Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ո՞վ է Հովանավորը: Ինչպե՞ս գտնեմ Հովանավոր

Ո՞վ է Հովանավորը: Ինչպե՞ս գտնեմ Հովանավոր

Հովանավորը Oriflame-ի փորձառու Խորհրդատուն է, ով կօգնի կառուցել բիզնեսն Օրիֆլեյմում: Հովանավորը քեզ կծանոթացնի ընկերության հետ և կներկայացնի ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ համագործակցության հաջողակ մեկնարկի համար:

Ինչպե՞ս գտնել Հովանավոր.

  • նշիր ծանոթ Խորհրդատուի համարը բաժագորդագրության ժամանակ
  • եթե դու չունես ծանոթ Խորհրդատու Oriflame-ում, ապա ծրագիրը կօգնի գտնել Հովանավոր 

Դու կարող ես նաև ինքնուրույն գտնել Հովանավոր.

  • Դիմելով Սպասարկման բաժին
  • Այցելելով Օրիֆլեյմի սպասարկման կետերից մեկը կամ Կենտրոնական գրասենյակ