Breeze Shell Necklace Set
Նորույթ
Նվերներ

Breeze Shell Necklace Set

43533
5350 դրամ
Պատրաստված է մետաղից, էպոքսիդային խեժից: Երկարությունը` 41 + 6 սմ հավելյալ (փոքր շղթան), 50 սմ (մեծ շղթան): Կախազարդերը՝ 2,6 х 1,4 սմ. և 2,5 х 1,5 սմ.: