Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Կարո՞ղ եմ փոխել իմ անձնական տվյալները

Կարո՞ղ եմ փոխել իմ անձնական տվյալները:

Իմ Պրոֆիլը բաժնում ՝ «Պրոֆիլի կարգավորումներ» մենյուից, կարող ես փոխել կոնտակտային ինֆորմացիան կամ առաքման հասցեն: ,

ԱԱՀ, ծննդյան ամսաթվի, անձնագրային տվյալների փոփոխությունը կատարվում է միայն ընկերության աշխատակիցների կողմից՝ հիմնվելով customers_am@oriflame.com հասցեին քո կողմից ուղարկված նամակի վրա: