց է. Էլեկտրոնային փոստով, SMS հաղորդագրությամբ, համապատասխան տեղեկատվությունը Օրիֆլեյմի կայքի Խորհրդատուների համար նախատեսված բաժնում՝ տեղակայելով http://am.oriflame.com կայքում: Օրիֆլեյմը իրավունք ունի Խորհրդատուին վճարումը հետաձգելու (ապառիկի) իրավունք տրամադրել: Այդ դեպքում  Ապրանքի համար վճարումը Խորհրդատուի կողմից կատարվում է ժամկետի ընթացում, որը նշված է ապրանքագրի մեջ: Ապրանքագրի ամսաթիվը հանդիսանում է Ապրանքատեսակների վճարման պարտավորության ծագման ամսաթիվը, եթե ապրանքագրի մեջ այլ ամսաթիվ որոշված չէ, որպես վճարման պարտավորության ծագման ամսաթիվ:
3.17. Օրիֆլեյմը իրավունք ունի միակողմանի կարգով մերժել Խորհրդատուին Ապրանքատեսակների ապառիկ վաճառքը:
3.18. Ապրանքատեսակների ապառիկ վաճառքի կանոնները սահմանվում են Օրիֆլեյմի կողմից: Օրիֆլեյմը իրավունք ունի միակողմանի կարգով փոփոխել Ապրանքատեսակների ապառիկ վաճառքի պայմանները, ինչի մասին Խորհրդատուն տեղեկացվում է հայտարարությամբ, որը կախվում է Օրիֆլեյմի գրասենյակում կամ տեղեկությունը հասցվում է նրան, ցանկացած հասանելի եղանակով. Էլեկտրոնային փոստով, SMS, համապատասխան տեղեկատվությունը Օրիֆլեյմի http://am.oriflame.com կայքի Խորհրդատուների համար նախատեսված բաժնում տեղադրելով  և այլն:
3.19. Օրիֆլեյմը վաճառվող ապրանքատեսակների տեսականու մասին  տեղեկացնում է Խորհրդատուին, նրան ուղարկելով կամ ապրանքային գրացուցակները, գրքույկները, թերթիկները այլ կերպ տարածելու ճանապարհով: Տարածման կանոնավորությունն ու կարգը որոշվում է Օրիֆլեյմի հայեցողությամբ: Սույն կետի համապատասխան  Խորհրդատուների տեղեկացման  համար օգտագործվող  գրացուցակների, գրքույկների, թերթիկների արժեքը ներառվում է Ապրանքատեսակների գնացուցակային գնի մեջ, այդ դեպքում տարածումը իրականացվում է առանց Խորհրդատուից լրացուցիչ վճարներ գանձելու:
3.20.  Օրիֆլեյմը իրավունք ունի փոխանցել կամ զիջել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի պարտքը այլ անձի, եթե Խորհրդատուն սահմանված ժամկետում չվճարի ձեռքբերված Ապրանքի համար:
3.21. Վճարման եղանակների, ներառյալ ապրանքները ապառիկ ձեռքբերելու բոլոր հնարավոր պայմանների մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար, անհրաժեշտ է դիմել Հաճախորդների աջակցության ծառայություն, հետևյալ հեռախոսահամարով. +374 60 700100 կամ customers_am@oriflame.com հասցեով:
Գ. ԱՌԱՔՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՓՉԱՆԱԼՈՒ ՌԻՍԿԻ ԱՆՑՈՒՄԸ
3.22. Պատվիրված ապրանքատեսակները կարող են առաքվել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:
3.23. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ընտրում է Ապրանքատեսակների առաքման վայրը պատվերը կատարելու գործընթացում: 
3.24. Օրիֆլեյմը պարտավորվում է մշակել և ներկայացնել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի պատվերը հնարավորինս կարճ ժամկետներում, բայց ոչ ուշ, քան 30 օր, Օրիֆլեյմի կողմից պատվերը հաստատելուց հետո: Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում առաքման ուշացումների համար, որոնք պայմանավորված են Օրիֆլեյմից անկախ հանգամանքներով:
3.25. Ապրանքի պատահականորեն փչանալու ռիսկը և Ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը անցնում են Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին Խորհրդատուի կողմից Ապրանքը ստանալու պահից, ինչը հաստատվում է Ապրանքագիրը կամ պատվերի ստացումը հաստատող այլ փաստաթուղթ ստորագրելով կամ պատվերի ստացման համար նախատեսված հատուկ կոդը մուտքագրելով/հաղորդելով :
3.26. Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում առաքումը հնարավոր չլինելու, պատվերը սխալ կամ ոչ ժամանակին առաքելու համար, եթե Խորհրդատուն ներկայացրել է ոչ ճիշտ կամ ոչ լիարժեք Անձնական տվյալներ, ինչպես նաև առաքման վայրում ստացողի ներկա չլինելու համար:

Դ. ՕՐԻՖԼԵՅՄ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
3.27.  Օրիֆլեյմը երաշխավորում է, որ Օրիֆլեյմ Արտադրանքը արտադրվում է Եվրոպական և Մաքսային Միությունների օրենսդրության, ինչպես նաև Օրիֆլեյմի էթիկական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան:

4. ՊԱՏՎԵՐԸ ՉԵՂԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
4.1. Օրիֆլեյմը խստորեն պահպանում է ապրանքատեսակների վերադարձի կանոնները, որոնք կիրառելի են ընկերությունում և նշված են սույն Կանոնների 4.3. կետում:
4.2.   Պատվերը ստանալու պահին Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է ստուգի նրա պարունակությունը, համոզվելու համար, որ այն չի պարունակում ինչ որ ապրանքներ, որոնք կարող են վնասված լինել տեղափոխման ընթացքում: Խորհրդատուն, կամ որևէ այլ անձ, որը Խորհրդատուի անունից ստանում է ապրանքը, պետք է անհապաղ տեղեկացնի Սպասարկման բաժին, ներկայացնելով բողոքները և նկարագրելով վնասվածքները/թերությունները, ինչպես նաև հայտնի իր ցանկությունը՝ փոխարինելու խոտանված ապրանքը նման որևէ ուրիշ ապրանքի հետ կամ վերադարձնի այն, ապրանքի արժեքի փոխհատուցման պայմանով: Պահանջը կարելի է ներկայացնել Օրիֆլեյմի ցանկացած Բյութի-կենտրոնում, ինչպես նաև առցանց՝ Ընկերության կայքում, հետևյալ հասցեով՝ http://am.oriflame.com:
4.3. Վերադարձի և փոխհատուցման իրավունքը
4.3.1. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կարող է չեղարկել Ապրանքի պատվերը, առանց բացատրելու պատճառը: Դա նշանակում է, որ եթե Խորհրդատուն մտափոխվի կամ ցանկացած այլ պատճառով որոշի, որ չի ուզում ստանալ Ապրանքը, այդ դեպքում նա կարող է այդ մասին տեղեկացնել Օրիֆլեյմին (այսինքն, չեղարկել պատվերը): Նման դեպքերում Օրիֆլեյմը կվերադարձնի պատվերի համար վճարված արժեքը: Ընդ որում, Օրիֆլեյմը իրավունք ունի Խորհրդատուից պահել բոլոր ծախսերը, որոնք կատարվել են տվյալ պատվերի հավաքագրման և փոխադրման վրա, մինչև Խորհրդատուին հասնելը և ետ՝ մինչև Օրիֆլեյմ:
4.3.2. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կարող է չեղարկել պատվերը, առանց փոխհատուցելու կ. 4.3.1. նշված ծախսերը, ցանկացած ժամանակ, նույնիսկ պատվերի հաստատումը էլեկտրոնային փոստով ստանալուց հետո, բայց մինչև նրա հավաքագրումը սկսելու պահը:
4.3.3. Պատվերը չեղարկելու համար Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կարող է դիմել Հաճախորդների աջակցության ծառայություն, հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 60 700100, կամ customers_am@oriflame.com էլեկտրոնային հասցեով: Պատվերի չեղարկումը ուժի մեջ է մտնում Օրիֆլեյմ Ընկերության կողմից Խորհրդատուի ծանուցումն ստանալու ամսաթվից սկսած: Եթե Խորհրդատուն զանգահարի Հաճախորդների աջակցության ծառայություն չեղարկման մասին տեղեկացնելու համար, ապա նրա պատվերի չեղարկումը ուժի մեջ է մտնում այդ զանգի օրվա ամսաթվից սկսած:
4.3.4. Ապրանքը վերադարձնելու ժամանակ Խորհրդատուն կստանա արժեքի լրիվ փոխհատուցումը, որը նա վճարել է Ապրանքատեսակների համար: Օրիֆլեյմը շատ կարճ ժամանակամիջոցում կփոխհատուցի արժեքը, բայց ցանկացած դեպքում (ա) 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, սկսած Խորհրդատուի կողմից ներկայացված ցանկացած Ապրանքները ստանալու օրվանից, կամ (բ) եթե ապրանքատեսակները պահեստից դեռ չեն առաքվել, 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, Խորհրդատուի կողմից պատվերի չեղարկման ծանուցումը ուղարկելու օրվանից սկսած:
4.3.5. Եթե Խորհրդատուն վերադարձնում է Ապրանքը նրա թերությունների կամ սխալ նկարագրված լինելու պատճառով, Օրիֆլեյմը ողջ ծավալով կփոխհատուցի Խորհրդատուին թերություններ ունեցող Ապրանքի արժեքը, ինչպես նաև  առաքման վրա կատարված ցանկացած կիրառելի ծախսեր:
4.3.6. Եթե Ապրանքները հասել են Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին, ապա վերադարձը հնարավոր է միայն Խորհրդատուի կողմից հետևյալ պայմանների պահպանման դեպքում.
4.3.6.1. Խորհրդատուն պետք է Ապրանքը վերադարձնի Օրիֆլեյմին, առանց չարդարացված ուշացումների, և ցանկացած դեպքում, ոչ ուշ, քան 14 օր, պատվերը ստանալուց հետո:
4.3.6.2. Ապրանքը չի վնասվել և համապատասխանում է նկարագրությանը (հակառակ դեպքում, տես. կետ 4.3.5.), 
4.3.6.3. Խորհրդատուն պատասխանատվություն կկրի Ապրանքի վերադարձի ուղղակի ծախսերի համար,
4.3.6.4. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պարտավոր է Ապրանքը պահպանելու և նրա մասին ողջամիտ հոգատարություն դրսևորելու համար, քանի դեռ այն գտնվում է իր տնօրինության տակ, մինչև Օրիֆլեյմ ընկերությանը վերադարձնելը:
4.3.7. Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն է կրում Ապրանքի առաքման համար, սույն Կանոնների պայմաններին համապատասխան: Որպես գնորդ, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն միշտ պաշտպանության  իրավունք կունենա թերություններով Ապրանքատեսակների կամ Ապրանքատեսակի  նկատմամբ, որը չի համապատասխանում նկարագրությանը, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:
Բացի դրանից, Օրիֆլեյմը երաշխավորում է Բոլոր արտադրատեսակների բարձր որակը, որոնք նշված են  «Oriflame» ապրանքանիշով և հաստատում է, որ նրանք արտադրվում են Օրիֆլեյմի կողմից կամ Օրիֆլեյմի պատվերով, որակի ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան:

5. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1. Օրիֆլեյմը թույլ է տալիս Արտադրատեսակների վերադարձ և փոխարինում, ինչպես նշված է Կանոններում, հենց իր՝ Խորհրդատուի կողմից և այն դեպքում, երբ Արտադրանքը ձեռք է բերվել սեփական անունից: Այն դեպքում, երբ պատվերը տեղադրվել է Օրիֆլեյմի այլ Խորհրդատուների անունից, ապա այդպիսի Արտադրատեսակների վերադարձը  նույնպես կարող է իրականացվել այլ Խորհրդատուների անունից (համաձայն կ. 3.11):
5.2. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է պահպանի  Օրիֆլեյմ ընկերության վարկանիշը և հեղինակությունը: Խորհրդատուն պարտավորվում է չանել ոչ մի հայտարարություն և ոչ մի գործողություն, որոնք կարող են վնասել Օրիֆլեյմ ընկերության կամ Արտադրատեսակների հեղինակությանը: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է կառավարի իր գործողությունները, պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության և Էթիկական օրենքները, չանել ոչ մի կեղծ, մոլորության մեջ գցող կամ չափազանցված հայտարարություն, Արտադրատեսակների և/կամ Օրիֆլեյմ ընկերության մասին:
5.3. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ընդունում է, որ Օրիֆլեյմի Ապրանքանիշները, նրա ֆիրմային անվանումը և լոգոտիպը, այլ պահպանվող և չպահպանվող մտավոր սեփականության օբյեկտները հանդիսանում են Օրիֆլեյմի սեփականությունը, և համաձայնում է ոչ մի կերպ չխախտել դրանք:
5.4. Օրիֆլեյմի Արտադրատեսակները ներկայացնելու ժամանակ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է խստորեն պահպանի Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի վարքագծի Կանոնները և Օրիֆլեյմի էթիկական օրենսգիրքը:
5.5. Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն իր գործունեությունում պարտավոր է պահպանել Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին  Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությունը:
5.6. Մասնավորապես, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է ձեռնարկի համապատասխան տեխնիկական և անվտանգության կազմակերպչական միջոցներ անձնական տեղեկատվության պաշտպանության համար, պատահական կամ անօրինական ոչնչացումից, կամ պատահական կորստից, փոփոխություններից, չարտոնված հրապարակումից կամ հասանելիությունից, մասնավորապես, երբ մշակումը ներառում է տվյալների փոխանցում ցանցերով, և մշակման ցանկացած ուրիշ անօրինական տեսակների վերաբերյալ: Նկատի առնելով տեխնիկական զարգացման մակարդակը և նրա իրականացման վրա կատարվող ծախսերը, այդ միջոցառումները պետք է ապահովեն անվտանգության մակարդակը, որը համապապատասխանում է ռիսկերին, կապված  պաշտպանվող Անձնական տվյալների մշակման և բնույթի հետ:
5.7. Օրիֆլեյմը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում ցանկացած տուգանքների, ծախսերի, հավաքագրումների և ընդհանուր առմամբ, ցանկացած ծախսերի համար, որոնք Խորհրդատուն կարող է կրել իր կողմից գործող օրենքները խախտելու համար, ներառյալ Անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրությունը: Խորհրդատուն պարտավոր է փոխհատուցել Օրիֆլեյմի բոլոր վնասները, որոնք Օրիֆլեյմը կարող է կրել երրորդ անձանց կողմից ներկայացված պահանջով՝ կապված Խորհրդատուի կողմից երրորդ անձանց անձնական կամ այլ գաղտնի տեղեկատվության օգտագործման հետ:
5.8. Եթե Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ցանկանում է ներգրավել այլ անձի, որպեսզի նա ևս դառնա Օրիֆլեյմի Խորհրդատու, ապա Խորհրդատուն կարող է որոշակի անձնական տեղեկատվություն ստանալ հենց այդ անձից: Ընդ որում, Խորհրդատուն խստորեն պետք է հետևի Օրիֆլեյմի կողմից սահմանված ընթացակարգերին:
5.9. Ոչ մի պարագայում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն իրավունք չունի ուղարկել տեղեկատվական, գովազդային և/կամ ինչ որ այլ հաղորդագրություններ Օրիֆլեյմի անունից:

6. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6.1. Օրիֆլեյմը կառաքի Խորհրդատուի կողմից պատվիրված ցանկացած Արտադրատեսակ, նրանց առկայության պայմանի դեպքում:
6.2. Օրիֆլեյմը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում պահեստում Արտադրատեսակի բացակայության համար: 

7. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ
7.1. Օրիֆլեյմը կարող է դադարեցնել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի մասնակցությունը, նրան ծանուցում ուղարկելու ճանապարհով, որը անհապաղ ուժի մեջ կմտնի հետևյալ հանգամանքներից ցանկացածի դեպքում.
• Եթե Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ինչ-որ հայտարարություններ կանի Արտադրատեսակների վերաբերյալ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը կամ Օրիֆլեյմին կներկայացնի իր Անձնական տվյալները, որոնք սխալ են կամ չեն համապատասխանում իրականությանը:
• Օրիֆլեյմին՝ ունեցած պարտքերի առկայության դեպքում:
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից  Կանոնների ցանկացած դրույթը խախտելու դեպքում:
• Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից Կանոններում նշված փաստաթղթերի ցանկացած դրույթ խախտելու, այդ թվում՝ Օրիֆլեյմի Էթիկական օրենսգրքի և այլ դեպքերում:
7.2 Գրանցման ժամկետը Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կսպառի, եթե որպես Խորհրդատու՝ Կատալոգի գործունեության 4 շրջան անընդմեջ, սկսած նրա գրանցման կատալոգի հաջորդ կատալոգից,  նրա կողմից որևէ պատվեր չլինի, կամ  անընդմեջ Կատալոգի 17 շրջանի ընթացքում պատվեր չլինի, սկսած նրա վերջին պատվերի կատալոգի հաջորդ կատալոգից, կամ Խորհրդատուի դիմումի համաձայն՝ կախված նրանից, թե որն ավելի շուտ կլինի:

8. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ
Ցանկացած բողոք, հարցեր և հարցումներ կարելի է ներկայացնել  Աջակցության ծառայություն հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 60 700100  կամ  customers_am@oriflame.com էլեկտրոնային հասցեով: 

9. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
9.1. Ցանկացած առևտրային (կոմերցիոն) (թրենինգների նյութեր, տեղեկատվություն մարքեթինգային պլանի, բիզնես-հնարավորությունների մասին և այլն) կամ այլ տեղեկատվություն, որը ներկայացվում է Օրիֆլեյմի կողմից կամ հայտնի է դարձել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին ինչ որ այլ ճանապարհով, նրա կողմից սույն Կանոնների կատարման հետևանքով, եթե այն վերաբերվում է Օրիֆլեյմի  կամ Օրիֆլեյմ ընկերության խմբի գործնական կամ առևտրային գործառնություններին կամ էլ նրանց արտադրական գործընթացներին, և վերջիններիս կողմից չի տրամադրվել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին որպես տեղեկատվություն, որը ենթակա է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուներին հասանելի դառնալու, անվերապահորեն համարվում է գաղտնի (այսուհետև «Գաղտնի տեղեկատվություն»), և Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն իրավունք չունի հրապարակել կամ օգտագործել այն առանց Օրիֆլեյմի նախնական գրավոր թույլտվության:
9.2. Գաղտնիությունը պահպանելու պարտավորությունները, որոնք նախատեսված են սույն 9-րդ հոդվածով, մնում են ուժի մեջ, նաև Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի և Օրիֆլեյմի միջև փոխհարաբերությունները դադարեցնելուց հետո, համաձայն սույն Կանոնների հոդվ. 7: Եթե նորմատիվ իրավական ակտերով դրված չեն արգելանքներ կամ այլ լրացուցիչ սահմանափակումներ, ապա Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից գաղտնի տեղեկատվությունը երրորդ անձանց փոխանցելը, ներառյալ տեղեկատվական բազայում  մյուս Խորհրդատուների տեղեկությունները, նման տեղեկատվության հրապարակումը կամ այլ բացահայտումը, 3 (երեք) տարվա ընթացքում, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի մասնակցությունը ցանկացած պատճառով դադարեցնելուց հետո պատճառներից ցանկացածով, կարող  է իրականացվել միայն Օրիֆլեյմի հետ գրավոր համաձայնությամբ, բացառությամբ այն լիազորված պետական մարմիններին ներկայացնելու դեպքերից, որոնք, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, իրավունք ունեն ստանալ նման տեղեկատվություն:
9.3. Գաղտնի տեղեկատվությունը չհրապարակելու սահմանափակումը չի տարածվում հանրամատչելի տեղեկատվության կամ այն տեղեկատվության վրա, որը Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն ստացել է ոչ Օրիֆլեյմի կողմից ներկայացնելու արդյունքում, այլ ստացել է ուրիշ աղբյուրներից, մինչև Օրիֆլեյմից այն ստանալը կամ դրանից հետո: 

10. ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
Օրիֆլեյմ ընկերությունը խստորեն պահպանում է Օրիֆլեյմի Էթիկական օրենսգիրքը: Օրիֆլեյմ ընկերությունը պահանջում է իր Խորհրդատուներից խստորեն պահպանել այդ օրենսգրքի դրույթները:

11. ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՈՒՂՂՈՒՄԸ
Չնայած Օրիֆլեյմը ողջամիտ ջանքեր է գործադրում այդ կայքում ճշգրիտ և արդիական տեղեկատվություն ներկայացնելու համար, Օրիֆլեյմը չի երաշխավորում, որ նրա վեբ-կայքում սխալներ չեն կարող լինել: Տվյալների մուտքագրման սխալները կամ այլ տեխնիկական խնդիրները երբեմն  կարող են բերել ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության արտացոլմանը: Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում ուղղել հնարավոր անճշտությունները կամ վրիպակները իր կայքում, ներառյալ գների և Արտադրատեսակների ու ծառայությունների առկայության մասին տեղեկատվությունը, և, դրանով հանդերձ, ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում այդպիսի սխալների համար: Օրիֆլեյմը նաև իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ ճշգրտում և/կամ փոփոխություն մտցնել կայքի  բնութագրերի, գործառույթների կամ բովանդակության մեջ: Եթե Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն նկատել է ցանկացած տեղեկատվություն կամ նկարագրություն, որոնք, նրա կարծիքով, հանդիսանում են սխալ, ապա այդ դեպքուն նա կարող է դիմել Աջակցության ծառայություն:

12. ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Օրիֆլեյմը կարող է ներկայացնել հղումներ կողմնակի վեբ-կայքերի կամ ռեսուրսների վրա: Օրիֆլեյմի կողմից նման հղումներ ներկայացնելը չի նշանակում, որ նա հավանություն է տալիս ցանկացած տեղեկատվությանը, Արտադրանքին կամ ծառայությանը, որոնց մասին հաղորդվել է այդպիսի հղումներով: Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում Համացանցի ցանկացած հղման արդյունքի կամ գործունեության համար, ներառյալ մյուս վեբ-կայքերը, որոնց վրա հղում է կատարում այս կայքը, կամ որոնք կարող են հասանելի լինել այս կայքից: Օրիֆլեյմը խնդրում է հաղորդել ցանկացած սխալի կամ չհամապատասխանող նյութերի մասին, որոնք գտնվել են այս կայքի կողմից հղում կատարած վեբ-կայքերում:

13. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
13.1. Սույն Կանոնները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, և ցանկացած վեճ, որը ծագում է Կանոններից կամ կապված նրա հետ, լուծվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարաններում:
13.2. Եթե Կանոնների որևէ դրույթ ճանաչվի անօրինական, չգործող կամ ինչ որ պատճառով օրինական ուժ չունեցող, այդպիսի դրույթի անվավերությունը չի շոշափում  մնացած Կանոնների վավերականությունը:
13.3. Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում թարմացնել և փոփոխել սույն Կանոնները: Ցանկացած փոփոխություն կամ թարմացում ուժի մեջ կմտնի Օրիֆլեյմի http://am.oriflame.com կայքում նրա հրապարակման պահից սկսած:
13.4. Ցանկացած այդպիսի փոփոխություն կհամարվի ընդունված, եթե Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կշարունակի ապրանքատեսակներ պատվիրել, փոփոխությունը կիրառելուց հետո:
13.5. Օրիֆլեյմը կարող է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին ուղարկել նախազգուշացումներ, ծանուցումներ, էլեկտրոնային հաղորդագրություններ և նամակներ: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կարող է ցանկացած ժամանակ թարմացնել իր  նախասիրությունները Օրիֆլեյմից ստացվող մարքեթինգային հաղորդագրությունների վերաբերյալ, մտնելով օգտատիրոջ կարգավորումների մեջ: Ընդունելով այս Կանոնները, Խորհրդատուն համաձայնում է, որ Օրիֆլեյմը ուղարկելու է Խորհրդատուին ցանկացած այլ տեղեկատվություն/հաղորդագրություն, իր պայմանագրի և/կամ պատվերների վերաբերյալ մշտական կրիչների վրա, այլ ոչ թե թղթային տարբերակով (այսինքն, էլեկտրոնային փոստով կամ ցանկացած այլ միջոցներով, որոնք նախատեսված են անձամբ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի համար, որոնք Խորհրդատուին թույլ կտան պահպանել տեղեկատվությունը որևէ տեղ, հետագայում այն օգտագործելու նպատակով, բավականին երկար ժամանակահատվածի ընթացքում, ինչպես նաև թույլ կտան Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին վերարտադրել այդ տեղեկատվությունը անփոփոխ տեսքով):
13.6. Ցանկացած ծանուցման համար տեղեկացման ժամկետը, որն ուղարկվել է սույն Կանոններին համապատասխան, սկսվում է փոստով պատվիված նամակի միջոցով այդպիսի ծանուցում ուղարկելու պահից: Եթե ծանուցումը ուղարկվում է ցանկացած այլ միջոցների օգնությամբ, ապա տեղեկացման ժամկետը սկսվում է ծանուցումն ստանալու օրվանից: Դա չի վերաբերվում վերադարձի մասին կետ 4-ին համապատասխան Օրիֆլեյմին ծանուցելուն, վերադարձի ժամկետը սկսվում է այն օրվանից, երբ Խորհրդատուն հայտնում է Օրիֆլեյմին Ապրանքատեսակները ետ վերադարձնելու իր մտադրության մասին:
13.7. Օրիֆլեյմը իր Խորհրդատուներին տրամադրում է անվճար առցանց ծառայությունների հասանելիություն («Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների համար» բաժինը): Առցանց ծառայություններից օգտվելու ժամանակ արգելված է հրապարակել կամ ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք արտահայտում են բռնություն, դաժանություն կամ ռասայական ատելություն, կամ որևէ այլ կերպ հակասում են գործող օրենսդրությանը և Օրիֆլեյմի քաղաքականությանը:

14. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երբ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն գրանցվում է որպես այդպիսին, նա համաձայնում է, որ Օրիֆլեյմը, իր վերջնական հոլդինգային ընկերությունը, և ցանկացած իրավաբանական անձ, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկվում է այդ հոլդինգային ընկերության կողմից, ինչպես նաև լիազորված երրորդ կողմերը (այսինքն, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները, կողմնակի մատակարարները և կողմնակի ծառայությունների մատակարարները), կարող են պահպանել, օգտագործել և մշակել (այդ թվում նաև ավտոմատ միջոցներով) Խորհրդատուի Անձնական տվյալները, Անձնական տվյալների պաշտպանության Օրիֆլեյմի Քաղաքականությանը համապատասխան:

15. ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
15.1. Սույն Կանոնների բովանդակության վերաբերյալ ցանկացած հարց ծագելու դեպքում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն կարող է դիմել Օրիֆլեյմին էլեկտրոնային փոստով, հետևյալ հասցեով՝ customers_am@oriflame.com, կամ  զանգահարել +374 60 700100 հեռախոսահամարով:
15.2. Ստորև շարադրված է լրացուցիչ արդիական տեղեկատվություն «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ մասին:

Անվանումը 

«Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ

Աշխարհագրական հասցեն

Քաջազնունի փ. 20, ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Կոնտակտային տեղեկատվություն

Հեռ. +374 60 700100
e-mail: CUSTOMERS_AM@ORIFLAME.COM 

Վերջին անգամ թարմացվել է 04.09.2020

 

*Կատալոգը Օրիֆլեյմ ընկերությունում  օգտագործվում է նաև որպես ներքին եզրույթ, որն ընդունված է նրա աշխատակիցների և Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների շրջանում, որը «Օրացուցային Կատալոգային շրջան» հասկացության կրճատված ձևն է: «Կատալոգ» կամ «Օրացուցային Կատալոգային շրջան» - սա 21 օր (28 օր, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին) ժամկետով որոշակի օրացուցային շրջան է, որն ունի սկզբի ամրագրված ամսաթիվ (կիրակին) և ավարտի ամրագրված ամսաթիվ (շաբաթ օր):  Կատալոգի  ամսաթվի ամրագրումը տեղի է ունենում օրացուցային տարվա  վերջում, գալիք տարվանից առաջ, և տեղի է ունենում  օրացուցային ամսաթվերի համաձայն:

Կատալոգի ամրագրված սկզբի և վերջի  բնորոշումը անհրաժեշտ է.