Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Իրավական դրույթներ

Իրավական դրույթներ

Եզրույթներ և սահմանումներ


Օգտատեր`
ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը հանդիսանում է «Օրիֆլեյմ» (այսուհետ Oriflame` ըստ տեքստի) Ընկերության էլեկտրոնային ներկայացուցչության այցելուն Համացանցում:

Կայք` «Օրիֆլեյմ» Ընկերության էլեկտրոնային ներկայացուցչությունն է Համացանցում (վեբ-կայքերի համադրություն կրկնվող դիզայնով՝ միավորված ըստ իմաստի` նավիգացիոն կերպով և ֆիզիկապես գտնվելով մեկ վեբ-սերվերի վրա):

Հիպերհղում` կայքում կամ էլեկտրոնային փոստի նամակում գրաֆիկական պատկեր կամ տեքստ, որը կապ է հաստատում և թույլ տալիս անցնել այլ Համացանցի այլ օբյեկտներ; այդ տողը HTML-փաստաթղթում է, որը հղում է կատարում այլ թղթապանակ, որը կարող է գտնվել Համացանցում և պարունակել ամբողջական ուղի (URL) դեպի այդ թղթապանակ:

Ֆրեյմ ` HTML լեզվի 3.0 և ավելի բարձր տարբերակի մասնիկն է: ֆրեյմերը թույլ են տալիս բաժանել վեբ-կայքը մի քանի անկախ պատուհանների և դրանցից յուրաքանչյուրում տեղակայել առանձին վեբ-կայքեր: Ընդ որում թույլ է տրվում կատարել հղում մի պատուհանից մյուսը: 

1. Տվյալ Կայքից օգտվելու պայմանները

Տվյալ Կայքն աջակցվում է Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից` որպես ծառայություն, որի ներկայացման պայմանները նշված են ստորև: Ձեր կողմից տվյալ Կայքից օգտվելը ենթադրում է, որ Դուք ընդունում եք բոլոր պայմանները և համաձայն եք դրանց հետ: Այն դեպքում, եթե համաձայն չեք նշված պայմանների հետ, խնդրում ենք Ձեզ չօգտվել այս Կայքից: Oriflame հանդիսանում է գրանցված ապրանքանշան, որը պատկանում է Oriflame Cosmetics AG ընկերությանը:  Տվյալ ապրանքանշանը ենթակա չէ կրկնօրինակման և/կամ օգտագործման առանց իրավատիրոջ նախնական գրավոր համաձայնության (Oriflame Cosmetics AG): Ինտելեկտուալ (արդյունաբերական) սեփականության այլ օբյեկտները, այդ թվում ապրանքանշանները նույնպես համարվում են իրավատերերի սեփականությունը, այդ իսկ պատճառով այդ օբյեկտների և ապրանքանշանների օգտագործման համար նույնպես անհրաժեշտ է ստանալ դրանց իրավատերերի գրավոր համաձայնությունը:   

Տվյալ Կայքի դիզայնը և կառուցվածքը, ինչպես նաև դրա այլ տարրերը, որոնք, ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության համաձայն` հանդիսանում են պահպանության առարկա, չեն կարող վերարտադրվել (պատճենվել, նմանակվել) ամբողջությամբ կամ մասամբ`դրանց հիման վրա նոր տեղեկատվական օբյեկտներ ստեղծելու կամ այլ նպատակով, որոնք հակասում են օրենսդրությանը: 

Պատկերները, գրաֆիկան, տեսաձայնային տեղեկատվությունը չեն կարող կրկնօրինակվել թղթյա կամ մագնիսական կրիչների միջոցով այլ ինտերնետային կայքերում տեղադրելու համար, կամ տարածվել առանց Oriflame գրավոր համաձայնության:

Կայքի Օգտատերն իրավունք ունի ներբեռնել իր անձնական համակարգիչ այս կայքում գտնվող էջերի կամ այլ նյութերի մեկ կրկնօրինակ` բացառապես իր սեփական ոչ առևտրային ներքին օգտագործման նպատակով և այն պայամանով, որ Օգտատերը ոչ մի կերպ չի փոփոխի կրկնօրինակված նյութերը, օգտագործի այլ աշխատանքում և ջնջի հեղինակային իրավունքի մասին նշումը` տեղեկատվության ինտելեկտուալ սեփականության վերաբերյալ: Մեկանգամյա ներբեռնման տվյալ իրավունքը և տվյալ Կայքից օգտատերերի կողմից օգտագործվող տեղեկատվությունը չի կարող փոխանցվել երրորդ անձանց` այն կարող է դադարեցվել կամ չեղյալ հայտարարվել ցանկացած ժամանակ` Oriflame հայեցողությամբ:

Oriflameիրավունք է վերապահում սահմանափակել տվյալ կայքում ֆրեյմների կիրառումը, իսկ Օգտատերն իր հերթին համաձայնում է դադարեցնել ֆրեյմների օգտագործումն ամբողջ կայքում կամ դրա ցանկացած մասում` Oriflame-ի գրավոր պահանջը ստանալուց հետո: 

Օգտատերերը պարտավոր են այս Կայքում չտեղադրել օրենսդրությամբ պաշտպանվող հեղինակային իրավունքի, ապրանքանշանի կամ սեփականության այլ տեսակի իրավունքի մասին ցանկացած նյութ` առանց հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ ակնհայտ համաձայնության: Այն Օգտատերը, որը կհրապարակի նման նյութ, բացառապես կկրի պատասխանատվություն հեղինակային իրավունքի և սեփականության իրավունքերի խախտման համար` պայմանավորված այդ արարքով:   

Oriflame չի վերահսկում և չի կրում պատասխանատվություն տեղեկատվության, էջերի, այլ նյութերի և կայքերում ծրագրային ապահովության համար, որտեղ պահպանվում են հիպերհղումներ տվյալ Կայք կամ տվյալ Կայքից: Հիպերհղումը տվյալ Կայք կամ տվյալ Կայքից չի նշանակում, որ Oriflame հաստատում կամ խորհուրդ է տալիս Կայքը, որն ունի հիպերհղումներ կամ անում է որոշ հայտարարություններ ճշգրտության, որակի, անվտանգության կամ նման կայքերում պարունակվող տեղեկատվության պիտանելիության, էջերի, նյութերի կամ ծրագրային ապահովության վերաբերյալ:  

Oriflame ոչ մի դեպքում չի կրում պատասխանատվություն Օգտատերերի կողմից օգտագործվող այն կայքերի համար, որոնք պարունակում են հիպերհղումներ:

Oriflameիրավունք է վերապահում առավելապես սահմանափակել հիպերհղումների հոսքը տվյալ Կայք` օրենսդրության համաձայն, և Օգտատերն իր հերթին համաձայնում է անհապաղ հեռացնել կամ վերացնել ցանկացած հիպերհղում տվյալ Կայք` Oriflame-ից գրավոր ծանուցում ստանալուց հետո:

Տեղեկատվությունը, էջերը կամ այլ նյութերը, որոնք գտնվում են տվյալ կայքում, կամ որոնք կարող են ներբեռնվել տվյալ Կայքից, տրամադրվում են «այնպես, ինչպես որ կան»` Oriflame կողմից առանց որևէ երաշխիքների:

Oriflame չի երաշխավորում տեղեկատվության, էջերի կամ նյութերի ճշգրտությունը, համարժեքությունը կամ լիարժեքությունը և չի կրում պատասխանատվություն հնարավոր սխալների կամ բացթողումների համար: Տվյալ դեպքում միակ և ամբողջական պատասխանատուն Օգտատերն է, որը պետք է գործողություններ ձեռնարկի, որպեսզի էջերը և այլ նյութերը չպարունակեն վիրուսներ կամ վնասակար այլ տարրեր: Տվյալ Կայքը կարող է անհամատեղելի լինել վեբ-զննարկիչի կամ Օգտատերերի կողմից օգտագործվող այլ  ծրագրային ապահովության հետ:  Oriflame չի երաշխավորում, որ Կայքը հասանելի կլինի ընթացիկ կամ անփոփոխ տեսքով, և տվյալ Կայքի հեռարձակումը պարբերաբար կարող է ընդհատվել, դանդաղել կամ  դադարեցվել ցանկացած ժամանակ:

Տվյալ Կայքը կարող է պարունակել թվագրված կամ ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն, ընդ որում տեղեկատվությունը կարող է փոփոխվել կամ թարմացվել Oriflame կողմից` առանց նախապես տեղեկացնելու: Oriflame-ը չի պարտավորվում և հստակ հրաժարվում է Կայքում առկա տեղեկատվության թարմացման և շտկման պարտականությունից: 

Oriflame պատասխանատվություն չի կրում տվյալ Կայքում առկա անխուսափելի սխալների կամ բացթողումների պատճառով առաջացած որևէ կորստի կամ վնասի համար, և տվյալ Կայքի տեղեկատվությունն օգտագործող ցանկացած Օգտատեր ինքն է պատասխանատու նման ելքի համար:

Oriflame չի կրում պատասխանատվություն արտադրանքի վերաբերյալ ընկերության կայքում տեղադրված տեղեկատվության և խորհրդատուների կողմից սպառողներին և հաճախորդներին ներկայացվող տեղեկատվության անհապատասխանության համար: Այն դեպքում, երբ խորհրդատուներն ունեն իրենց սեփական կայքը, որը պարունակում է տեղեկատվություն արտադրանքի և Օրիֆլեյմի ծառայությունների վերաբերյալ, նրանք ինքնուրույն պետք է հետևեն արտադրանքի և ծառայությունների պաշտոնական տեղեկատվության թարմացումներին և ժամանակի կատարեն փոփոխություններ:

Ոչ Oriflame-ը, ոչ նրա գործընկերները կամ աշխատակիցները պատասխանատու չեն որոշումների հետևանքների համար, որոնք կայացվել են տրված Կայքում տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա:  

ORIFLAME-Ը ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՄՈՐԵՆ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՏՎՅԱԼ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔ` ՆԵՐԱՌԵԼՈՎ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐՈՎ:

ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ORIFLAME ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԱՌՋԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ` ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ Ի ՀԱՅՏ ԵՆ ԵԿԵԼ ՏՎՅԱԼ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԱՅՔԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆ ՀԻՊԵՐՀՂՈՒՄՆԵՐ:

ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵԼ, ԱՅԴ ԻՍԿ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՏՎՅԱԼ ՊԱՐԱԳՐԱՖԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՄ ՄԱՍԱՄԲ ՉԿԻՐԱՌՎԵԼ ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ՀԱՆԴԵՊ:

Բոլոր իրավունքները, որոնք բացահայտ կերպով ներկայացված չեն տվյալ փաստաթղթում, պահպանվում են: 

2. Տվյալ Կայքի օգտագործման պայմանների փոփոխությունը


Oriflame
իրավունք է վերապահում ինչպես փոփոխել տվյալ պայմանները, այնպես էլ ավելացնել նորերը: Նման փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում՝ դրանք Կայքում տեղադրելու պահից սկսած: Պայմանները փոխելուց հետո` Օգտատիրոջ կողմից Կայքի նյութերի օգտագործումը կնշանակի դրանց ընդունման փաստը: