Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Օգնություն
  3. Գրանցում, բաժանորդագրություն, իմ պրոֆիլը
  4. Ինչու՞ է մերժվել անձնագրի վավերացման հարցումը

Ինչու՞ է մերժվել անձնագրի վավերացման հարցումը

Ինչո՞ւ է մերժվել անձնագրի վավերացման հարցումը:

  1.  Անձնագրի տվյալները չեն համընկնում Պրոֆիլում նշված տվյալների հետ
  2.  Փաստաթուղթն ընթեռնելի չէ կամ որևէ գրություն փակում է տվյալները
  3.  Ներկայացված է փաստաթուղթ, որը տարբերվում է անձնագրից
  4.  Բեռնված է թերի փաստաթուղթ

Պատճառը, թե ինչու է հարցումը մերժվել, կստանաս հաղորդագրությամբ: