Make-up Brush Cleaner
Շուրթեր

Make-up Brush Cleaner

29580
1150 драм 2700 драм
Առաքում

Առաքում

Առաքման տարբերակների և ժամկետների մասին տեղեկատվությունը կարող եք գտնել «Ինչպես գնել» բաժնում:

Հատուկ ձևավորումը կօգնի խնամքով և արդյունավետորեն մաքրել բոլոր չափերի ու ձևերի վրձինները՝ երկարացնելով դրանց օգտագործման ժամկետը: