THE ONE «ԷՔՍՊՐԵՍԻԱ»

Ստեղծարար, վառ, խիզախ: Ստեղծի՛ր քո եզակի կերպարը նոր The ONE «Էքսպրեսիա» դիմահարդարման հավաքածուի շնորհիվ: Երանգներ թե՛ ամենօրյա, թե՛ հատուկ առիթների համար դիմահարդարվելու համար. այս ամենը մեկ գունապնակում:

ԵՂԻ՛Ր ԻՆՔՆԱՏԻՊ
ՍԻՐԻ՛Ր ԻՆՔԴ ՔԵԶ
ՀԱՅՏԱՐԱՐԻ՛Ր ՔՈ ՄԱՍԻՆ