Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Գլխավոր
 2. Օգնություն
 3. Առանցքային արտադրանքներ, ծրագրեր, գործիքներ
 4. Wellness Life + բաժանորդային ի՞նչ ծրագրեր են լինում: Ի՞նչ ապրանքներ են ներառված Wellness Life + հավաքածուներում:

Wellness Life + բաժանորդային ի՞նչ ծրագրեր են լինում: Ի՞նչ ապրանքներ են ներառված Wellness Life + հավաքածուներում:

Wellness Life+ ծրագիր «Քո կյանքի էներգիան»:

28487 Wellness Life Plus Քո կյանքի էներգիան(կանանց համար)

28488 Wellness Life Plus Քո կյանքի էներգիան (տղամարդկանց համար)

Հավաքածուն կազմված է՝

 • Wellness Pack կանանց կամ տղամարդկանց համար
 • Կոկտեյլի չոր խառնուրդ «Նեյչըրըլ բելընս» ելակի համով
 • Wellness Life+ օրագիր
 • Շեյքեր և չափիչ գդալ

Wellness Life+ ծրագիր «Քո իդեալական քաշը»:

28489 Wellness Life Plus Քո իդեալական քաշը (կանանց համար)

28491 Wellness Life Plus Քո իդեալական քաշը (տղամարդկանց համար)

Հավաքածուն կազմված է՝

 • Wellness Pack կանանց կամ տղամարդկանց համար
 • Կոկտեյլի չոր խառնուրդ «Նեյչըրըլ բելընս» ելակի համով
 • Ապուր «Նեյչըրըլ բելընս» ծնեբեկ
 • Wellness Life+ օրագիր
 • Շեյքեր և չափիչ գդալ

Հետգրություն. Բաժանորդագրության երկրորդ քայլից դուք կարող եք փոխել կոկտեյլի կամ ապուրի, ինչպես նաև կանանց համար նախատեսված Wellness Pack-ի (տղամարդկանց կամ կանանց համար) համը և հակառակը: