Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ինչպես փոխել առաքման հասցեն

Եթե պատվերը չի հավաքվել, դու կարող ես այն չեղարկել «Քո պրոֆիլում» պատվերների պատմություն բաժնում և կրկին պատվեր կատարել՝ նշելով ճիշտ եղանակը և/կամ առաքման հասցեն: 

Եթե կոճակն ակտիվ չէ, նշանակում է հնարավոր չէ չեղարկել պատվերը: Այն արդեն հավաքվում է կամ ուղարկվել է առաքման: