North For Men Shower Sponge
North for Men

North For Men Shower Sponge

29355
1000 դրամ
Պատրաստված է պոլիուրետանից, պոլիէսթերից (կախիչը): Չափը՝ 15,3 x 8,5 x 4,2 սմ:
Գրաֆիտի խիստ ու նրբագեղ գույնով լոգանքի մեծ սպունգ: Այն կարող եք կախել հարմարավետ կախիչից:
Նորացված շարք՝ ցինկի և հալվե վերայի մզվաքով