Նորարարական Weather Shield տեխնոլոգիա. արևապաշտպան զտիչներ և հատուկ բանաձև՝ ֆիտոսնուցիչների համալիրով: