Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ինչո՞ւ գրանցվել

Եթե քեզ հետաքրքրում են գեղեցկության և լավ ինքնազգացողության արտադրանքները, 23% անհապաղ զեղչը և բոնուսներ աշխատելու միջոցով սեփական բիզնեսը զարգացնելու հնարվորությունները, ապա որպես Բրենդ Գործընկեր գրանցվելը դա այն է՝ ինչ քեզ պետք է: 

3200 դրամ մասնակցության վճար

Բացահայտիր հնարավորությունները

Մասնակիցների պարգևատրության ծրագիր

Դառնալով Oriflame բյութի-համայնքի մասնակից, քեզ համար հասանելի են դառնում ոչի միայն արտադրանքները, որոնք բավարարում են գեղեցկության և առողջ ապրելակերպի քո պահանջները, այլև ստանում ես հավելյալ պարգևատրություններ:

Հաճախ տրվող հարցեր

Oriflame Բրենդ գործընկերոջ առավելությունները

Որքա՞ն ժամանակ պետք է ծախսեմ

Ինչպե՞ս կարող եմ միանալ

Ինչի՞ց սկսել

Ինչպե՞ս կարող եմ գումար վաստակել

Ի՞նչ է պետք Oriflame Բրենդ Գործընկեր դառնալու համար