Skip to main content Skip to main menu Skip to search

«Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ (այսուհետ՝ «Ընկերություն») կատալոգի, որը գործում է 2018թ. հունիսի 04-ից 2018թ. հունիսի 23-ը, 2, 3 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 էջերում, ինչպես նաև գեղեցկության գրքի, որը գործում է 2018թ. մայիսի 14-ից 2018թ. օգոստոսի 25-ը, 6 և 31 էջերում հիշատակվում է 2018թ. Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասին:

Սույնով հայտարարում ենք, որ օգտագործված «Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն 2018», «Чемпионат мира по футболу 2018», «ЧМ-2018» և «ԱԱ2018» բառակապակցությունները նշված կատալոգում և գրքում դիտվում են որպես սխալ և չպետք է ուշադրության արժանանան տվյալ կատալոգն ու տվյալ գիրքն օգտագործելիս:

Ընկերությունը երբևէ նպատակ չի ունեցել ստեղծելու ինչպես Ընկերության, այնպես էլ իր կողմից ռեալիզացվող արտադրանքների 2018թ. Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցության կեղծ պատկերացում:

Սույնով ընկերությունը հայտարարում է, որ չի հանդիսանում Ֆուտբոլային ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիայի պաշտոնական գործընկեր և ոչ մի կերպ կապված չէ 2018թ. Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հետ: