Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Գլխավոր
 2. Օգնություն
 3. Անդամակցություն, Պրոֆիլ, Գրանցում, Oriflame դրամապանակ
 4. Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն

Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է`
«Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ

     Տնօրեն` Ն. Մարգարյանի 
22.03.2016 թ. №6 հրամանով

 

 

1. Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության կիրառման տիրույթը

Անձնական տվյալների պաշտպանության ներկայիս Քաղաքականությունը (այսուհետ` «Քաղաքականություն») կիրառվում է տվյալ կայքից կամ այլ կայքերից, բջջային հավելվածներից, վիջեթներից կամ օգտագործվող այլ ինտերակտիվ միջոցներից ստացված տեղեկատվության համար, որոնք պարունակում են տվյալ Քաղաքականության հղումը (այսուհետ` «Կայք») կայքի օգտատերերի համար (այսուհետ` «Օգտատերեր»):

Հետևյալ կանոնները նկարագրում են` ինչպես է «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ-ն (այսուհետ` Օրիֆլեյմ) վարվում ցանկացած տեղեկատվության հետ, որն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով վերաբերում է հաստատված կամ հաստատվող ֆիզիկական անձի (անձնական տվյալների սուբյեկտին) (այսուհետ` «Անձնական տվյալներ»)` Կայքի կիրառմամբ ծառայությունների մատուցման նպատակով:

Օգտատերերը բոլոր այն ֆիզիկական անձիք են, որոնք միանում են Կայքին կամ օգտվում Կայքից:

Օգտատերերը անմիջապես համաձայնում են իրենց Անձնական տվյալների մշակմանը` ինչպես նկարագրված է տվյալ Քաղաքականության մեջ: Մշակումը ենթադրում է ցանկացած գործողություն (օպերացիա) կամ գործողությունների (օպերացիաների) ամբողջություն, որը վերաբերում է Անձնական տվյալների հավաքագրմանը, գրանցմանը, համակարգմանը, կուտակմանը, պահպանմանը, ճշգրտմանը (թարմացում, փոփոխում), քաղվածքին, կիրառմանը, փոխանցմանը (տարածում, ներկայացում, հասանելիություն), արգելափակմանը, հեռացմանը, ոչնչացմանը` ավտոմատացման միջոցների կիրառմամբ կամ առանց:

Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն Քաղաքակունթյունը գործում է 2016 թ. մարտի 22-ից:

2. Վերահսկող և մշակող անձիք

Օգտատերերը համաձայնում են, որ

 • Կայքից օգտվելիս և ընդունելով Կայքում հրապարակված օգտագործման պայմանները` օգտատերը տալիս է իր միանշանակ համաձայնությունը տվյալ Քաղաքականության մեջ ներկայացված Անձնական տվյալների մշակման եղանակներին,
 • Օգտատերերի Անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ անձնական տվյալների Օպերատորի կողմից (ՀՎՀՀ: 00076358),
 • Օրիֆլեյմը մշակում է Օգտատերերի Անձնական տվյալները` ծառայությունների մատուցման նպատակով, որոնք նշված են Օրիֆլեյմի հետ համաձայնության Պայմաններում՝ սույն Քաղաքականության հիմքում ընկած սկզբունքների համաձայն:

3. Անձնական տվյալների հավաքագրումը

Կայքում գրանցվելիս` Օգտատերերը հաստատում են իրենց համաձայնությունը սույն Քաղաքականության պայմաններին, և իրենց Անձնական տվյալների մշակմանը` սույն Քաղաքականության պայմաններին համապատասխան: Բացի այդ նրանք համաձայնում են իրենց Անձնական տվյալների մշակմանը Օրիֆլեյմի այլ սերվերներում, որոնք տեղակայված են ՀՀ տարածքից դուրս, ինչպես նաև Անձնական տվյալների հետագա (Անձնական տվյալների հավաքագրումից հետո) անդրսահմանային փոխանցմանը՝ Օրիֆլեյմ ընկերության տվյալների պահպանման սերվերներ և համակարգեր, որոնք տեղակայված են Չեխիայում (Եվրոպական Միություն)` երկիր, որը տրամադրում է սուբյեկտի անձնական տվյալների հուսալի պաշտպանություն` Կայքում գրանցվելու պահին տրված համաձայնության հիման վրա: Այն դեպքում, եթե Օգտատերերի Անձնական տվյալները փոխանցվեն այնպիսի երկներ, որոնք չեն երաշխավորում սուբյեկտի Անձնական տվյալների իրավունքների հուսալի պաշտպանությունը, ապա Օրիֆլեյմը պարտավորվում է ստանալ Օգտատերերի նախնական գրավոր համաձայնությունը նման փոխանցման համար` ՀՀ օրենսդրության համաձայն, կամ իրականացնել Օգտատերերի Անձնական տվյալների փոխանցում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավական հիմքերի վրա:

Անձնական տվյալների մշակումը իրականացվում է ոչ այնքան երկար, որքան պահանջում է Անձնական տվյալների մշակման նպատակը, որը ներկայացված է սույն Քաղաքականության մեջ (բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ):

Օրիֆլեյմը կարող է մշակել հետևյալ Անձնական տվյալները`

 • Էլեկտրոնային փոստի հասցեն և կոնտակտային այլ տեղեկատվություն (կախված օգտագործվող ծառայությունների տեսակից), երբեմն ֆինանսական ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն` կրեդիտ քարտերի համարներ կամ բանկային հաշիվներ;
 • Արտադրանքի գնման կամ առաքման համար Օգտատերերի կողմից տրամադրված տեղեկատվություն` հաշիվներ դուրս գրելու, ուղարկելու համար;
 • Կայքի միջոցով ուղարկող հաղորդագրություններ, կամ Օրիֆլեյմին ուղղված հաղորդագրություններ;
 • Օգտատիրոջ` Օրիֆլեյմի Կայքի հետ համագործակցելու մասին տեղեկատվություն, Օրիֆլեյմի կայքի այցելությունների վիճակագրության հավաքագրման արդյունքներ, և նման հասանելիության համար օգտագործվող ծրագրերի ու սարքերի վերաբերյալ հրապարակավ հասանելի տեղեկատվություն;
 • հավելյալ տեղեկատվություն, որն Օրիֆլեյմը հարցնում է Օգտատերերից` նրանց ինքնությունը հաստատելու համար (օրինակ` Օրիֆլեյմը կարող է խնդրել Օգտատերերին անցնել էլեկտրոնային փոստի հասցեների կամ հեռախոսահամարների ստուգման գործընթաց):

4. Անձնական տվյալների մշակման նպատակը

Օրիֆլեյմի Անձնական տվյալների մշակման հիմնական նպատակը՝ Օգտատերերին ապահով և արդյունավետ ծառայություններ մատուցելն է: Օգտատերերը համաձայնում են, որ Օրիֆլեյմը կարող է նրանց Անձնական տվյալները օգտագործել նաև հետևյալ նպատակներով`

 • ծառայությունների մատուցման և հաճախորդներին աջակցելու համար` Օգտատերերի հարցման հիման վրա,
 • վեճերի լուծման, պարգևների հավաքագրման (ապրանքների և ծառայությունների վճարում) և անսարքությունների հայտնաբերման համար,
 • ծառայությունների անհատական կարգավորումների, վերլուծության և բարելավման համար, ինչպես նաև Օրիֆլեյմի մասին տեղեկատվության համալրման և գովազդի համար,
 • Օգտատերերին Օրիֆլեյմի արտադրանքի, թիրախային մարկետինգի, ծառայությունների թարմացման և Օգտատերերի տեղեկատվական նախապատվություններով պայմանավորված գովազդային առաջարկների մասին տեղեկացնելու համար,
 • էլեկտրոնային փոստի կամ SMS-ների միջոցով մարքեթինգային հաղորդագրությունների ուղարկման համար (ինչից Օգտատերերը ցանկացած պահին կարող են հրաժարվել` փոխելով իրենց տեղեկատվական նախընտրությունները օգտատիրոջ կարգավորումներում կամ հետևելով հաղորդագրություններում պարունակվող հրահանգներին),
 • Անձնական տվյալների համեմատության համար՝ դրանց ճշգրտության հաստատման և երրորդ անձանց կողմից ստուգման նպատակով,
 • Մրցանակ-ճանապարհորդությունների կազմակերպման (տոմսերի ձեռքբերում, հյուրանոցների ամրագրում, վիզայի աջակցություն) համար:

5. Մարքեթինգ

Օրիֆլեյմը չի վաճառում և չի ներկայացնում Օգտատերերի Անձնական տվյալները երրորդ անձանց մարքեթինգային նպատակներով` առանց Օգտատերերի անմիջական համաձայնության: Օրիֆլեյմը կարող է միավորել Օգտատերերի Անձնական տվյալները այլ Օգտատերերի և այնպիսի տեղեկատվության հետ, որն Օրիֆլեյմը ձեռք է բերում այլ ընկերություններից, և օգտագործել դրանք ծառայությունների բարելավման և անձնավորման, տեղեկատվության հավելման և գովազդի համար: Եթե Օգտատերերը չեն ցանկանում ստանալ մարքեթինգային հաղորդագրություններ Օրիֆլեյմից, նրանք պարզապես կարող են նշել իրենց նախընտրությունները օգտատիրոջ կարգավորումներում կամ հետևել հաղորդագրություններում և գովազդում պարունակվող հրահանգներում:

6. Օրիֆլեյմ ընկերության Օգտատերերի Անձնական տվյալների տրամադրումը

Օրիֆլեյմը, իրավասու պետական մարմինների խնդրանքով կամ որևէ մեկի իրավունքների, սեփականության կամ անվտանգության պաշտպանության նպատակով, կարող է տրամադրել անձնական տվյալներ ծառայությունների մատուցման համար` օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

Օրիֆլեյմը կարող է նաև տրամադրել Օգտատերերի Անձնական տվյալները երրորդ անձանց`

 • Ծառայություն մատուցողներին` պայմանագրի համաձայն, որոնք նպաստում են Օրիֆլեյմի առևտրային գործունեությանը (օրինակ` խարդախությունների հետաքննություն, վճարումների հավաքագրում, հաճախորդների սպասարկում, խորհրդատուների ծառայություններ),
 • Այլ երրորդ անձանց, որոնց Օգտատերերն ուղղակի խնդրում են Օրիֆլեյմին ուղարկել իրենց Անձնական տվյալները (կամ որոնց մասին Օգտատատերերը իմացել են այլ ձևով և համաձայնում են` օգտագործելով հատուկ ծառայություններ),
 • Կայքի այլ Օգտատերերին (որոնց կառույցում Օգտատերը գրանցված է եղել),
 • Տրանսպորտային և առաքիչ ընկերություններին` ապրանքների մատակարարումն ապահովելու համար,
 • Ծառայություն մատուցողներին` էլեկտրոնային փոստի և SMS-ների միջոցով` մարքեթինգային հաղորդագրությունների տարածումը կազմակերպելու համար,
 • Իրավապաշտպան մարմիններին, այլ պետական մարմիններին կամ երրորդ անձանց` ի պատասխան քրեական գործերի հետաքննության շրջանակներում տեղեկատվության խնդրանքի, կամ այլ ապօրինի գործունեության, որը կարող է հանգեցնել Օրիֆլեյմի կամ Օգտատերերի պատասխանատվության ենթարկմանը: Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից տրամադրված Անձնական տվյալները, կարող են ներառել Օգտատիրոջ հաշիվը կամ հաշվի պատմությունը, անունը, քաղաքը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլ տեղեկատվություն, որն Օրիֆլեյմը տեղին կհամարի հարցման  համար,
 • իրավաբանական այլ անձանց, եթե Օրիֆլեյմը նախատեսում է տվյալ անձի միավորումը կամ ձեռքբերումը: (Այս դեպքում Օրիֆլեյմը կպահանջի, որպեսզի նոր միավորված իրավաբանական անձը կիրառի սույն Քաղաքականությունը Անձնական տվյալների Օգտատերերի նկատմամբ: Եթե նրանց Անձնական տվյալները կիրառվեն՝ հակասելով սույն Քաղաքականությանը, Օգտատերերը կստանան հավելյալ ծանուցում):

Չսահմանափակելով վերոնշյալը և փորձելով հարգել Օգտատերերի անձնական տեղեկատվությունը` Օրիֆլեյմը ոչ մի այլ կերպ չի տրամադրի Անձնական տվյալներ իրավապաշտպան մարմիններին, այլ պետական մարմիններին կամ երրորդ անձանց` առանց թվարկված մարմինների հարցման` օրենքով տրված իրավունքների շրջանակներում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Օրիֆլեյմը բարեխղճորեն ենթադրում է, որ Անձնական տվյալների տրամադրումը անհրաժեշտ է կյանքի, առողջության կամ Օգտատերերի կենսական շահերի պաշտպանության համար,  ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գույքի ֆիզիկական վնասի կանխման, ինչպես նաև ենթադրյալ ապօրինի գործունեության մասին հաղորդելու համար:

Եթե Օգտատերերը միանում են Կայքին ընդհանուր համակարգչից կամ ինտերնետ-սրճարանի համակարգչից, Օգտատերերի մասին որոշակի տվյալներ, ինչպիսիք են` Օգտատիրոջ իդենտիֆիկատորը կամ հիշեցումներ Օրիֆլեյմից, կարող են տեսանելի լինել նաև նրանց համար, ովքեր հետագայում կօգտվեն այդ համակարգչից:

7. Տեղեկանիշ-ֆայլեր (cookie files)

Օրիֆլեյմը կիրառում է որոշ վեբ-կայքերի տեղեկանիշ-ֆայլերը (փոքր ֆայլեր, որոնք գտնվում և պահվում են Օգտատերերի համակարգիչներում)` տեղեկատվության հոսքի վերլուծության համար: Բացի այդ, դրանք կիրառվում են ծառայությունների անհատական կարգավորման, տեղեկատվության համալրման  և գովազդի համար, ինչպես նաև գովազդի արդյունավետության գնահատման, հուսալիության  ու անվտանգության ապահովման համար:

Որոշ տեղեկանիշ-ֆայլեր պարունակում են Անձնական տվյալներ, օրինակ` սեղմելով «Հիշել ինձ», տեղեկանիշ-ֆայլը պահպանում է Օգտատիրոջ անունը մուտք գործելիս: Տեղեկանիշ-ֆայլերի զգալի մասը չի կուտակում այնպիսի տեղեկատվություն, որը նույնացնում է Օգտատիրոջը, այլ փոխարենը կուտակում է ավելի ընդհանուր տվյալներ` մուտք գործելու միջոցը, Օրիֆլեյմի Կայքի օգտագործումը և Օգտատիրոջ գտնվելու սովորական վայրը:

Օրիֆլեյմն առաջարկում է որոշակի ծառայություններ, որոնք հասանելի են միայն տեղեկանիշ-ֆայլերի կիրառմամբ:

Ընդհանուր առմամբ` տեղեկանիշ-ֆայլերը կատարում են չորս գործառույթ`

 • Հիմնական տեղեկանիշ-ֆայլեր

  Որոշ տեղեկանիշ-ֆայլեր զգալիորեն կարևոր են Կայքի աշխատանքի համար: Օրինակ` դրանք թույլ են տալիս Օրիֆլեյմին նույնացնել գրանցված Օգտատերերին և նրանց համար ապահովել մուտք ամբողջ Կայքի համար: Եթե գրանցված Օգտատերը անջատի տեղեկանիշ-ֆայլերը, որոշ էջեր կարող են դառնալ անհասանելի:

 • Շահագործելի տեղեկանիշ-ֆայլեր

  Օգտատերերի Կայքից օգտվելու և Կայքի արտադրողականության մոնիտորինգի վերլուծության համար կարող են կիրառվել այլ տեղեկանիշ-ֆայլեր: Սա թույլ է տալիս Օրիֆլեյմին ապահովել բարձրորակ ծառայություն` անհատականորեն կարգավորելով հավելվածները, ինչպես նաև արագ նույնացնել և շտկել ցանկացած խնդիր: Օրինակ` շահագործելի տեղեկանիշ-ֆայլերը կարող են կիրառվել առավելապես հայտնի էջերի վերահսկողության համար և հասկանալու, թե ինչու են որոշ էջեր ստանում սխալների մասին հաղորդագրություններ: Նշված տեղեկանիշ-ֆայլերը կարող են կիրառվել նաև այնպիսի ապրանքների և ծառայությունների որոշակիացման նպատակով, որոնք կհետաքրքրեն Օգտատերերին` Կայքի իրենց այցելությունների պատմության հիման վրա:

 • Գործառութային տեղեկանիշ-ֆայլեր

  Գործառութային տեղեկանիշ-ֆայլերը կիրառվում են այն նպատակով, որպեսզի Օրիֆլեյմի Կայքը կարողանա հիշել Օգտատերերի որոշ նախապատվություններ:

 • Վարքագծով պայմանավորված գովազդային տեղեկանիշ-ֆայլեր

Օրիֆլեյմը կարող է կիրառել տեղեկանիշ-ֆայլեր` Օգտատերերին գովազդի տրամադրման համար` ելնելով նրանց հետաքրքրություններից: Բացի այդ, Օրիֆլեյմը կարող է օգտագործել երրորդ անձանց տեղեկանիշ-ֆայլերը` շուկայի հետազոտության, եկամուտների վերահսկողության նպատակով, ինչպես նաև Կայքի գործունակության բարելավման և տվյալ պայմանների ու հեղինակային իրավունքների պաշտպանության քաղաքականության մոնիտորինգի համար:

Օգտատերերը կարող են հրաժարվել տեղեկանիշ-ֆայլերից, եթե դա թույլ է տալիս իրենց դիտարկիչը (browser), սակայն դա կարող է խոչնդոտել որոշ բաժինների և Օրիֆլեյմի Կայքի գործառույթների կիրառումը:

 

Ավելին տեղեկանիշ-ֆայլերի կիրառման մասին կարող եք իմանալ` անցնելով ՀՂՈՒՄՈՎ:

 

7.1. Գուգլ վերլուծություն


Օրիֆլեյմն օգտագործում է Գուգլ վերլուծությունը (Google Analytics)՝ հասկանալու համար՝ ինչ ակտիվությամբ են Օգտատերերն օգտվում Կայքից և բջջային հավելվածներից: Դա նշանակում է, որ երբ Օգտատերն անցնում է Կայք կամ օգտագործում է Օրիֆլեյմի բջջային հավելվածներից մեկը, Օգտատիրոջ դիտարկիչն ավտոմատ կերպով ուղարկում է որոշակի տեղեկատվություն Գուգլին (Google): Այդ տեղեկատվությունը ներառում է, օրինակ՝ էջի վեբ-հասցեն, որն այցելել է Օգտատերը և Օգտատիրոջ IP-հասցեն: Հետևյալ ՀՂՈՒՄՈՎ Օգտատերը կարող է տեղեկատվություն գտնել այմ մասին, թե ինչպես է Գուգլը (Google) տեխնիկապես հավաքում և մշակում տվյալները:

Եթե Օգտատերը չի ցանկանում, որ իր դիտարկիչն օգտագործի Գուգլ վերլուծությունը (Google Analytics), Օգտատերը կարող է դիտարկիչում տեղադրել Գուգլ վերլուծության (Google Analytics) ընդլայնում: Գուգլ վերլուծության (Google Analytics) և Գուգլի (Google)՝ անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության մասին մանրամասն կարող եք տեղեկանալ ՀՂՈՒՄՈՎ:

 

8. Սպամի, լրտեսական ծրագրերի ապահովման և տեղեկատվության միտումնավոր խեղաթյուման արգելումը

Օրիֆլեյմը և Օգտատերերը թույլ չեն տալիս սպամ: Օգտատերերը ապահովում են օգտատիրոջ այնպիսի կարգավորումներ, որոնք թույլ են տալիս Օրիֆլեյմին իրենց հետ շփվել այնպես, ինչպես իրենք են նախընտրում: Օրիֆլեյմը մեքենաբար սկան է անում և կարող է ձեռքով ֆիլտրել հաղորդագրություններ` ստուգելու սպամ, վիրուսներ, ցանցահենային հարձակումներ և այլ տեսակի վնասակար գործունեություն պարունակելու հավանականությունը, ինչպես նաև ապօրինի կամ արգելված տեղեկատվության տարածումը, սակայն Օրիֆլեյմն անըդհատ չի պահում հաղորդագրություններ, որոնք ուղարկվում են  այս գործիքների կիրառմամբ: Օրիֆլեյմը չի տրամադրում և չի վաճառում այդ էլեկտրոնային հասցեները:

9. Հաշիվների պաշտպանությունը

Օգտատերերի գաղտնաբառերն իրենց հաշիվների բանալին են հանդիսանում: Օգտատերերը պետք է օգտագործեն թվերի, տառերի և խորհրդանշանների յուրահատուկ համադրություններ: Արգելվում է Օրիֆլեյմի գաղտնաբառերը փոխանցել այլ անձանց: Սակայն, եթե Օգտատերերը տրամադրում են իրենց գաղտնաբառերը կամ Անձնական տվյալներն այլ անձանց, պետք է հիշեն, որ իրենց հաշվից կատարված բոլոր գործողությունների համար միայն իրենք են պատասխանատու: Եթե Օգտատերերը չկարողանան վերահսկել իրենց գաղտնաբառերի տարածումը, նրանք կարող են զրկվել իրենց Անձնական տվյալները կառավարելու հնարավորությունից:  Այդ դեպքում նրանք ստիպված կլինեն կրել պատասխանատվություն իրավական հետևանքներ ունեցող գործողությունների համար, որոնք կատարվել են իրենց իսկ անունից: Հետևաբար, եթե ինչ-ինչ պատճառներով, Օգտատիրոջ գաղտնաբառը վտանգի է ենթարկվել, ապա դրա մասին պետք է անհապաղ հայտնել Օրիֆլեյմին և փոխել գաղտնաբառը: Օրիֆլեյմը երբեք չի հարցնում Օգտատերերի գաղտնաբառերը` բացառությամբ Կայք մուտք գործելու ժամանակ: Օրիֆլեյմի աշխատակիցները սահմանափակված են տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի հավելյալ պահանջներով:

10. Օգտատերերի Անձնական տվյալների հասանելիությունը, ստուգումը և փոփոխումը

Օգտատերերը կարող են նայել, ստուգել և փոխել իրենց Անձնական տվյալների մեծ մասը: Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործել Կայք: Ընդհանուր առմամբ` Օրիֆլեյմը ձեռքով չի փոխում Օգտատերերի Անձնական տվյալները, քանի որ երբեմն դժվար է կատարել Օգտատերերի հեռակա նույնականացում: Այդպիսով, Օգտատերերը կրում են պատասխանատվություն իրենց Անձնական տվյալների անհապաղ թարմացման համար, եթե դրանք փոփոխվում են կամ ճշգրիտ չեն: Օգտատերերի խնդրանքով՝ Օրիֆլեյմի Կապի Կենտրոնում Օգտատիրոջ հաշիվը փակվում է հնարավորինս արագ` կիրառվող օրենսդրությանի համաձայն: Օրիֆլեյմը պահպանում է փակված հաշիվների Անձնական տվյալները` խարդախության կանխարգելման, պարտքերի կուտակման, վեճերի լուծման, անսարքությունների շտկման նպատակով, ինչպես նաև նպաստելու հետաքննությունների և օրենսդրությամբ թույլատրված գործողությունների ընթացքին:

11. Անվտանգություն

Օգտատերերի Անձնական տվյալները պահվում են Օրիֆլեյմի սերվերներում:  Անձնական տվյալներն Օրիֆլեյմը համարում է արժեքավոր ակտիվ և պահում է դրանք տարբեր ձևերով (կոդավորում, գաղտնաբառեր, ֆիզիկական անվտագություն)` պաշտպանելու Օգտատերերի Անձնական տվյալները չարտոնված մուտքից և հրապարակումից: Սակայն, Օգտատերերի Անձնական տվյալների փոխանցումը և Կայքի հետ շփումը կարող է ապօրինի ձեռք բերվել և բռնագրավվել երրորդ անձանց կողմից: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով` չնայած Օրիֆլեյմը մեծ ջանքեր է գործադրում Օգտատերերի Անձնական տվյալների պաշտպանության հարցում, այնուամենայնիվ` Օրիֆլեյմը չի խոստանում կամ երաշխավորում, որ Անձնական տվյալները կամ անձնական հաղորդագրությունները միշտ կարող են  գաղտնի մնալ:

12. Երրորդ անձիք

Եթե սույն Քաղաքականությունում որևէ այլ բան ուղղղակի կերպով նշված չէ, ապա տվյալ փաստաթուղթը վերաբերում է միայն Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից օգտագործվող Անձնական տվյալներին, որոնք տրամադրում են Օգտատերերը: Եթե Օգտատերերն իրենց անձնական տվյալները հայտնում են այլ անձանց, ներառյալ կողմնակի տեղեկանիշ-ֆայլերի կամ ինտերնետային կայքերի կիրառումը, ապա Անձնական տվյալների նման օգտագործման կամ հրապարակման համար կարող են կիրառվել այլ կանոններ: Օրիֆլեյմը չի վերահսկում երրորդ անձանց անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականությունը, և Օգտատերերի հանդեպ երրորդ անձանց անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականությունը կիրառվում է այնտեղ, որտեղ այն կիրառելի է: Օրիֆլեյմը խորհուրդ է տալիս ճշտել հետևյալ հանգամանքները՝ նախքան Անձնական տվյալներն այլ անձանց փոխանցելը:

13. Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության փոփոխությունները

Օրիֆլեյմն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին փոփոխություններ մտցնել տվյալ Քաղաքականությունում` ԱՏ-ի մշակման և պաշտպանության շրջանակներում: Բոլոր փոփոխությունները մեքենաբար ուժի մեջ են մտնում` Կայքում դրանց հրապարակման պահից սկսած: Նման փոփոխություններից հետո Կայքի հետագա օգտագործումը տեղի է ունենում Օգտատերերի համաձայնությամբ: Օգտատերերին խորհուրդ է տրվում պարբերաբար աչքի անցկացնել Քաղաքականությունը՝ հատկապես նախքան Անձնական տվյալները կայք ուղարկելը:

14. Հետադարձ կապը

Օգտատերերի բողոքների ընդունման և անձնական տվյալների մշակման գործընթացը կազմակերպելու համար` Օրֆլեյմում նշանակվել է Պատասխանատու:

Հարցերը, Օրիֆլեյմում անձնական տվյալների մշակման վերբերյալ դիտողությունները, ինչպես նաև օրենքով հաստատված իրավունքների իրագործման շրջանակներում՝ անձնական տվյալների գործելու վերաբերյալ հարցումները, օգտատերերը պետք է ուղարկեն`

 • Էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով CUSTOMERS_AM@ORIFLAME.COM հասցեին;
 • գրավոր տեսքով հետևյալ հասցեին` ՀՀ, 0070, ք. Երևան, Քաջազնունու փ. 20:

15. Հարցումների ձևերը

 • Հարցում՝ անձնական տվյալների տեղեկատվության տրամադրման մասին
 • Հայտ՝ անձնական տվյալների մշակման համաձայնության համար
 • Պահանջ՝ անձնական տվյալները ոչնչացնելու համար
 • Պահանջ՝ անձնական տվյալների ճշգրտման համար