Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ի՞նչ է դրամապանակի սպառվող գումարը

Դրամապանակի սպառվող գումարը հաշվի այն մասն է, որի ժամկետը շուտով կսպառվի, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է օգտագործես: Այս գործառույթն օգտակար է, եթե ունես միջոցներ, որոնք կապված են հստակ շրջանի կամ առաջարկի հետ: 

Երբ մոտենում է բալանսի սպառվելու ժամանակը, այն անցնում է քո Oriflame դրամապանակ, որպեսզի կարողանաս օգտագործել մինչև ժամկետի սպառվելը: Այսպես մենք երաշխավորում ենք, որ դու միշտ ստանաս առավելագույն շահույթ ցանկացած ակցիայից և առաջարկից