Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Դառնալ ավելի էկոլոգիական

Մեզ համար Էկոլոգիական բարեկեցությունը կապն է մեր անմիջական շրջապատի և բնական աշխարհի հետ:
Այն խրախուսում է մեզ զարգացնել դրական հարաբերություններ մեր միջավայրի հետ և հարգել բնությունն ու մարդկանց:
Բնությունը հարգելը սկսվում է իսկապես արժեւորելը այն, ինչ նա տալիս է, օրինակ՝ մաքուր օդն ու ջուրը, կայուն կլիման, բերրի հողը և հարուստ կենսաբազմազանությունը: Գործնականում դա նշանակում է աշխատել անտառների հատման ուղղությամբ, սահմանափակել օդի, ցամաքային և ջրային ուղիների աղտոտումը, նվազեցնել էներգիայի, վառելիքի և բաղադրիչների մեր պահանջարկը և խթանել էկոլոգիապես պատասխանատու արտադրանքի պահանջարկը: 

Ավելի կայուն դառնալու մեր ջանքերը կենտրոնանում են երեք հիմնական ազդեցության ոլորտների վրա.
• Պաշտպանել կլիման  
• Պահպանել անտառները   
• Հոգալ օվկիանոսների և այլ ջրային ուղիների մասին  


Այս ամենը հիմնված է սոցիալական պատասխանատվության վրա:  Ցանկանու՞մ ես իմանալ, թե էլ ինչ ենք մենք անում քո գեղեցկության արտադրանքներն ավելի կայուն դարձնելու համար: