Հաշվի ակտիվացում

Ներքևի դաշտում գրեք ակտիվացման կոդը՝ հաշվի ակտիվացնելու համար