Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Դուք հաջողությամբ հրաժարվեցիք Oriflame հաղորդագրություններից:

Սակայն ցանկացած պահի կարող եք նորից բաժանորդագրվել Խորհրդատուի էջից:

 

 

ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

Մեր օնլայն աջակցությունը ժամանակավորապես անհասանելի է: Խնդրում ենք, գրեք մեզ customer_am@oriflame.com Կոնտակտների ձևի վերաբերյալ

Դուք համոզվա±ծ եք, որ ուզում եք դադարեցնել միացումը