Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Կայուն զարգացում

Օրիֆլեյմի երկարաժամկետ նպատակն է դառնալ ընկերություն, որն ամբողջովին կհամապատասխանի կայուն զարգացման սկզբունքներին: Սա նշանակում է, որ մենք պետք է ապրենք մեր մոլորակի վրա՝ պահպանելով շրջակա միջավայրը և ներդնել մեր լուման այն հասարակության մեջ, որտեղ կարող է զարգանալ յուրաքանչյուրը:

Ահա թե ինչու մեր արտադրանքը ստեղծելիս  մենք ձգտում ենք օգտագործել բնական բաղադրիչներ, որոնք համապատասխանում են բնապահպանական ամենախիստ նորմերին և չեն վնասում շրջակա միջավայրին: Օրիֆլեյմ ընկերությունը առաջիններից մեկն էր, որ մաշկի խնամքի բաղադրության մեջ սկսեց օգտագործել բնական մզվածքներ, մենք փնտրում ենք ուղիներ՝ վերականգնվող բնական ռեսուրսներն առավելագույնս օգտագործելու համար:

Թեև մենք ունենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ, գիտակցում ենք, որ սա երկար ճանապարհ է, և առջևում կան բազմաթիվ անելիքներ: Կայուն զարգացման համար Օրիֆլեյմն առանձնացնում է առանցքային 3 ուղի:

Բարելավել մարդկանց կյանքը

Ստեղծել պայմաններ՝ մարդկանց (խորհրդատուներ, սպառողներ, աշխատակիցներ և մատակարարներ) կյանքը բարելավելու համար: Ինչպես նաև, արտահայտության լայն իմաստով, մասնակցել սոցիալական ծրագրերին և աջակցել մարդասիրական նախագծերին:

Պատասխանատվությամբ ստեղծել արտադրանք:

Գեղեցկացնել և ծաղկեցնել՝ մշակելով և թողարկելով արտադրանք, որը կհամապատասխանի սոցիալական, էթիկական և բնապահպանական ամենաբարձր չափանիշներին:

Պահպանել բնապահանական անվտանգությունը:

Մենք բնապահպանական պահանջները պահպանում ենք ոչ միայն մեր սեփական գործունեության մեջ, այլև մեր արտադրանքը ստեղծելու, արտադրելու և տեղափոխելու բոլոր փուլերում: Մեր հիմնական խնդիրներն են առավելագույն չափով վերականգնվող ռեսուրսների և էկոլոգիական նյութերի կիրառումը, մթնոլորտի և ջրամբարների մեջ արտանետումների նվազեցումը, ինչեպս նաև առավելագույն չափով ցանկացած տեսակի թափոնների քանակի նվազեցումը:

Ecobeauty

Օրիֆլեյմ ընկերությունը ձեռնարկում է բոլոր միջոցները կայուն զարգացման սկզբունքներին առավել համապատասխանելու համար: Դուք կարող եք դիտել տեսանյութ, որը պատմում է՝ինչպես է ստեղծվում մեր Ecobeauty կոսմետիկական շարքը: