Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ի՞նչ է անձնագրի վավերացումը

Ի՞նչ է անձնագրի վավերացումը:

Փաստաթղթերի վավերացման գործընթացը պարտադիր է՝ ընկերությունում բիզնեսի վարման էթիկական նորմերին հետևելու և ստեղծված առաջնորդական կազմակերպությունների կայունությունը պահպանելու համար:

Անձնագրի վավերացման գործընթացը պետք է անցնեն այն Խորհրդատուները, ովքեր.

  • Ցանկանում են հրավիրել այլ Խորհրդատուների: Նորեկներն ունեն հնարավորություն առանց վավերացման գործընթացն անցնելու հրավիրել Խորհրդատուների գրանցման պահից 21 օրվա ընթացքում,
  • Ցանկանում են օգտվել Ծավալային զեղչից՝ 12%-22%. 

Անձնագրի վավերացման գործընթաց

Անձնագրի վավերացման գործընթացի ուղեցույց

Փաստաթղթերի վավերացման հարցումների մշակման ժամկետը մինչև 72 ժամ է:

Հարցման կարգավիճակը կարող ես տեսնել նույն բաժնում (Փաստաթղթերի կառավարում), ինչպես նաև կստանաս հաղորդագրություն նշված E-mail-ին: Ներբեռնվող փաստաթղթի ծավալը չպետք է գերազանցի 10 մբ: