Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Կա՞ արդյոք բաժանորդագրության վճար:

Կա՞ արդյոք բաժանորդագրության վճար:

Բաժանորդագրության պահից 21 օրվա ընթացքում պատվեր կատարելու դեպքում գրանցման վճար չի գանձվում: Նշված ժամկետը լրանալուց հետո՝ բաժանորդագրության գումարը կազմում է 1800 դրամ:

Օրիֆլեյմի բյութի-հանրությունում գոյություն ունի տարեկան բաժանորդագրության երկարացման վճար՝ 600 դրամ, եթե տարվա 17 կատալոգներից որևէ մեկում չես ունեցել ԲՄ պատվեր: