Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Մեր մոտեցումը

Կայուն զարգացման սկզբունքների իրականացում

Մենք առաջիններից մեկն էինք, որ մաշկի խնամքի միջոցների բաղադրությունում սկսեցինք օգտագործել բուսական մզվածքներ, մենք անդադար փնտրում ենք ճանապարհներ՝ առավելապես վերականգնվող բնական ռեսուրսներ օգտագործելու համար: Թեև մենք արդեն շատ ձեռքբերումներ ունենք, սակայն գիտակցում ենք, որ սա երկար ճանապարհ է, և մեր նպատակին հասնելու համար մենք շատ ավելին պետք է անենք: Օրիֆլեյմն առանձնացնում է կայուն զարգացման երեք առանցքային ուղղություն:Հաջողակ մարդիկ

Մենք շատ ենք ուզում օգնել մարդկանց իրենց առաջ դրված նպատակներին հասնելու հնարավորություններ գտնել: Աշխատակիցների, խորհրդատուների, մատակարարների, հաճախորդների և մեր կողմից ստեղծված հանրությունների միջոցով մենք կարող ենք մարդկանց օգնել ավելի հաջողակ դառնալ:

Որակյալ արտադրանքներ

Մենք ուզում ենք գեղեցկություն ու բարեկեցություն նվիրել՝ մշակելով և արտադրելով ապրանքատեսակներ, որոնք համապատասխանում են սոցիալական, էթիկական և էկոլոգիական ամենաբարձր չափանիշներին:

Բարգավաճող մոլորակ

Հետևել էկոլոգիական պահանջներին ոչ միայն մեր սեփական գործունեությունում, այլև մեր արտադրանքների ստեղծման, արտադրության և տեղափոխման բոլոր փուլերում: Մեր հիմնական խնդիրներից է առավելապես վերականգնվող ռեսուրսների և էկոլոգիական նյութերի օգտագործումը, մթնոլորտ և ջրոլորտ արտանետումների նվազեցումը, ինչպես նաև ցանկացած տիպի թափոնների քանակի առավելագույնս նվազեցումը: