Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ինչպես հետևել պատվերը

Էլ հասցեին կուղարկվեն հաղորդագրություններ պատվերի կարգավիճակի մասին: Պատվերի կարգավիճակը կարելի է ստուգել «Պատվերների պատմություն» բաժնում: 

Բացի դրանից պատվերի կարգավիճակը կարելի է ստուգել հետևյալ տարբերակներով՝ 

  • HayPost-ի կայքում
  • ՕՍԿ առաքումների դեպքում, զանգահարելով այն ՕՍԿ մենեջերին, որտեղ պետք է առաքվի պատվերը
  • Դիմելով Զանգերի Կենտրոն՝ սպասարկման բաժին