Քայլ առ քայլ

Ուղիղ սանրվածք

Կարդալ
Քայլ առ քայլ

Հարթ, ինչպես մետաքսը. ուղիղացնում ենք մազերը

Կարդալ

Լսող, հարթ, մետաքսանման

Հագեցած է ֆիտոսնուցիչների համալիրով և մետաքսի պրոտեինների հիմքով Satin Shield տեխնոլոգիայով: