ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ՍԻՐՈՎ՝ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՑ ԴՈՒՔ ՍԻՐՈւՄ ԵՔ: