ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ

ԲՐԵՆԴ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ՀԱՄԱՐ

Սույն Դրույթները և Պայմանները (այսուհետև՝ «Պայմաններ»), ինչպես նաև դրանցում նշված բոլոր փաստաթղթերը, սահմանում են Օրիֆլեյմի Բրենդործընկերների կանոնները, սկզբունքները, իրավունքներն ու պարտականությունները և պարտադիր համաձայնագիր են հանդիսանում (այսուհետև՝ «Համաձայնագիր» կամ «Համաձայնագիր Բրենդործընկերոջ հետ») «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, գրանցված՝ ՀՀ, ք. Երևան, Քաջազնունու փ. 20 հասցեում, ՀՎՀՀ՝ 00076358 («Օրիֆլեյմ», «մենք», «մեզ», «մեր») և Ձեր («Դուք», «Օրիֆլեյմի  Բրենդ-գործընկեր», «Բրենդ-գործընկեր») միջև և փոխարինում է բոլոր նախկին համաձայնագրերը, հայտարարությունները կամ պարտավորությունները: Սույն Պայմանները մենք հրապարակել ենք մեր կայքում, որը հասանելի է Ձեզ, և հետևաբար, խորհուրդ ենք տալիս տպել կամ պահպանել Համաձայնագրի մասը հանդիսացող սույն Պայմանների և բոլոր այլ փաստաթղթերի պատճենները:

1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Սույն Պայմաններում օգտագործվում են հետևյալ սահմանումները.

i. Էթիկայի կանոնագիրքը և Վարքագծի կանոնները՝ Օրիֆլեյմի  Հաջողության պլանի մասը կազմող պարտադիր կանոնների մի շարք, որոնք կարգավորում են Բրենդ-գործընկերների վարքագիծը` Օրիֆլեյմի, Հաճախորդների և Օրիֆլեյմի այլ Բրենդ-գործընկերների նկատմամբ.

ii. Հաճախորդ՝ ցանկացած ֆիզիկական անձ, որը գրանցված է որպես Օրիֆլեյմի  հաճախորդ, կամ ոչ, որը ձեռք է բերում Օրիֆլեյմի արտադրանքը առցանց (օրինակ՝ կայքի միջոցով) կամ արտացանց (օրինակ՝ հեռախոսով) և որը միաժամանակ գործում է ամբողջությամբ կամ հիմնականում իր առևտրային, կոմերցիոն, մասնագիտական կամ այլ գործունեության շրջանակներից դուրս.

iii. Օրիֆլեյմի կատալոգ, Կատալոգ՝ Օրիֆլեյմի կողմից պարբերաբար թողարկվող թղթային կամ էլեկտրոնային գրքույկ, որը պարունակում է Օրիֆլեյմի Արտադրանքի առաջարկները՝ առաջարկվող մանրածախ գների նշումով.

iv. Կատալոգային ժամանակաշրջան՝ յուրաքանչյուր Կատալոգիշապիկի վրա նշված ժամանակահատվածը, որի ընթացքում գործում են Օրիֆլեյմի տվյալ Կատալոգի առաջարկները.

v. Կոմերցիոն ծրագրեր՝ մարքեթինգի, վաճառքի և խթանման ծրագրեր, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հովանավորվում են Օրիֆլեյմի կողմից.

vi. Օրիֆլեյմի խումբ՝ «Օրիֆլեյմ Հոլդինգս ԲՎ» ընկերությունը, դրա գլխամասային հոլդինգային ընկերությունը, ինչպես նաև ցանկացած կազմակերպություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկվում է այս գլխամասային հոլդինգային ընկերության կողմից.

vii. Օրիֆլեյմի Արտադրանքները՝ կոսմետիկա և հարակից պարագաներ, ինչպես նաև որոշակի սննդամթերք և սննդակարգային հավելումներ, որոնք վաճառքի են առաջարկվում Օրիֆլեյմի ապրանքային նշաններով. Կատալոգում նկարագրվում են Արտադրանքի հիմնական բնութագրերը.

viii. Օրիֆլեյմի Բյութի հանրության գրքույկ՝ Օրիֆլեյմում գումար աշխատելու հնարավորությունը բացատրող պլան և փաստաթուղթ: Դուք կարող եք ներբեռնել Բյութի հանրության գրքույկի պատճենն այս հղումով.

ix. Օրիֆլեյմի Ապրանքային նշաններ՝ Օրիֆլեյմ անվանումը, Օրիֆլեյմի պատկերանշանը և արտադրանքների ու արտադրանքի տեսականու անվանումները, որոնք արտադրվում, վաճառվում, իրացվում կամ տարածվում են մեր կողմից.

x. Քաղաքականությունները և ընթացակարգերը՝ քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, որոնք կարգավորում են վճարումների տրամադրումը Օրիֆլեյմի Հաջողության պլանի և Կոմերցիոն ծրագրերի շրջանակներում: Դուք կարող եք ներբեռնել Քաղաքականությունների և ընթացակարգերի պատճենը այս հղումով:

xi. Գները՝ Օրիֆլեյմի Արտադրանքներիի գները, որոնք սահմանված են Օրիֆլեյմի կողմից և նշված են գնման պատվերի ձևակերպման պահին գործող գնացուցակներում.

xii. Տարածք՝ Հայաստանի Հանրապետություն

xiii. Անձնական տվյալները՝ տեղեկատվություն, որը որպես Օրիֆլեյմի Բրենդ-գործընկեր գրանցվելիս տրամադրվել է Ձեր կողմից, ինչպես նաև ցանկացած լրացուցիչ տեղեկատվություն Ձեր մասին, որը Դուք կարող եք ժամանակ առ ժամանակ տրամադրել մեզ.

xiv. Անձնական տեղեկատվություն՝  տեղեկատվություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է Օրիֆլեյմի Հաճախորդներին, Բրենդ-գործընկերներին և այլ երրորդ անձանց, որոնց մասին տեղեկատվությունը դուք հավաքում կամ այլ կերպ մշակում եք Օրիֆլեյմի հետ Ձեր հարաբերությունների ընթացքում:

2. ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵՎ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. Ձեզ կգրանցեն որպես Օրիֆլեյմի Բրենդ-գործընկեր այն բանից հետո, երբ մենք ընդունենք Ձեր դիմումը և շնորհենք Ձեզ Բրենդ-գործընկերոջ եզակի համար: Ձեզ՝ որպես Օրիֆլեյմի Բրենդ-գործընկեր ընդունելու Պայմանները սահմանված են Էթիկայի կանոնագրքի և Վարքագծի կանոնների «Անդամակցության» կանոններ բաժնում:

2.2. Մենք իրավունք ենք վերապահում գանձել տարեկան ադմինիստրատիվ վճար մեր կայքում նշված գումարի չափով (Ձեր գրանցման ժամանակ և գրանցման օրվանւց հետո՝ ամեն տարի նույն օրը), ինչպես նաև, Ձեր որոշմամբ, գանձել Ձեզանից մեկնարկային հավաքածուի՝ մեր կայքում նշված արժեքը: Այդ վճարները նշված կլինեն Ձեր առաջին գնման հաշվի մեջ:

2.3. Ձեր անդամակցությունը որպես Բրենդ-գործընկեր  ավտոմատ կերպով կլրանա. (i) գրանցման օրվանից հետո՝ ամենմ տարի նույն օրը, եթե այն չերկարացվի սույն Պայմաններին համապատասխան. կամ (ii) եթե Դուք պատվերներ չեք կատարել 12 ամիս անընդմեջ:

2.4. Եթե Դուք չերկարացնեք Ձեր անդամակցությունը որպես Բրենդ-գործընկեր՝ Ձեր Բրենդ-գործընկերության Համաձայնագիրը ինքնաբերաբար կդադարեցվի, սակայն Դուք կմնաք գրանցված որպես Օրիֆլեյմի Մասնակից՝ համաձայն Առցանց Հաճախորդների և Մասնակիցների համար դրույթների և պայմանների և Առցանց Հաճախորդների  և Մասնակիցների համար գաղտնիության քաղաքականության, որոնք Ձեզ թույլ կտան շարունակել գնել Օրիֆլեյմի Արտադրանքները: Բրենդ-գործընկերների և Մասնակիցների անդամակցության մակարդակի բարձրացման և իջեցման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներառված է համապատասխան Քաղաքականության մեջ:

2.5. Ե՛վ դուք, և՛ Օրիֆլեյմը կարող եք ցանկացած պահի դադարեցնել Ձեր անդամակցությունը և սույն Բրենդ-գործընկերության պայմանագիրը, ինչպես նշված է Պայմաններում

2.6. Անդամակցությունը անձնական բնույթ է կրում Ձեր նկատմամբ և չի կարող նշանակվել կամ փոխանցվել որևէ այլ անձի առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության և Էթիկայի կանոնագրքի և Վարքագծի կանոնների պահանջներին համապատասխան:

2.7. Չլիազորված գրանցումներ չեն թույլատրվում: Սույնով Դուք պարտավորվում եք ամբողջությամբ պատասխանատվություն կրել նման գրանցման հետ կապված ցանկացած պահանջների, ծախսերի և ծախքերի համար և ամբողջությամբ փոխհատուցել նման չլիազորված գրանցման հետ կապված Օրիֆլեյմի կողմից կրած ցանկացած պահանջները, ծախսերը և ծախքերը:

2.8. Ձեր գրանցումից հետո.

2.8.1. Դուք իրավունք եք ստանում գնել Օրիֆլեյմի Արտադրանքները՝ սույն Պայմաններին համապատասխան, ինչպես նաև օգտվել և ստանալ այլ արտոնություններ, որոնք նշված են Օրիֆլեյմի Հաջողության պլանում և որոնք ներառված են ցանկացած Քաղաքականության և Ընթացակարգի մեջ. և

2.8.2. Դուք պետք է խստորեն պահպանեք սույն Պայմանների կանոնները:

3. ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ (ՄՏԱԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ) ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

3.1. Դուք կարող եք ցանկացած պահի հրաժարվել անդամակցությունից և դադարեցնել Ձեր՝ որպես Բրենդործընկեր Համաձայնագիրը՝ առանց պատճառը նշելու, անդամակցությունից հրաժարվելու մասին գրավոր ծանուցագիր ուղարկելով մեզ: Հենց որ մենք ստանանք Ձեր ծանուցագիրը, մենք կհաստատենք, որ ստացել ենք Ձեր՝ Ընկերության անդամների կազմից դուրս գալու մասին դիմումը: Անդամակցությունից հրաժարվելու մասին մեզ տեղեկացնելու համար կարող եք լրացնել Անդամակցությունից  հրաժարվելու ձևը:

3.2. Եթե անդամակցությունից հրաժարվեք և Համաձայնագիրը դադարեցնեք  գրանցումից հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա մենք կվերադարձնենք բոլոր վճարներն ու ծախսերը, կընդունենք պատվիրված, բայց դեռ Ձեզ չհանձնված ցանկացած Արտադրանքի կամ ծառայության չեղարկումը և կիրականացնենք Ձեր գնած բոլոր Արտադրանքների վերադարձը (ներառյալ ուսումնական և գովազդային նյութերը, բիզնես ձեռնարկները և հավաքածուները): Անվտանգության և սանիտարական հիգիենայի նկատառումներից ելնելով՝ մենք կարող ենք հրաժարվել ընդունել գործարանային վնասված փաթեթավորմամբ Արտադրանքները, եթե դա նշանակում է, որ նման Արտադրանքները կորցրել են իրենց ապրանքային տեսքը: Նման Արտադրանքների գնման գինը կվերադարձվի Արտադրանքները վերադարձնելուց հետո կամ հնարավորինս շուտ, եթե Արտադրանքները մեր կողմից դեո չեն առաքվել:

3.3. Եթե Դուք հրաժարվում եք Համաձայնագրից և լուծում եք այն ցանկացած պահի հետագայում, կամ եթե հարմարության համար Օրիֆլեյմն է լուծում Համաձայնագիրը Ձեր պահանջով.

3.3.1. ապա մենք ետ կգնենք ամբողջ Արտադրանքները՝ հետևյալ պայմանների կատարման դեպքում.

3.3.1.1 վերադարձվող Արտադրանքը ձեռք է բերվել վերջին 12 ամսվա ընթացքում՝ նախքան անդամակցությունից հրաժարվելու մասին ձեր որոշումը, և կփոխհատուցվի սկզբնական վճարված զուտ գնի 90% չափով՝ այդ արտադրանքի գնման հետ կապված ձեր կողմից կատարված բոլոր վճարումները հանելուց հետո. և

3.3.1.2. վերադարձվող Արտադրանքը պետք է ունենա պատշաճ ապրանքային տեսք, այսինքն, օգտագործված, բացված կամ որևէ կերպ կեղծված չլինի. Դրա պիտանիության ժամկետը լրացած չլինի և այն դեռ ներկայացված լինի մեր Կատալոգում. և

3.3.2. մենք կվերադարձնենք բոլոր անհրաժեշտ վճարները, որոնք Դուք՝ Բրենդ-գործընկերոջ կարգավիճակը ստանալու կամ պահպանելու նպատակով վճարել եք անդամակցությունից հրաժարվելուց կամ Համաձայնագիրը դադարեցնելուց 30 օրվա ընթացքում:

3.4 Եթե դուք որոշեք հրաժարվել Ձեր անդամակցությունից և դադարեցնել Ձեր պայմանագիրը որպես Բրենդ-գործընկեր՝ սույն կետի համաձայն, դուք չեք գրանցվի որպես Մասնակից:

4. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆՈՒՄ

A. ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

4.1. Դուք կարող եք պատվերներ տեղադրել Կատալոգից՝ ընտրելով այն Արտադրանքը, որը ցանկանում եք գնել: Պատվերի տեղադրումը դիտարկվում է որպես Ձեր կողմից ընտրված Արտադրանքի գնման՝ մեզ կատարված առաջարկ:

4.2. Պատվերը համարվում է ձևակերպված, երբ կատարված են հետևյալ գործողությունները.

4.2.1. 

եթե առցանց պատվիրելիս, Դուք ընտրել եք Արտադրանքը, որը ցանկանում եք գնել՝ օգտվելով «Ավելացնել զամբյուղի մեջ» տարբերակը. կարող եք ցանկացած պահի դիտել և փոխել Զամբյուղի պարունակությունը՝ փոխելով Արտադրանքների քանակը, ջնջելով Արտադրանքները կամ  ջնջելով Զամբյուղի ամբողջ պարունակությունը.

4.2.2 Դուք տրամադրել եք Անձնական տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են առաքումն իրականացնելու համար. և

4.2.3 Դուք ընտրել եք առաքման և վճարման նախընտրելի եղանակը:

4.3. Առցանց պատվերը տեղադրվելուց հետո այն հնարավոր չէ փոխել կայքի միջոցով. դուք պետք է կապվեք Հաճախորդների աջակցության ծառայության հետ հետևյալ հասցեով՝ Customers_am@oriflame.com

4.4. Երբ մենք ընդունենք Ձեր պատվերը, պատվերի հաստատումը Ձեզ կուղարկվի Ձեր տրամադրած էլ. փոստի հասցեով, որից հետո կսկսի գործել առուվաճառքի պայմանագիրը: Մենք կարող ենք հրաժարվել ընդունել Ձեր պատվերը՝ առանց մերժման պատճառը նշելու: Ընդ որում, մենք ամբողջությամբ կվերադարձնենք Ձեր կողմից արդեն կատարված ցանկացած վճարում:

4.5. Բացի պատվերի հաստատումից, Դուք կստանաք Ձեզ ուղարկված Արտադրանքների մասին մանրամասն տեղեկատվություն և ամբողջ այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

4.6. Եթե պատվիրում եք Առցանց, խնդրում ենք նկատի ունենալ հետևյալը.

4.6.1. կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը չի գրանցվի կամ հասանելի չի լինի. այդպիսի պայմանագրի մասը կկազմեն Ձեր պատվերը և Պայմանները կայքում (որոնք կարող են պահպանվել կամ տպվել) կամ որոնց մասին Ձեզ կհաղորդեն կապի այլ միջոցներով.

4.6.2 պայմանագիրը կարող է կնքվել միայն հայերենով և ոչ մի այլ լեզվով.

4.6.3 Օրիֆլեյմն առաջնորդվում է Պայմանների 10-րդ կետում նշված Վարքագծի կանոններով:

4.7. Կատարված և վճարված պատվերները չեն կարող չեղարկվել Ձեր կողմից, բացառությամբ 5-րդ կետում նկարագրված դեպքերի:

4.8. Պատվերները կարող են տեղադրվել օրվա ընթացքում ցանկացած ժամանակ, բացառությամբ  անհասանելիության որոշ սահմանափակ դեպքերի՝ Կատալոգային ժամանակահատվածի փակմանժամանակ, երբ մենք թարմացնում ենք Կատալոգը:

4.9. Ոչ բոլոր Արտադրանքները հասանելի կլինեն ցանկացած պահի: Եթե պատվերը տեղադրելու պահին Արտադրանքն առկա չէ, մենք ողջամիտ ջանքեր կգործադրենք՝ Ձեզ այդ մասին ծանուցելու մինչև պատվերի ձևակերպման ավարտը, որպեսզի կարողանաք փոխել պատվերի կազմը կամ հրաժարվել պատվերից:

4.10 Կատալոգը երբեմն և սահմանափակ ժամանակով կարող է անհասանելի լինել տեխնիկական աշխատանքների անցկացման կամ տարբեր տեխնիկական պատճառներով: Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում նման անհասանելիության համար և մերժում է Հաճախորդների կամ կայքի այլ այցելուների կողմից դրա կապակցությամբ որևէ բողոք:

4.11 Բացառիկ դեպքերում մենք կարող ենք Ձեզ թույլ տալ պատվերներ տեղադրել ուրիշների անունից՝ հատուկ առցանց գործիքի միջոցով: Դա հնարավոր կլինի միայն Ձեր ստորադաս Բրենդ-գործընկերների համար՝ Օրիֆլեյմի Հաջողության պլանում նշված դրույթների համաձայն և միայն նրանց հստակ թույլտվության հիման վրա: Եթե Դուք օգտագործեք այս գործիքը, ապա լիովին պատասխանատու կլինեք պատվերի չարտոնված տեղադրման հետևանքով առաջացած ցանկացած բողոքի համար և, որպես կանոն, գաղտնիության ցանկացած խախտման համար, ինչպես նաև ցանկացած ծախսերի և ծախքերի համար, որոնք Օրիֆլեյմը կամ այն անձը, ում համար Դուք տեղադրել եք այդ պատվերըկարող են կրել այդ պատվերի տեղադրման հետ կապված:

B. ԳՆԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.12 Եթե այլ բան նշված չէ, Կատալոգում նշված Արտադրանքների գները հանդիսանում են պատվերի տեղադրման պահին Արտադրանքների ամբողջական մանրածախ գինը: Բոլոր Գները նշված են տեղական արժույթով՝ ներառյալ ԱԱՀ-ը:

4.13 Մենք իրավունք ենք վերապահում փոխել Գները ցանկացած պահի և մեր հայեցողությամբ, բայց այն Արտադրանքների Գների ցանկացած փոփոխություն, որոնք Դուք ընտրում եք նախքան պատվերը տեղադրելը, մեր միջև պայմանագրի մաս չի հանդիսանա, քանի դեռ այն մեր միջև հստակ համաձայնեցված չէ:

4.14 Գները չեն ներառում փոխադրման, առաքման և ցանկացած այլ գանձում և վճար, որոնք հստակորեն նշված են որպես վճարման գործընթացի ընթացքում գնին ավելացվող լրացուցիչ ծախսեր, և որոնք կարող են տարբերվել՝ կախված Ձեր կողմից ընտրած առաքման եղանակից:

4.15 Գները մեր կողմից կարող են ժամանակ առ ժամանակ զեղչվել։ Ձեզ կարող է տրվել հավելյալ զեղչ՝ Օրիֆլեյմի Հաջողության պլանին կամ ցանկացած այլ Քաղաքականությանը կամ Կոմերցիոն ծրագրին համապատասխան: Գնի հաշվարկման վերաբերյալ Դուք ցանկացած հարցով միշտ կարող եք դիմել Հաճախորդների աջակցության ծառայություն՝ Customers_am@oriflame.com հասցեով:

4.18 Վճարման եղանակների մասին տեղեկատվությունը, ներառյալ վճարումների հնարավոր հետաձգման կամ վարկավորման պայմանները, ներկայացված են Քաղաքականությունում և Ընթացակարգերում: Բոլոր լրացուցիչ հարցերով դիմեք Հաճախորդների աջակցության ծառայություն՝ Customers_am@oriflame.com հասցեով:

4.19 Բանկային քարտերով կատարվող առցանց վճարումների անվտանգության նկատառումներով վճարային ողջ տեղեկատվությունը ծածկագրվում է: Քանի որ Օրիֆլեյմն աշխատում է վճարային ծառայությունների լիազորված մատակարարների հետ, կրեդիտային քարտերի մասին տեղեկատվությունը մշակվում է պատշաճ կերպով և վճարային քարտերի ոլորտի տվյալների անվտանգության միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:

4.20 Եթե մենք քարտով վճարումները կրկնելու հնարավորություն ենք տրամադրում, ապա Դուք հնարավորություն կունենաք հստակ ընտրել և բաժանորդագրվել վճարման այս հարմար եղանակին: Ցանկացած հետագա վճարում կթույլատրվի կատարել Ձեր վճարային քարտով պատվերի տեղադրման պահին, իսկ գումարը կգանձվի Ձեր վճարային քարտից պատվիրված Արտադրանքը Օրիֆլեյմի կողմից առաքման պահին: Դուք կարող եք ցանկացած պահի հրաժարվել պարբերաբար կատարվող վճարումներից՝ անցնելով Ձեր պրոֆիլի էջ և սեղմելով «Վճարային քարտ» (payment card) ներդիրը:

4.21 Դուք համաձայնում եք ստանալ էլեկտրոնային հաշիվ- ապրանքագրեր: Դուք ցանկացած պահի կարող եք Օրիֆլեյմից  ստանալ տպագիր հաշիվ-ապրանքագրեր՝ ըստ պահանջի:

C. ԱՌԱՔՈՒՄԸ ԵՎ ՌԻՍԿԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ

4.22 Պատվիրված Արտադրանքը կարող է առաքվել միայն նշված Տարածքի սահմաններում։

4.23 Արտադրանքի առաքման վայրը Ձեր կողմից նշված կլինի պատվերի մեջ։

4.24 Մենք կմշակենք և կառաքենք Ձեր պատվերը որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ ուշ, քան 30 օր անց՝ մեր կողմից պատվերը հաստատելուց հետո: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում առաքման՝ մեր վերահսկողությունից դուրս հանգամանքների հետևանքով առաջացած հետաձգումների համար:

4.25 Արտադրանքի կորստի ռիսկը և Արտադրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը Արտադրանքն առաքելուց հետո անցնում են Ձեզ։

4.26 Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կողմից սխալ կամ թերի Անձնական տվյալների տրամադրման հետևանքով պատվերի չառաքման, սխալ կամ ուշացման համար:

4.27 Մենք իրավունք ենք վերապահում միակողմանիորեն չեղարկել Ձեր կողմից տեղադրված պատվերը ցանկացած պահի, եթե հիմնավոր կասկած ունենք, որ դուք խախտում եք Պայմաններից որևէ մեկը:

D. ՄԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.28 Մենք երաշխավորում ենք, որ Օրիֆլեյմի Արտադրանքները արտադրված է EN ISO 22716:2007-ի Կոսմետիկ արտադրանքի և ապրանքների արտադրության մեջ պատշաճ արտադրական պրակտիկայի ուղեցույցին և Օրիֆլեյմի Մասնագիտական էթիկայի կանոններին համապատասխան:

5. ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԸ ՉԵՂԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

5.1. Մենք խստորեն պահպանում ենք Արտադրանքի վերադարձի՝ Տարածքում գործող կանոնները (լրացուցիչ տեղեկատվության համար տես կետ 5.3):

5.2. Ցանկացած պատվեր չեղարկելու և Արտադրանքը վերադարձնելու Ձեր իրավունքը չխախտելով՝ ծանրոցը ստանալիս Դուք պետք է ստուգեք դրա պարունակությունը՝ համոզվելու, որ դրա մեջ չկան Արտադրանքներ, որոնք կարող էին վնասվել փոխադրման ընթացքում։ Դուք կամ Ձեր անվամբ Արտադրանքներ ստացող անձը պետք է անհապաղ ծանուցեք Հաճախորդների աջակցության ծառայությանը` ներկայացնելով բողոք՝ վնասի/թերության նկարագրությամբ: Դուք կարող եք ուղարկել բողոքը նաև էլեկտրոնային փոստով՝ Customers_am@oriflame.com հասցեով:

5.3. Վերադարձնելու և փոխհատուցելու իրավունքները

5.3.1 Դուք կարող եք առանց պատճառը նշելու չեղարկել Արտադրա նք(ներ)ի պատվերը՝ ստորև 5.3.2 կետում նշված ժամկետում: Դա նշանակում է, որ համապատասխան ժամանակահատվածում, եթե փոխեք Ձեր միտքը կամ որևէ այլ պատճառով որոշեք, որ չեք ցանկանում Ձեզ թողնել պատվիրված Արտադրանքը, Դուք կարող եք մեզ տեղեկացնել պատվերը չեղարկելու Ձեր որոշման մասին և ստանալ ծախսերի փոխհատուցում:

5.3.2 Դուք կարող եք ցանկացած պահի չեղարկել Ձեր պատվերը, նույնիսկ էլեկտրոնային փոստով պատվերի հաստատումը ստանալուց հետո կամ Հաճախորդների աջակցության ծառայության կողմից ձեր պատվերը բանավոր ընդունելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան 14 օրացուցային օր՝ Արտադրանքը կամ, եթե պատվիրել եք մի քանիսը, Արտադրանքներից վերջինը ստանալու օրվանից:

5.3.3 Պատվերը չեղարկելու համար խնդրում ենք կապ հաստատել Հաճախորդների աջակցության ծառայության հետ՝ +374 60 600 100 հեռախոսահամարով կամ CUSTOMERS_AM@ORIFLAME.COM էլեկտրոնային փոստով կամ Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս ՍՊԸ, ՀՀ, ք.Երևան, Քաջազնունու փ. 20 հասցեով: Դուք կարող եք օգտվել տիպային ձևանմուշից՝ Ձեր պատվերի չեղարկման մասին մեզ տեղեկացնելու համար: Եթե լրացնեք այս ձևը առցանց և ներկայացնեք այն մեր կայքի միջոցով, ապա մենք անհապաղ Ձեզ կուղարկենք Ձեր պատվերի չեղարկումը ստանալու մասին հաստատումը՝ տեղեկատվության հարատև կրիչի վրա (օրինակ՝ էլ. փոստով): Հնարավոր է, որ ցանկանաք հաշվետվության նպատակներով պահպանել պատվերի չեղարկման մասին ծանուցագրի պատճենը: Ձեզ պարզապես անհրաժեշտ է օգտվել պատվերը չեղարկելու Ձեր իրավունքից մինչև պատվերի չեղարկման վերջնաժամկետի ավարտը: Այսպիսով, եթե մեզ ուղարկել եք պատվերի չեղարկման մասին ծանուցումը էլեկտրոնային փոստով կամ փոստով, ապա Ձեր չեղարկումը ուժի մեջ է մտնում այն օրվանից, երբ մեզ ուղարկել եք էլեկտրոնային նամակ կամ փոստով նամակ: Եթե Դուք զանգահարել եք մեզ՝ ծանուցելու պատվերի չեղարկման մասին, ապա պատվերի չեղարկումն ուժի մեջ է մտնում Ձեր հեռախոսազանգի օրվանից:

5.3.4 Դուք կստանաք Արտադրանքների համար վճարած գնի փոխհատուցումն ամբողջությամբ՝ ներառյալ Ձեր կողմից վճարած առաքման ցանկացած կիրառելի ծախսերը (բացառությամբ լրացուցիչ ծախսերի, որոնք առաջանում են, եթե Դուք ընտրել եք առաքման այնպիսի տեսակ, որը տարբերվում է մեր կողմից առաջարկվող ստանդարտ առաքման բյուջետային տեսակից): Մենք կարող ենք պահում կատարել ցանկացած առաքված Արտադրանքի արժեքի կորստի համար փոխհատուցման գումարից, եթե այդպիսի կորուստը Ձեր կողմից դրանց նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի արդյունք է հանդիսանում: Դուք պատասխանատվություն եք կրում միայն Արտադրանքի արժեքի ցանկացած նվազման համար, որն առաջացել է դրա հետ վարվելու հետևանքով, բացի այդ, որն անհրաժեշտ է Արտադրանքի բնույթը, բնութագրերը և գործառնությունը հաստատելու համար: Մենք կմշակենք Ձեզ հասանելիք փոխհատուցումը որքան հնարավոր է շուտ, բայց, ամեն դեպքում, (a) 14 օրացուցային օրվա ընթացքում այն ամսաթվից հետո, երբ մենք Ձեզանից հետ կստանանք Արտադրանքները, կամ (b) (եթե ավելի վաղ) 14 օրացուցային օրվա ընթացքում այն ամսաթվից հետո, երբ ապացույցներ կներկայացնեք, որ վերադարձրել եք Արտադրանքները, կամ (c) եթե Արտադրանքները չեն առաքվել 14 օրացուցային օրվա ընթացքում այն ամսաթվից հետո, երբ դուք մեզ տեղեկացրել եք պատվերի չեղարկման մասին: Եթե Արտադրանքները  վերադարձրել եք մեզ՝ դրանցում հայտնաբերված թերության կամ սխալ նկարագրության պատճառով, տեսեք 5.3.5 կետը:

5.3.5 Եթե Արտադրանքները  վերադարձրել եք մեզ՝ դրանցում հայտնաբերված թերության կամ սխալ նկարագրության պատճառով, ապա մենք ամբողջությանք կփոխհատուցենք թերի Արտադրանքի արժեքը, առաքման ցանկացած ծախս և Արտադրանքի վերադարձի համար Ձեր կողմից կատարված ցանկացած ծախս ողջամիտ սահմաններում։

5.3.6 Մենք կարող ենք վերադարձնել գումարը Ձեր վարկային քարտին, դեբետային քարտին կամ այլ միջոցին, որը դուք օգտագործել եք վճարելու համար, եթե ուղղակիորեն այլ բանի մասին չեք պայմանավորվել. ամեն դեպքում, վերադարձի հետ կապված ձեզնից որևէ գանձման վճարում չի նախատեսվում:

5.3.7 Եթե Արտադրանքները առաքվել են Ձեզ.

5.3.7.1 Դուք պետք է առանց ուշացման վերադարձնեք մեզ Արտադրանքները և, ամեն դեպքում, ոչ ուշ, քան 14 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պատվերի չեղարկման/ առուվաճառքի պայմանագրի կատարման օրվանից հետո: Վերջնաժամկետը կպահպանվի, եթե Արտադրանքները ետ ուղարկեք մինչև 14-օրյա ժամկետի ավարտը.

5.3.7.2 եթե չեն հայտնաբերվել Արտադրանքի թերություններ և դրա սխալ նկարագրությունը (այդ դեպքում տեսեք 5.3.5 կետը), Դուք պատասխանատվություն եք կրելու Արտադրանքները մեզ հետ վերադարձնելու ուղղակի ծախսերի համար. և

5.3.7.3 Դուք իրավաբանական պարտավորություն ունեք՝ պահպանելու Արտադրանքները Ձեզ մոտ և պատշաճ կերպով հոգ տանելու Արտադրանքների պահպանման մասին, քանի դեռ դրանք գտնվում են Ձեր տիրապետության տակ։

 

5.4 Մենքնաևերաշխավորումենք «Օրիֆլեյմ» ապրանքանիշիցանկացածԱրտադրանքիորակըևհաստատումենքորայնարտադրվելէմերկողմիցկամմեզհամարուհամապատասխանումէորակիամենաբարձրստանդարտներինՄենքհամոզվածենքորմերՀաճախորդներըմերԱրտադրանքըբոլորառումներովբավարարկհամարենՈւստիմենքառաջարկումենքՕրիֆլեյմի  լրացուցիչերաշխիքորըթույլէտալիսՁեզփոխանակելկամամբողջությամբվերադարձնելվճարվածգումարըցանկացածԱրտադրանքիհամարորիցԴուքդժգոհեք։Դրամական միջոցների վերադարձը պետք է կատարվի Արտադրանքի ստացման պահից 30 օրվա ընթացքում։ Տվյալ երաշխիքը չի տարածվում որևէ Արտադրանքի վրա, որը դիտավորյալ վնասվել կամ օգտագործվել է ոչ ճիշտ նպատակով: Եթե այլ բան նշված չէ, ապա վերադարձն ու փոխհատուցումը՝ սույն կետի համաձայն, իրականացվում են սույն 5-րդ կետի նախորդ ենթակետերի պայմաններին համապատասխան:

6. «ՕՐԻՖԼԵՅՄ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՐԵՆԴ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Բրենդ-գործընկերները գնում են և կարող են օգտագործել կամ սպառել Օրիֆլեյմի Արտադրանքը, կամ վաճառել այն իրենց անունից և իրենց հաշվին: Եթե որոշեք զբաղվել Օրիֆլեյմի Արտադրանքի վաճառքով, ապա Դուք դիտարկվելու եք և պետք է մշտապես հանդես գաք որպես անկախ անձ (անհատ ձեռնարկատեր/ինքնազբաղված վաճառող), այլ ոչ որպես Օրիֆլեյմի  գործակալ կամ աշխատակից: Դուք իրավասու չեք բանակցել կամ միջնորդ լինել Օրիֆլեյմի և այյլ Բրենդ-գործընկերների ու երրորդ անձանց միջև պայմանագրեր կնքելիս: Դուք նաև իրավասու չեք գնել, վաճառել կամ որևէ համաձայնագիր կնքել՝ մեր անվամբ կամ մեր անունից կամ որևէ այլ ընկերության անվամբ և անունից, որը մտնում է Օրիֆլեյմ Ընկերությունների խմբի մեջ: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Տարածքի գործող օրենսդրության իմաստով «վաճառքի գործակալ» չեք հանդիսանում և իրավունք չունեք ստանալ որևէ փոխհատուցում կամ հատուցում նման հարաբերությունների դադարեցման դեպքում:

6.2 Եթե որոշեք զբաղվել Օրիֆլեյմի Արտադրանքի վաճառքով և/կամ իրականացնել ցանկացած գործունեություն Հաջողության պլանի, Քաղաքականության և Ընթացակարգերի կամ Կոմերցիոն ծրագրերի շրջանակներում, ապա պետք է ստանաք բոլոր թույլտվությունները, լիցենզիաները և, ընդհանուր առմամբ, կատարեք գրանցման բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերը՝ Տարածքի օրենսդրությանը համապատասխան, ներառյալ գրանցումը անձնական տվյալների պաշտպանության նպատակով (տես 6.6 կետը), գրանցումը հարկային մարմիններում և հարկային հայտարարագրերը ներկայացնելու մարմիններում: Դուք ամբողջությամբ պատասխանատվություն եք կրում նման գործունեության համար կիրառվող ցանկացած հարկերի, տուրքերի, սոցիալական ապահովության վճարների և գանձումների համար: Դուք ամբողջությամբ պատասխանատվություն եք կրում նրա համար, որ Ձեր Հաճախորդների անձնական տվյալների օգտագործման բոլոր հայեցակետերը բոլոր առումներով համապատասխանեն տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության պահպանման ազգային օրենքներին (տես 6.6 - 6.13 կետերը):

6.3. Մենք թույլ ենք տալիս վերադարձնել և փոխանակել Արտադրանքը, ինչպես սահմանված է Պայմաններում, ինչպես Ձեր Հաճախորդների, այնպես էլ Ձեզ համար: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ձեր պարտականությունն է տեղեկացնել Ձեր Հաճախորդներին Արտադրանքը վերադարձնելու իրենց իրավունքի մասին, և Արտադրանքի ցանկացած վերադարձը մեզ՝ Դուք պետք է կատարեք նրանց անունից:

6.4. Դուք պարտավոր եք պահպանել Օրիֆլեյմի իմիջն ու համբավը։ Դուք չպետք է որևէ հայտարարություն անեք կամ ձեռնարկեք որևէ գործողություն, որը կարող է վնասել Օրիֆլեյմի իմիջին կամ դրա Արտադրանքին: Դուք պետք է վարեք Ձեր բիզնեսը օրինական և էթիկական կերպով և ոչ մի կեղծ, ապակողմնորոշիչ կամ չափազանցված հայտարարություններ չանեք Արտադրանքի կամ Օրիֆլեյմում գումար վաստակելու հնարավորությունների մասին:

6.5. Դուք ընդունում եք, որ Օրիֆլեյմի ապրանքային նշանները, մեր ֆիրմային անվանումը և պատկերանշանը, մեր առցանց գործիքները և մեր տվյալների բազաները Օրիֆլեյմի սեփականությունն են, և Դուք համաձայնում եք դրանք որևէ կերպ չխախտել։ Վերոնշյալի մեկնաբանության մեջ որևէ երկիմաստությունից խուսափելու համար «Օրիֆլեյմ» անվան հետ կապված ողջ գործնական համբավը փոխանցվում է Օրիֆլեյմին։ Մեր պահանջով Դուք կստորագրեք փաստաթղթեր, որոնք մենք Ձեզանից ողջամիտ սահմաններում կպահանջենք  ստորագրել՝ վերը նշվածի հետ Ձեր համաձայնությունը հաստատելու համար:

6.6. Բրենդ-գործընկերը համաձայնում և ընդունում է, որ սույն Համաձայնագրի պայմանները և դրանում նշված նյութերը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, Կոմերցիոն ծրագրերը, Կոմերցիոն ծրագրեր պարունակող Քաղաքականությունները և ընթացակարգերը, մեր տվյալների բազաները (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, Անձնական տեղեկատվություն պարունակող ցանկացած տվյալների բազա) և մեր առցանց գործիքները, ընկերության սեփականությունը և մեր մտավոր սեփականության իրավունքների օբյեկտն են: Բրենդ-գործընկերը չպետք է օգտագործի դրանք կամ դրանց որևէ մասը այլ կերպ, քան սույն Համաձայնագրով նախատեսված գործունեության ընթացքում:

6.7. Դուք կարող եք փոխհատուցման վճարներ ստանալու  իրավունք ունենալ, եթե դա կիրառելի է համապատասխան Կմերցիոն ծրագրի կամ Քաղաքականության և Ընթացակարգերի շրջանակներում:

6.8. Օրիֆլեյմի Արտադրանքը, Օրիֆլեյմի բիզնես հնարավորությունները կամ գովազդային կամ ուսուցողական նյութերը  այլ Բրենդ-գործընկերներին ներկայացնելիս, որի համար գանձվում է վճար, Դուք պետք է խստորեն պահպանեք Էթիկայի կանոնագրքի և Վարքագծի կանոնների դրույթները:

Տվյալների պաշտպանության հետ կապված պարտավորություններ

6.9. Որպես Բրենդ-գործընկեր դուք կարող եք հավաքել, գրանցել, պահել, օգտագործել և թարմացնել Անձնական տեղեկատվությունը: Որպես այդպիսի Անձնական տեղեկատվության համաձայն տվյալների կառավարման համար պատասխանատու անկախ անձ՝ Դուք երաշխավորում և համաձայնում եք, որ պահպանելու եք անձնական տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության պահպանման բոլոր գործող օրենքները: Այս օրենքների համաձայն՝ Ձեզանից կարող է պահանջվել գրանցվել տվյալների պաշտպանության համապատասխան մարմնում, եթե Դուք ազատված չեք այդ պարտավորությունից, և Դուք պետք է պահպանեք տվյալների պաշտպանության սկզբունքները: Դուք պատասխանատվություն եք կրում գրանցման անհրաժեշտությունը գնահատելու, նման գրանցում կատարելու համար, եթե դա պահանջվում է, ինչպես նաև տվյալների պաշտպանության սկզբունքներին համապատասխանելու համար:

6.10. Եթե ցանկանում եք հովանավորել Հաճախորդին, որ նա Բրենդ-գործընկեր դառնա, ապա կարող եք Անձնական տեղեկատվությունը ստանալ անմիջապես Հաճախորդից: Դուք պետք է հետևեք մեր հովանավորության ընթացակարգերին, որոնց մասին Ձեզ պարբերաբար հաղորդվում է, և երաշխավորեք, որ Անձնական տեղեկատվության օգտագործումը ցանկացած նպատակով կհամապատասխանի գործող օրենսդրության պահանջներին:

6.11. Մասնավորապես, դուք համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական անվտանգության միջոցներ եք ձեռնարկելու՝ Անձնական տեղեկատվությունը պատահական կամ անօրինական ոչնչացումից կամ պատահական կորստից, փոփոխությունից, չարտոնված բացահայտումից կամ հասանելիությունից, մասնավորապես, երբ մշակումը ներառում է տվյալների փոխանցում ցանցի միջոցով, և մշակման այլ ապօրինի ձևերից պաշտպանելու համար: Հաշվի առնելով դրանց իրականացման տեխնիկական մակարդակը և արժեքը՝ այդ միջոցները պետք է ապահովեն անվտանգության այնպիսի մակարդակ, որը համապատասխանում է մշակման հետ կապված ռիսկերին և պաշտպանվող անձնական տեղեկատվության բնույթին:

6.12. Դուք պետք է անհապաղ տեղեկացնեք Օրիֆլեյմին  անվտանգության ցանկացած խախտման մասին, որը հանգեցրել է Անձնական տեղեկատվության պատահական կամ անօրինական ոչնչացման, կորստի, փոփոխության, չարտոնված բացահայտման կամ դեպի դրանք մուտքի, նամակ ուղարկելով Օրիֆլեյմին privacy@oriflame.com հասցեով և բացատրելով միջադեպի բնույթը և դրա հետ առընչվող տվյալները:

6.13. Եթե Հաճախորդից կամ այլ անձից ցանկացած պահի հարցում ստանաք՝ անձի Ձեր կողմից մշակվող Անձնական տվյալների՝ օրենսդրության համաձայն պաշտպանության իրավունքներ իրականացնելու, ապա Դուք պետք է կատարեք այդպիսի հարցումը գործող օրենսդրությամբ պահանջվող չափով և Օրիֆլեյմի քաղաքականությանը, ընթացակարգերին կամ ժամանակ առ ժամանակ Ձեզ տրամադրվող ուսուցմանը համապատասխան:

6.14. Դուք կարող եք մշակել Անձնական տեղեկատվությունը միայն գաղտնիության ծանուցագրի համաձայն, որը տրամադրվում է Օրիֆլեյմի Հաճախորդներին և/կամ այլ Բրենդ-գործընկերներին: Օրիֆլեյմիհետ Ձեր հարաբերությունները դադարեցնելուց հետո Դուք երաշխավորում և համաձայնում եք, որ կոչնչացնեք Ձեր տիրապետման կամ վերահսկման տակ գտնվող ամբողջ Անձնական տեղեկատվությունը առանց անհարկի ուշացման:

6.15. Մենք կտրականապես հրաժարվում ենք ցանկացած պատասխանատվությունից՝ ցանկացած տուգանքի, ծախսի, վճարի և ընդհանրապես ցանկացած ծախքի համար, որը Դուք կարող եք կրել տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության մասին կիրառելի օրենքների խախտման հետևանքով:

Մարքեթինգ և կոմերցիոն հաղորդակցություններ

6.16. Դուք պետք է ուղղակիորեն հարցնեք Հաճախորդներին, արդյո՞ք նրանք ցանկանում են  ստանալ գովազդային հաղորդագրություններ Օրիֆլեյմի ի Արտադրանքի մասին, և Դուք պետք է հստակ համաձայնություն ստանաք նախքան այդպիսի հաղորդագրություններ ուղարկելը: Դուք պետք պահեք տվյալները՝ Ձեր կողմից  մարքեթինգային հաղորդակցություն ստացողի մարքեթինգային նախապատվությունների վերաբերյալ, որը պարունակում է տեղեկատվություն այն ամսաթվի մասին, երբ տեղի է ունեցել  համաձայնությունը և ինչ լեզվով է այն տեղի ունեցել Մարքեթինգի նպատակով Ձեր կողմից ուղարկած ցանկացած գովազդային հաղորդագրություն պետք է տեղեկացնի ստացողին հետագա հաղորդագրություններից ապաբաժանորդագրվելու իրավունքի մասին և այն մասին, թե ինչպես նա կարող է  օգտվել այդ իրավունքից, այդ թվում՝ ապաբաժանորդագրվելու մասին Ձեզ էլեկտրոնային փոստով տեղեկացնելու միջոցով: Դուք համաձայնում և երաշխավորում եք, որ հարգելու եք նման հաղորդակցությունների ցանկացած ստացողի նախասիրությունները:

6.17 Մեր առցանց գործիքները կարող են թույլ տալ Ձեզ օգտագործել Հաճախորդի Անձնական տեղեկատվությունը մարքեթինգային և այլ կոմերցիոն հաղորդակցություններ ուղարկելու համար՝ հետևյալ պայմանները պահպանելու պայմանով.

6.17.1 Դուք պետք է հովանավորեք Հաճախորդին, որ նա Բրենդ-գործընկեր դառնա, եթե այլ բան հատուկ նշված չէ,

6.17.2 մարքեթինգային և այլ կոմերցիոն հաղորդակցությունը պետք է վերաբերեն միայն Օրիֆլեյմի Արտադրանքին,

6.17.3 մարքեթինգային և այլ կոմերցիոն հաղորդակցությունը պետք է հստակորեն նույնականացվեն որպես այդպիսին,

6.17.4 հաղորդակցությունը պետք է պարունակի Ձեր անունը և կոնտակտային տվյալները՝ որպես առևտրային հաղորդակցություն ուղարկողի, և վավեր էլեկտրոնային փոստը (և/կամ այլ միջոցներ, ինչպիսիք են ապաբաժանորդագրման հղումը), որով Հաճախորդները կարող են կապվել Ձեզ հետ՝ ծանուցելու Ձեզ հետագա մարքեթինգային հաղորդակցություններից հրաժարվելու իրենց ցանկության մասին,

6.17.5 մարքեթինգային հաղորդակցությունները չպետք է ուղարկվեն այն Հաճախորդներին, ովքեր հրաժարվել են դրանք ստանալուց,

6.17.6 գովազդային առաջարկները, ինչպիսիք են զեղչերը, պարգևատրումները և նվերները, եթե դա թույլատրվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, պետք է հստակորեն նշվեն որպես այդպիսին, իսկ պայմանները, որոնք պետք է կատարվեն՝ դրանց նկատմամբ իրավունքներ ստանալու համար, պետք է լինեն հեշտ հասանելի և ներկայացվեն պարզ և միանշանակ, և

6.17.7 այդպիսի կոմերցիոն և մարքեթինգային հաղորդակցությունների բովանդակությունը համապատասխանում է սույն Պայմաններին և կոմերցիոն հաղորդակցությունների ուղարկման վերաբերյալ բոլոր կիրառելի օրենքներին:

6.18 Ձեզ ոչ մի դեպքում չի թույլատրվում ուղարկել մարքեթինգային կամ այլ կոմերցիոն հաղորդակցություններ Օրիֆլեյմի անվամբ կամ անունից:


7. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7.1 Մենք կառաքենք Ձեր կողմից պատվիրված ցանկացած Արտադրանք՝ դրա առկայության դեպքում։

7.2 Մենք կտրականապես բացառում ենք ցանկացած պատասխանատվություն՝ կապված Արտադրանքի պակասի կամ պահեստում Արտադրանքի բացակայության հետ:

7.3 Ձեր կողմից սույն Համաձայնագրի պայմանները պահպանելու և Տարածքի օրենքներին համապատասխան ձեր պարտավորությունները կատարելու պայմանով՝ դուք ուղղակիորեն մեզնից, Օրիֆլեյմի կողմից լիազորված մեկ այլ կազմակերպությունից կամ երրորդ կողմի մատակարարից կստանաք ձեզ հասանելիք ցանկացած փոխհատուցում/վճար՝ Օրիֆլեյմ