Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Օգնություն
  3. Վճարում
  4. Ե՞րբ պետք է վճարեմ պատվերիս համար

Ե՞րբ պետք է վճարեմ պատվերիս համար

Ստանալու պահին պատվերը պետք է վճարված լինի: Պատվերը կարող եք վճարել օնլայն՝ այն կատարելու պահին, կամ պատվերը ստանալուց առաջ: Վճարման հասանելի տարբերակներին կարող եք ծանոթանալ «Վճարման եղանակները» բաժնում:

Պատվերների վճարման առավելագույն ժամկետներ 

3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվերը չվճարելու դեպքում՝ պատվերը կչեղարկվի

*Կատալոգի փակման շաբաթ օրը՝ մինչև 15.00, բոլոր պատվերները պետք է վճարված լինեն, այլապես դրանք կչեղարկվեն: