Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Գլխավոր
 2. Մեր մասին
 3. Օրիֆլեյմի Կանոնակարգ

Օրիֆլեյմի Կանոնակարգ

Յուրաքանչյուր Խորհրդատուի համար կարևոր է կարդալ և իմանալ Օրիֆլեյմի էթիկայի կոդեքսը և վարքի կանոնները, որոնք շարադրված են Կանոնակարգում, քանզի դրանք են ընկած Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի և ընկերության փոխհամագործակցության հիմքում: Կանոնակարգին պարտավոր են հետևել Օրիֆլեյմի բոլոր Խորհրդատուները՝ անկախ նրանից, թե ինչ միջոցով են տեղեկացել դրա մասին (կորպորատիվ հրատարակչություն կամ որևէ այլ միջոց): Օրիֆլեյմ ընկերությունը ցանկացած պահի իրավասու է դադարեցնել (տերմինացնել գրանցման համարը) այն Խորհրդատուի գրանցումը, ով չի հետևի Կանոնակարգին: Օրիֆլեյմի գրանցման համարը կորցրած Խորհրդատուները զրկվում են բոլոր իրավունքներից և առավելություններից, այդ թվում նաև խմբի կառուցվածքից: Էթիկայի կոդեքսն ու կանոնները կոչված են պաշտպանել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի իրավունքները և թելադրված են բիզնես էթիկայի բարձր չափանիշներով՝ համաձայն որի Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները՝ բացի Կանոնակարգում շարադրված պարտականություններից,  պարտավորվում են իրենց գործունեությունը ծավալելիս առաջնորդվել  տվյալ երկրի օրենքներով:

 

I. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈԴԵՔՍԸ

Որպես Օրիֆլեյմի Խորհրդատու` ես պատրաստակամություն եմ հայտնում բիզնեսի կառավարման ընթացքում հետևել ներքոնշյալ սկզբունքներին.

1.1 Խստորեն հետևել Օրիֆլեյմի Կանոնակարգում և այլ հրապարակված նյութերում ամրագրված կանոններին: Հետևել ոչ միայն ամրագրված տեքստին, այլև ընկերության ոգուն:

1.2 Լինելով Օրիֆլեյմի ներկայացուցիչ` շրջապատող մարդկանց հետ միշտ վարվել այնպես, ինչպես կցանկանայի, որ ինձ հետ վարվեին:

1.3 Հնարավորինս անկեղծորեն և ճիշտ կերպով պատմել իմ հաճախորդներին և Խորհրդատուներին Օրիֆլեյմի արտադրանքի և հնարավորությունների մասին: Պարտավորվում եմ թե´ գրավոր, թե´ բանավոր հաղորդակցման ժամանակ տալ միայն այն տեղեկությունը, որը ներկայացվել է ընկերության կորպորատիվ գրականության մեջ:

1.4 Ուշադրությամբ և արագ սպասարկել իմ հաճախորդներին, ինչպես նաև հարգանքով վերաբերվել նրանց գանգատներին և դիտողություններին: Ապրանքը փոխելու անհրաժեշտության դեպքում հետևել այն գործընթացներին, որոնք ներկայացված են ընկերության կորպորատիվ հրապարակումներում:

1.5  Կատարել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի բոլոր պարտավորությունները, որոնք ներկայացվել են ընկերության կորպորատիվ հրապարակումներում (այդ թվում` համապատասխան աստիճանի հասնելու դեպքում կատարել Հովանավորի և Տնօրենի պարտավորությունները):

1.6 Միշտ համապատասխանել բիզնեսի էթիկայի լավագույն չափանիշներին, լինել կարգապահ և պատասխանատու:

1.7  Ոչ մի դեպքում չօգտագործել Օրիֆլեյմի ցանցն այլ արտադրանք վաճառելու համար, բացի այն արտադրանքից, որը երաշխավորված է Օրիֆլեյմի կողմից:

1.8 Հարգել ուղիղ վաճառքների համակարգը և արտադրանքի վաճառք չիրականացնել վաճառքի տարբեր կետերի միջոցով:

1.9 Չհրապարակել և չտարածել երկիմաստ տեղեկատվություն, որը կարող է որևէ կերպ Օրիֆլեյմը ներկայացնել հասարակությանը անցանկալի լույսի ներքո: 

1.10  Հետևել իմ և մյուս երկրների օրենքներին, որտեղ ես զբաղվում եմ բիզնեսով կամ ունեմ միջազգային խումբ:

 

II. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

Ա. «Օրիֆլեյմի Խորհրդատու» ասելով ի նկատի ունենք, Օրիֆլեյմի Արտադրանքի վաճառքով զբաղված ցանկացած խորհրդատու` անկախ կոչումից և աստիճանից (ներառյալ Խմբի Մենեջերները, Տնօրենները և ավելի բարձր աստիճան ունեցողները):

Բ. «Խորհրդատուի անձնական էջը» ստեղծվել է Օրիֆլեյմի կողմից՝ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի աշխատանքին աջակցելու համար:

Գ. Սույն փաստաթղթում «Օրիֆլեյմ» անվան տակ հասկանում ենք «Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» իրավաբանական անձը, որը ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչն է և որտեղ Դուք գրանցված եք որպես Խորհրդատու:

Դ. «Հովանավորական շղթան» իր մեջ ներառում է Խորհրդատուին, նրա հովանավորին և բոլոր վերադաս հովանավորներին:

Ե. «Անձնական խումբն» իր մեջ ներառում է բոլոր Խորհրդատուներին` հրավիրված ուղղակիորեն Հովանավորի կամ այլ Խորհրդատուների կողմից` բացառությամբ առաջին գծի 22%-անոց Խորհրդատուների և իրենց խմբերի:

Զ. Երբ ասում ենք «Անձնական խումբ», մենք ի նկատի ունենք տվյալ Խորհրդատուի ամբողջ ցանցը` բացառությամբ առաջին գծում 22%-ի հասած խորհրդատուներին և նրանց ճյուղերը:

Է. «Օրիֆլեյմի կորպորատիվ գրականությունը» ներառում է «Հաջողության բիզնես-ծրագիր՝ Առաջնորդների համար» (Ընկերության Կանոնակարգի հետ միասին), կատալոգները, Խորհրդատուի մեկնարկային փաթեթը, «Օրիֆլեյմի աշխարհ» ամսագիրը և ցանկացած այլ նյութ, որը հրապարակվում է ընկերության պաշտոնական կայքում:

Ը. «Հովանավորը» այն անձն է, որը մեկ այլ անձի հրավիրում է միանալ Օրիֆլեյմին:

Բառերը, որոնք սկսվում են մեծատառով, բայց այստեղ սահմանված չեն, ունեն նույն իմաստը, ինչ նշված է «Հաջողության բիզնես-ծրագիր. Առաջնորդների ուղեցույցում»:

2. ԳՐԱՆՑՈՒՄ

2.1  Խորհրդատու դառնալու համար անհրաժեշտ է արդեն գրանցված Խորհրդատուի խորհրդատվություն (հովանավորություն): Որոշ դեպքերում Օրիֆլեյմն ունի իրավունք ապագա Խորհրդատուին կցել առկա որևէ ցանցին:

2.2  Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում արգելել տվյալ թեկնածուի գրանցումը կամ վերագրանցումը:

Օրիֆլեյմում անձը կարող է ունենալ միայն մեկ անդամակցություն (կոդ)` ուղիղ կամ անուղղակի: Անուղղակի է կոչվում բաժնետոմսերի միջոցով ստացած անդամակցությունը այնպիսի ընկերության միջոցով, որը Օրիֆլեյմում գրանցված է որպես Խորհրդատու:

2.3  Օրիֆլեյմի Խորհրդատու կարելի է դառնալ 18 տարեկանը լրանալուց հետո: Օրիֆլեյմն իր հայեցողությամբ կարող է հաստատել այլ դիմողների հայտերը, որոնք ունեն խնամակալի գրավոր համաձայնությունը:

2.4  Գրանցումը կարող է ձևակերպվել անհատների և ամուսինների համար (2 հոգի): Վերջին դեպքում պահանջվում է ներկայացուցիչ նշանակել, ով պետք է գործի` որպես գրանցման նախաձեռնող, և նշել նրա պարտականությունների շրջանակը: Գրանցման երկու մասնակիցներն էլ իրենց պարտականությունների համար ամբողջ չափով պատասխանատվություն են կրում Օրիֆլեյմի առաջ, և Օրիֆլեյմը կարող է ետ պահանջել բոլոր պարտքերը ամուսիններից յուրաքանչյուրից` պատվերը չվճարելու դեպքում:

2.5 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն չպետք է պահանջի Խորհրդատուներից կամ պոտենցիալ Խորհրդատուներից վճարել ոչ ողջամիտ ու բարձր գներ դասընթացների կամ արտադրանքը գովազդելու համար: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուից պահանջված ցանկացած վճար պետք է ուղղակիորեն արտացոլի նյութերի, արտադրանքի կամ ծառայությունների արժեքը, որոնք տրամադրվելու են վճարի դիմաց: 

2.6 Օրիֆլեյմ ընկերությունում Խորհրդատուի գրանցումն ավարտվում է 17 կատալոգ անց (1 տարի) և երկարացվում՝ ամենամյա վճարը կատարելու փաստի հիման վրա, որն ավտոմատ ավելացվում է Խորհրդատուի պատվերին՝ տարեկան գրանցման ժամկետը սպառվելուց հետո։

2.7 Օրիֆլեյմ ընկերությունում Խորհրդատուի գրանցումը ոչ ակտիվ լինելու պատճառով ավարտվում է.

- Ընկերությունում գրանցվելուց 4 կատալոգի շրջան հետո այն դեպքում, եթե Խորհրդատուն գրանցման պահից ի վեր չի կատարել ոչ մի պատվեր,
- Վերջին պատվերը կատարելուց հետո 34 կատալոգ անց (2 տարի), ընդ որում այս դեպքում 17 կատալոգ անց (1 տարի) կատարվող տարեկան վճարը չի գանձվում։

2.8 Խորհրդատուի թեքնածուն պետք է առաջին գծում գրանցի իր մտերիմ բարեկամներից որևէ մեկին (հարազատ քույր կամ եղբայր, հայր կամ մայր, երեխաներ), եթե նրանցից որևէ մեկն արդեն Օրիֆլեյիմի Խորհրդատու է:  

2.9 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կինը կամ ամուսինը, որը նույնպես ուզում է դառնալ Խորհրդատու, կարող է գրանցվել կնոջ/ամուսնու համարի ներքո կամ առանձին գրանցման համարով, սակայն կնոջ/ամուսնու առաջին գծում։ Վերջին դեպքում, եթե ամուսիններից մեկը ցանկանում է դադարեցնել Օրիֆլեյմում իր անդամակցությունը՝ կնոջ/ամուսնու հետ այլ համարի ներքո գրանցվելու նպատակով, կիրառվում են հետևյալ կանոնները.

- իր կողմից ստացված կոչումների միանվագ վճարները կհանվեն կնոջ/ամուսնու ապագա միանվագ վճարներից:
- Ամուսիններից առաջինի գրանցման գործունեությունը կանգնեցվում է 1 տարով, իսկ նշված ժամկետը ավարտվելուն պես՝ Օրիֆլեյմում նրա անդամակցությունը դադարեցվում է:
- Ամուսիններից առաջինը կարող է միանալ երկրորդի գրանցման համարին՝ Օրիֆլեյմում առանձին համարի տակ անդամակցությունը դադարեցնելու մասին իր դիմումը ներկայացնելուց անմիջապես հետո։

Եթե Խորհրդատուի թեկնածուի մի քանի բարեկամներ արդեն Խորհրդատու են, ապա առաջնայնությունը տրվում է ամուսնու առաջին գծում գրանցումն իրականացնելուն։ 

2.10 Նախկին Խորհրդատուները կամ իրենց ամուսինները/կանայք կարող են կրկին գրանցվել հետևյալ պայմանների կատարման դեպքում.
ա) -եթե առավելագույն մակարդակը, որին պատմության ընթացքում հասել է Խորհրդատուն, չի գերազանցում 6%-ը , ապա նորից գրանցվելու համար պետք է նախկին համաձայնագիրը լուծարելուց հետո անցած լինի առնվազն 17 կատալոգի շրջան

- եթե առավելագույն մակարդակը, որին պատմության ընթացքում հասել է Խորհրդատուն, եղել է 9% և ավելի բարձր կոչումը, ապա նորից գրանցվելու համար պետք է նախկին համաձայնագիրը լուծարելուց հետո անցած լինի առնվազն 34 կատալոգի շրջան (եթե չկան հատուկ կարգով ընկերության հետ համաձայնեցված դեպքեր):

բ) կրկնակի դիմումի մեջ պետք է նշում արվի, որ այն տրվում է ա) կետում ներկայացված կանոնի համաձայն:

գ) Խորհրդատուն կարող է դիմում ներկայացնել` առանց նշում կատարելու նախկին գրանցման վերաբերյալ, եթե ընկերության հետ համաձայնագրի լուծարումը (տերմինացիան) տեղի է ունեցել տվյալ Խորհրդատուի պասսիվության պատճառով (բոնուսային միավորներով պատվերների բացակայություն) (կետ 2.6)։

2.11 Կորպորատիվ նորմերի խախտման դեպքում Օրիֆլեյմ ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում մինչև 34 կատալոգի շրջան (մինչև 2 տարի) ժամկետով լուծարել Խորհրդատուի պայմանագիրը, մինչ կանոնակարգի խախտման քննությունը ընթացքի մեջ է կամ միակողմանի կարգով հրաժարվել (լուծարել) միացման պայմանագիրը կատարելուց և նրան ծառայություններ մատուցելու հատուցումից։

2.12 Խորհրդատուի սխալ տվյալների շտկումը հնարավոր է միայն ընկերության համաձայնությամբ՝ օբյեկտիվ հանգամանքների առկայության դեպքում՝ գրանցման պահից 3 կատալոգի ընթացքում։ Խորհրդատուի կողմից գրանցման սխալ տվյալները ներկայացնելու դեպքում՝ ընկերությունն իրավունք ունի օգտվել կ. 2.11-ից։

 

3. ՔԱՅԼԵՐ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ

3.1 Խորհրդատուն, ում գրանցման ժամկետը չի ավարտվել, իրավունք չունի գրանցվել այլ հովանավորական ցանցում: Վերագրանցումը այլ հովանավորական շղթայում հնարավոր է միայն ընկերության հետ պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելուց հետո (տե´ս կետ 2.10):

3.2 Եթե սույն կանոնակարգի 2.10 կետի համաձայն Խորհրդատուն լուծարել է այլ կառուցվածքում կրկնակիգրանցման պայմանագիրը ընկերության հետ՝ կանոնակարգում նշված համապատասխան ժամանակահատվածիընթացքումապա նրա համար կիրառվում են ֆինանսական վճարումների և նոր կառուցվածքի զարգացմանհատուկ կանոններ՝ շարադրված 3.2.1.- 3.2.3 կետերում։

3.2.1 Առաջնորդների բիզնեսի երաշխավորված անվտանգությունը ապահովելու և կառուցվածքների ամբողջականությունը պահպանելու համար, որևէ Խորհրդատու, որը եղել է տվյալ Խորհրդատուի նախկին կառուցվածքում, չի կարող գրանցվել նրա նոր կառուցվածքում՝ նույնիսկ պայմանագրի լուծարման կանոնակարգի և կանոնակարգին համապատասխան ժամանակահատվածում նորից գրանցվելու պայմանների կատարման դեպքում: Նորից գրանցված Խորհրդատուն իրավունք ունի ստեղծել նոր կառուցվածք՝ հրավիրելով նոր մարդկանց, որոնք գրանցված չեն եղել իր նախկին կառուցվածքում: Բացառություն կարող են լինել միայն այդ Խորհրդատուի մտերիմ բարեկամները՝ ամուսինը (կինը), հարազատ եղբայրը, քույրը, հայրը, մայրը, երեխաները:

3.2.2 Օրիֆլեյմ ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում նոր գրանցումով հաշվարկել Խորհրդատուի՝ կոչումների հասնելու համար նախկինում ստացած բոլոր միանվագ վճարումները: Կրկին այդ կոչումներին հասնելու դեպքում՝ դրանց համար կատարվելիք վճարումները կարող են պահվել Խորհրդատուից: Բացի այդ, ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում նաև հաշվի առնել Խորհրդատուի որակավորման պատմությունը՝ ցանկացած միջոցառման և մարկետինգային ակցիայի ժամանակ նրա մասնակցության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս:  

3.2.3 Օրիֆլեյմ ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում որոշում կայացնել ցանկացած վիճելի իրավիճակում, եթե խախտվում են այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են կառուցվածքների կայունությունը բարձրացնելուն:

3.3 Գրանցման համարը մի Խորհրդատուից մյուսին կարող է տրվել միայն հատուկ դեպքերում և միայն Օրիֆլեյմ ընկերության համաձայնությունը ստանալուց հետո:

3.4 Անձնական խմբի փոխանցումը մի Խորհրդատուից մյուսին չի թույլատրվում:

3.5 Խորհրդատուները կարող են փոխանցել իրենց գրանցման համարները միայն մոտ հարազատներին՝ ամուսնուն (կնոջը), ծնողներին, երեխաներին (Օրիֆլեյմին գրավոր դիմելու և ընկերության հետ համաձայնության գալուց հետո): Դիմումը պետք է ներկայացնել գրավոր ձևով: Խորհրդատուն, ով իր համարը հանձնել է ուրիշ մեկին, կարող է կրկին գրանցվել ընկերությունում՝ 2.10 կետում ներկայացված կանոնակարգի համաձայն:

3.6 Խորհրդատուի մահվան դեպքում նրա գրանցման համարը կարող է ժառանգաբար փոխանցվել: Հարազատների կողմից դիմումն ընդունվում է գրավոր ձևով մահվան օրվանից հետո` 3 ամսվա ընթացքում: Համարը փակելուց հետո Օրիֆլեյմի` մահացած Խորհրդատուին կատարվելիք բոլոր վճարումները կտրվեն լիազորված ժառանգին, ով Օրիֆլեյմի Խորհրդատու է: Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել ժառանգի լիազորությունը հաստատող փաստաթուղթ` որպես վճարում կատարելու հիմք:

3.7 Օրիֆլեյմը թույլատրում է Խորհրդատուին հրավիրել ու կատարել նոր Խորհրդատուների գրանցում՝ գրանցվող անձի հաստատող փաստաթղթի պատճենը ընկերությանը տրամադրելու դեպքում։

 

4. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1 Խորհրդատուն իրավունք չունի օգտագործել Օրիֆլեյմի ցանցը այլ արտադրանք վաճառելու համար, բացի այն ապրանքներից, որոնք պաշտոնապես հաստատված են ընկերության կողմից՝ ներառյալ ինտելեկտուալ արտադրանքը և կոնսալտինգային ծառայությունները։ Այլ մարդկանց արտադրանքն առաջարկելիս՝ Խորհրդատուն պետք է կիրառի կատալոգի գները։

4.2 Խորհրդատուն ոչ մի դեպքում չպետք է այլ Խորհրդատուներից հաճախորդներ գրավի դեպի իրեն և խառնվի այլ կառուցվածքների աշխատանքին:

4.3 Օրիֆլեյմի հետ համագործակցության համաձայնությունը չի հանդիսանում աշխատանքային պայմանագիր: Խորհրդատուն պետք է հասկանա, որ Օրիֆլեյմը չի առաջարկում ավանդական աշխատանքային պայմաններ, այլ հնարավորություն է ընձեռում սկսել սեփական բիզնեսը:

4.4 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն իրավունք չունի պարտադրել և իրավունքներ տալ Օրիֆլեյմ ընկերության անունից: Խորհրդատուն պարտավոր է փոխհատուցել Օրիֆլեյմ ընկերության բոլոր վնասները, որոնք առաջացել են այս կանոնի խախտման պատճառով: 

4.5 Հովանավորը չպետք է ստիպի իր Խորհրդատուներին պատվերներ կատարել իր միջոցով, ինչպես նաև սահմանել նվազագույն պատվերի չափ կամ պատվերի տեսականի: Բոլոր խորհրդատուներն իրավունք ունեն պատվիրել ցանկացած քանակով արտադրանք անմիջապես Օրիֆլեյմից: Սակայն անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ պահպանման և առաքման վճարը կարող է կախված լինել պատվերի ծավալից: Սրանից ելնելով` Խորհրդատուն ինքը կարող է որոշել` իրեն պետք է արդյոք պատվերի պահեստավորում:

4.6 Խորհրդատուն չի կարող պատվեր տեղադրել մեկ այլ Խորհրդատուի անվան տակ` առանց վերջինիս գրավոր համաձայնության:

4.7 Ընկերության հետ աշխատելիս Խորհրդատուն պետք է առաջնորդվի Օրիֆլեյմ ընկերության կոդեքսով և կանոններով` ներառյալ հարկային օրենքները, և հանրության ու հաճախորդի աչքում չվարկաբեկի ո´չ իրեն, ո´չ Օրիֆլեյմ ընկերությունը:

4.8 Հաճախորդի հետ շփման հենց սկզբից Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է ներկայանա և բացատրի հաճախորդին դիմելու պատճառները կամ նպատակը: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն էլ. փոստի, կայքի, սոցիալական մեդիայի և այլնի միջոցով հաճախորդի հետ շփվելիս պետք է ամբողջությամբ թափանցիկ գործի` հստակ ասելով, որ ինքը Օրիֆլեյմի Խորհրդատու է: Բացի այդ, Խորհրդատուն պետք է ներկայանա իր անուն-ազգանունով և կոնտակտային տեղեկությամբ, ինչպես նաև նշի, որ Խորհրդատուն Օրիֆլեյմի պաշտոնական ներկայացուցիչը չէ: «Անկախ» բառը միշտ պետք է ավելացնել Օրիֆլեյմի Խորհրդատու բառակապակցության մեջ (Օրիֆլեյմի Անկախ Խորհրդատու)` էլ. փոստի էլեկտրոնային ստորագրությունների, այցեքարտերի, կայքերի, սոցիալական կայքէջերի և այլնի միջոցով ներկայանալիս:

4.9 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից հաճախորդին տեղեկությունը պետք է տրվի պարզ ու հասկանալի ձևով` առևտրային հարաբերություններում հավատարիմ մնալով բարեխղճության կանոններին և չոտնահարելով նրանց իրավունքները, ովքեր, համաձայն տեղի սահմանադրության, չեն կարող տալ իրենց համաձայնությունը, ինչպես, օրինակ, անչափահասները:

4.10 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն չպետք է չարաշահի հաճախորդի վստահությունը և պետք է հարգի հաճախորդի փորձի պակասը վաճառքի ոլորտում և չպետք է շահագործի հաճախորդի տարիքը, հիվանդությունը, մտավոր կամ ֆիզիկական թերությունները, դյուրահավատությունը, փոխըմբռնման կամ լեզվի իմացության պակասը:

4.11 Եթե հաճախորդին ապրանքի որակը չի բավարարում, նրան պետք է հնարավորություն տրվի (եթե ապրանքը ետ վերադարձվելու ժամկետի մեջ է) ետ ստանալ գումարը կամ փոխարինել տվյալ ապրանքը մեկ այլ համարժեքով:

4.12 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է դադարեցնի վաճառքների մասին խոսելը և ներկայացնելը, եթե հաճախորդը նման պահանջ է դնում և համապատասխան քայլեր ձեռնարկի, որով կպաշտպանվեն փաստացի կամ պոտենցիալ հաճախորդների կողմից տրամադրված անձնական տեղեկությունը: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է ողջամիտ ձևով և ողջամիտ ժամերին շփվի հաճախորդի հետ` անձնական, հեռախոսով, էլեկտրոնային ձևով կամ այլ տարբերակով` հաճախորդին անհարմարություն պատճառելուց խուսափելու համար:

4.13 Խորհրդատուն պարտավոր է հետևել, որ իր անձնական խմբի բոլոր Խորհրդատուները կատարեն ընկերության նկատմամբ ունեցած իրենց վարկային պարտավորությունները, եթե կան այդպիսիք:

4.14 Հովանավորը պարտավորություն է կրում զբաղվել իր անմիջական հովանավորության տակ գտնվող խորհրդատուների ուսուցմամբ ու զարգացմամբ:

4.15 Խորհրդատուն չի կարող որևէ հարցազրույց տալ ԶԼՄներին, լինի դա հեռուստաընկերություն, ռադիո կամ պարբերական, կամ օգտվել ԶԼՄների գովազդներից (այդ թվում` համացանցի) առանց Օրիֆլեյմի հետ նախնական գրավոր համաձայնության: Գովազդային նյութերը, որոնք արտադրվում են հենց Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից, կարող են օգտագործվել Խորհրդատուների կողմից առանց ընկերության նախնական թույլտվության:

4.16 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն սոցիալական մեդիայի հետ չպետք է մտնի այնպիսի երկխոսության մեջ, որը սխալ տեղեկություն կտա Օրիֆլեյմի արտադրանքի, ծառայությունների մասին, կամ որը կարող է վնասել Օրիֆլեյմի հեղինակությունը: Տե´ս նաև Սոցիալական ցանցերում շփման 10 Ոսկե կանոնները:

5. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

5.1 Օրիֆլեյմ ընկերության քաղաքականությունը չի նախատեսում տարածքային ազդեցության ոլորտների բաժանում և ֆրանչայզների բացում: Ոչ մի Խորհրդատու իրավունք չունի իր բիզնեսն իրականացնել տարածքային ազդեցության ոլորտների բաժանման կամ ֆրանչայզի պայմաններով: Յուրաքանչյուր Խորհրդատու կարող է Օրիֆլեյմի հետ միասին զբաղվել բիզնեսով միայն Օրիֆլեյմի կողմից նախանշված երկրներում:

5.2 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է հարգի այն փաստը, որ Օրիֆլեյմն աշխատում է որոշակի շուկաներում և ոչ թե աշխարհի բոլոր երկրներում ու խստորեն հետևում է արտադրանքի անվտանգության, գրանցման, ներմուծման և այլնին վերաբերող կանոններին, որոնք սահմանված են տվյալ երկրներում: Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի կամ բողոքի համար, որը ծագում է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից ապրանքը սահմանն անցկացնելու ընթացքում: Այսպիսով, նման բողոքների դեպքում ողջ պատասխանատվությունը կրում է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն:

5.3 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն չի հանդիսանում Օրիֆլեյմ ընկերության աշխատակից: Այցեքարտի և այլ նմանատիպ փաստաթղթերի վրա Խորհրդատուն կարող է իրեն անվանել միայն «Օրիֆլեյմի անկախ Խորհրդատու» կամ, ըստ ընկերությունում ունեցած իր աճի, «Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների մենեջեր» և «Օրիֆլեյմի անկախ տնօրեն»:

5.4 Գովազդային նյութերը, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի Անձնական էջերը և այլ սոցիալական հարթակներ, որոնք ապահովվում են Օրիֆլեյմի կողմից, ինչպես օրինակ` ֆեյսբուքը, կարող են կիրառվել առանց հետագա հաստատման: Հասկանալի է, որ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները չեն կարող գրանցել որևէ տիրույթ կամ էջ, որի դոմենը կներառի «Օրիֆլեյմ» բառը: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները կարող են օգտվել Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքէջերից, բլոգերի պատերից և այլն: Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում նախապես հաստատել այն նյութերը, որոնք պետք է հրապարակվեն: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների` համացանցում ներկայանալիության քաղաքականությունը տրվում է ստորև` Հավելված 1 և 2-ում:

5.5 Օրիֆեյմ ընկերության ապրանքանիշի, անվան և տարբերանշանի օգտագործումը պահանջում է ընկերության կողմից նախնական գրավոր թույլտվությունը: Եթե նման թույլտվություն ստացված է, ապրանքանիշը, տարբերանշանը և անվանումը պետք է օգտագործվեն միայն Օրիֆլեյմի կորպորատիվ ոճի սահմաններում:

5.6 Խորհրդատուները իրավունք չունեն օգտագործել Օրիֆլեյմի տարբերանշանով կամ ապրանքանիշով որևէ նյութ, որը չի արտադրվել հենց ընկերության կողմից` առանց ընկերության կողմից տրամադրված համապատասխան գրավոր թույլտվության:

5.7 Օրիֆլեյմի բոլոր կորպորատիվ տպագրական նյութերը, վիդեոհոլովակները, նկարները, դիզայներական լուծումները, երաժշտությունը և բանաստեղծական ստեղծագործությունները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքներով և չեն կարող օգտագործվել ամբողջությամբ կամ մասամբ` առանց Օրիֆլեյմի նախնական գրավոր համաձայնության: Հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված նյութերի օգտագործման դեպքում՝ պարտադիր է հղում կատարել Օրիֆլեյմին, հղումը պետք է լինի տեսանելի վայրում և կասկած չառաջացնի, որ բնօրինակն է: Համացանցում ընկերությանը պատկանող նկարների և այլ նյութերի օգտագործման վերաբերյալ կանոնները ներկայացված են Հավելված 1-ում:

5.8 Խորհրդատուներն իրավունք չունեն ներկայացնել, ցուցադրել կամ վաճառել ապրանքը մանրածախ առևտրով զբաղվող ձեռնարկություններում, համացանցային խանութներում, օրինակ՝ crossroad.com- ը, bay.am- ը, list.am-ը և այլն։

Համացանցում վաճառք իրականացնելու մասին լրացուցիչ կանոնները ներկայացված են Հավելավծ 1-ում: Մանրածախ առևտրով զբաղվող ձեռնարկություններում չեն կարող նաև ներկայացվել կամ վաճառվել Օրիֆլեյմի կորպորատիվ հրատարակությունները: Ձեռնարկությունները, որոնք առևտրային չեն, օրինակ, գեղեցկության սրահներ, կարող են օգտագործվել ցուցադրման համար, բայց ոչ Օրիֆլեյմի արտադրանքի վաճառքի համար:

5.9 Օրիֆլեյմի արտադրանքը չի կարող ցուցադրվել այն ձեռնարկություններում, որոնք չեն ներառված Օրիֆլեյմի տեսականու մեջ և ներկայացված են կողմնակի արտադրանքի առևտրային շարքից։

5.10 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին չի թույլատրվում փոստերի ավտոմատ տեղադրումը ոչ թեմատիկ ֆորումներում, սփամ-հաղորդագրությունների ավտոմատ ուղարկող ծրագրերի կիրառումն՝ ըստ օգտատերերի բազայի, ովքեր կանխավ չեն տվել իրենց համաձայնությունը նմանատիպ նամակներ ստանալու համար։

5.11 Ոչ մի դեպքում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին չի թույլատրվում վերափաթեթավորել Օրիֆլեյմի փաթեթավորածը կամ փոխել պիտակները: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները պարտավորվում են տարածել ընկերության արտադրանքը միայն ընկերության կողմից թողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

5.12 Ընկերության կողմից թողարկված արտադրանքը չի կարող վնասել առողջությանը, եթե դրա կիրառման ժամանակ պահպանվում են տվյալ միջոցի օգտագործման բոլոր պայմանները: Օրիֆլեյմ ընկերությունը երաշխավորում է իր արտադրանքի բարձր որակը և պատրաստ է փոխհատուցել ցանկացած վնաս, որ կարող է ի հայտ գալ անորակ միջոցի օգտագործման հետևանքով: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում սխալ կիրառման հետևանքով առաջացած վնասի համար:

5.13 Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ պահումներ կատարել որևէ ծավալային զեղչից կամ բոնուսներից` լրացնելու համար ժամկետն անցած հաշիվները կամ այլ պարտադիր վճարումները:

5.14 Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել գները, տեսականին և վճարման պայմանները` առանց նախնական զգուշացման: Օրիֆլեյմը չի փոխհատուցում ծավալային զեղչը, բոնուսները և այլ վճարումները, որոնք առաջանում են վերոնշյալ փոփոխությունների պատճառով, ինչպես նաև արտադրանքի` պահեստում բացակայելու հետևանքով:

5.15 Եթե Խորհրդատուի և Օրիֆլեյմի միջև համագործակցությունը դադարեցվում է, անհրաժեշտության դեպքում Օրիֆլեյմը համաձայնվում է ետ գնել արտադրանքը խորհրդատուից: Ստորև նշված պայմանները պետք է պահպանվեն, որպեսզի Օրիֆլեյմն իրականացնի վճարումը.
• Ապրանքի վերադարձը պետք է կատարվի ընկերության կողմից ներկայացված ժամկետների ընթացքում, 
• Վերադարձի համար վճարվող գումարը կազմում է ապրանքի համար Խորհրդատուի կատարած վճարումը, որևէ ծավալային զեղչի կամ բոնուսի` ցանցին արված վճարումների, ինչպես նաև Օրիֆլեյմի՝ ապրանքը առաքելու համար կատարած ծախսերի պահումից հետո:
• Վերադարձված ապրանքը՝ ներառյալ գովազդային տպագրական նյութերը, ակցիայով ձեռք բերված արտադրանքը, ինչպես նաև վաճառքի խթանման համար նախատեսված հավաքածուները պետք է լինեն վաճառելու ենթակա:

Սույն նպատակներից ելնելով` վաճառքի ենթակա արտադրանք ասելով` հասկանում ենք այնպիսի արտադրանք, որը`
• Չի օգտագործվել, բացվել կամ կիրառվել որևէ այլ կերպ,

• Պիտանիության ժամկետը չի անցել:

5.16 Եթե Խորհրդատուն օրինական կամ ոչ օրինական ձևով ներգրավված է որևէ դիսկուրսի կամ իրադարձության մեջ, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ Օրիֆլեյմ ընկերության հեղինակության ու անվան վրա, նա պետք է անմիջապես հայտնի այդ մասին ընկերությանը:

5.17 Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում մտցնել լրացումներ և փոփոխություններ «Հաջողության պլանում», որակավորման պայմաններում, Էթիկայի Կոդեքսում և Օրիֆլեյմի Կանոններում:

 

6. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՏՆՕՐԵՆ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ)

Օրիֆլեյմ ընկերության տնօրենների համար գոյություն ունեն լրացուցիչ կանոններ: Այս կանոնների խախտումն անմիջապես կհանգեցնի Տնօրենի որակազերծման և բոլոր իրավասությունների կորուստի, այդ թվում` ծավալային զեղչեր և բոնուսներ, ինչպես նաև, առանձին դեպքերում, Օրիֆլեյմ ընկերության հետ համաձայնագրի լուծարում:

6.1 Տնօրենի ամենամսյա պարտավորությունների մեջ մտնում են`

ա) Իր Անձնական խմբի մեծացում և զարգացում,

բ) Օգնել, սատարել և մոտիվացնել իր Խորհրդատուներին,

գ) Անցկացնել մոտիվացիոն դասընթացներ և հանդիպումներ, նպատակներ դնել և վերահսկել դրանց իրագործումը,

դ) Խորհրդատուներին սովորեցնել բիզնես վարելու լավագույն մեթոդները,

ե) Ժամանակին ապահովել իր Խորհրդատուներին տարատեսակ հանդիպումների, միջոցառումների, դասընթացների, նորույթների և այլնի մասին տեղեկատվությամբ,

զ) Մասնակցել ընկերության բոլոր սեմինարներին և միջոցառումներին,

է) Հետևել Օրիֆլեյմ ընկերության Էթիկայի կոդեքսին և Կանոններին, ցույց տալ սեփական օրինակը բոլոր գործերում:

ը) Մասնակցել Օրիֆլեյմի բոլոր գործնական հանդիպումներին, որոնց ձեզ հրավիրում են առանցքային գործընկերների հետ աշխատող Մենեջերները:

6.2 Օրիֆլեյմի Տնօրենն իրավունք չունի ներկայացնել ուղիղ վաճառքներով զբաղվող այլ ընկերությունների` առանց Օրիֆլեյմ ընկերության գրավոր թույլտվության:

6.3 Եթե Տնօրենի ամուսինը կամ կինը ներկայացնում են ուղիղ վաճառքներով զբաղվող մեկ այլ ընկերություն, ապա տվյալ ամուսնուն կամ կնոջը չի թույլատրվում մասնակցել Օրիֆլեյմ ընկերության գործունեությանը և ներգրավել Օրիֆլեյմ ընկերությանը սեփական ընկերության գործունեության դաշտ: Այն Տնօրենները, ում ամուսինը կամ կինը աշխատում են ուղիղ վաճառքներով զբաղվով մեկ այլ ընկերությունում, պարտավոր են այդ մասին տեղեկացնել Օրիֆլեյմ ընկերությանը:

6.4 Տնօրենի մահվան դեպքում անդամակցությունը կարող է ժառանգաբար անցնել մահացողի մտերիմ հարազատներին՝ համապատասխան երկրի գործող օրենսդրության։ Անդամակցության հայտը պետք է ներկայացվի մահվան ամսաթվից հետո առավելագույնը 6 ամսվա ընթացքում: Նման հայտի բացակայության դեպքում՝ Անդամակցությունը կդադարեցվի: Ժառանգները պետք է ընդունեն և համաձայնեն կատարել կանոնների ու պայմանների պահանջները, որոնք պարտադիր են Օրիֆլեյմի խորհրդատուի կատարման համար։

6.5 Տնօրենը պետք է հետևի Օրիֆլեյմի կողմից ժամանակ առ ժամանակ տպագրվող այլ կանոնների և հրահանգների:  

 

7. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Սույն Կանոնների և Կանոնակարգի վրա հիմնված ցանկացած բողոք պետք է ուղղվի Օրիֆլեյմին կամ/և Օրիֆլեյմի ղեկավար տնօրեններին, որոնք գործունեություն են ծավալում տվյալ երկրում: Բողոքների գործընթացը ղեկավարվում և կանոնակարգվում է տվյալ երկրում Օրիֆլեյմի գործադիր տնօրենի կողմից:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՎԱՐՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս կանոնակարգը կոչված է հստակեցնելու համացանցում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների վարքագծի կանոնները, որը չի խախտում Օրիֆլեյմի հեղինակային իրավունքները և դրա հետ կապված օրենքներն ու առկա համաձայնությունները:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Օրիֆլեյմն առաջարկում է Խորհրդատուներին սեփական էջերի ստեղծման հնարավորություն, ինչպես նաև կենտրոնացված առցանց-գործիքներ՝ համացանցում վաճառքի և Օրիֆլեյմի ապրանքատեսակների ու բիզնես հնարավորությունների առաջխաղացման համար:

Խորհրդատուները նաև կարող են ստեղծել իրենց սեփական կայքերը՝ վերջնական սպառողին ապրանքատեսակը առաջարկելու, իրենց գործունեության, ապրանքատեսակների և Օրիֆլեյմի բիզնես հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման նպատակով, պայմանով, որ այդ կրիչներում հստակ երևա, որ դրանք ընկերության պաշտոնական կայքերը չեն: Կայքի անհատ սեփականատիրոջ մասին նշումը, կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև մեջբերումների դեպքում պաշտոնական աղբյուրին հղումը պարտադիր է:

3.ՎԵԲ-ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԱՆՈՒՆԸ

Խորհրդատուներն իրավունք չունեն օգտագործել «Օրիֆլեյմ» կամ «Oriflame», ինչպես նաև Օրիֆլեյմ անվան այլ հնչյունաբանական նմանակումներ կայքի դոմենում/ենթադոմենում, բջջային հավելվածում, բլոգի, սոցիալական կայքի էջի, տեսահոսթինգի ալիքի  հասցեում կամ կայքի խորագրի օրգանական որոնման արտացոլման մեջ:

Հնչյունաբանական նմանակում ասելով՝ հասկանում են ապրանքանիշի անվան նմանակումը՝ տառերի և հնչյունների միջոցով (անվանման մեջ մեկ կամ մի քանի տառ, թիվ կամ այլ նշան փոխարինելով, հավելելով, հեռացնելով), այդ կերպ նմանակելով հնչողությունը կամ գրության ձևը, որը նման է բնօրինակին: Օրինակ՝ Օրիֆլեյմ, Օրիֆլեմ, Օրիլեյմ և այլն:

«Օրիֆլեյմ» բառը կարելի է օգտագործել բլոգի անվանման, անձնական հաշվի կամ սոցցանցերում խմբերի անվանումների մեջ, եթե հենց նույն անվանման մեջ հստակորեն նշված է, որ տվյալ խումբը (բլոգը կամ սոցկայքի էջը) ընկերության պաշտոնական աղբույրը չէ: Օրինակ՝ «Օրիֆլեյմի Առաջնորդների միություն. Երևան»:

4. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՎԵԲ-ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ցանկացած վեբ-աղբյուրում (կայք, բլոգ, սոցկայքերում էջ/խումբ) կամ գովազդային արշավում պետք է լինի նկատելի, ակնառու տեղեկատվություն, որը կայքի սեփականատերը Օրիֆլեյմի անկախ խորհրդատու է և խորհրդատուի կոնտակտային տվյալները (առնվազն անուն, ազգանուն, էլ.փոստի հասցե և հեռախոսահամար) կայքի այցելուների համար պետք է լինեն հեշտ հասանելի:

Եթե Խորհրդատուի կայքում կա գրանցվելու տարբերակ, ապա այստեղ նույնպես պետք է առկա լինի նկատելի ու ակնառու տեղեկատվություն այն մասին, որ գրանցումը նախաձեռնել է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն, այլ ոչ թե Ընկերությունը (օրինակ՝ «Գրացնում Ա.Հակոբյանի կառուցվածք» կամ գրանցում «Առաջ՝ դեպի երազանք» թիմ)։ Այս բաժնի կանոնները չեն տարածվում անձնական էջերի, բլոգների և կայքերի վրա, որոնք որևէ առնչություն չունեն Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի գործունեության հետ:


Այս բաժնի կանոնները չեն տարածվում անձնական էջերի, բլոգների և կայքերի վրա, որոնք որևէ առնչություն չունեն Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի գործունեության հետ:

5. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ

Խորհրդատուներին՝ կայքը ստեղծելիս, արգելվում է որևէ կերպ կրկնօրինակել Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքի ձևավորումը՝ այցելուների կողմից հնարավոր թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Օրիֆլեյմի պաշտոնական ռեսուրսներից (ինչպիսիք են կայքը, սոցիալական կայքերում էջերը, տեսահոսթինգի ալիքը և այլն) նյութերը կրկնօրինակելու դեպքում՝ նյութերի աղբյուրին կատարած հղումը պարտադիր է։

Խորհրդատուները իրավունք չունեն վաճառել, ցուցադրել կամ տեղադրել Օրիֆլեյմի արտադրանքը ինտերնետային խանութներում և աճուրդներում, զեղչային կուպոններով վաճառք առաջարկող կայքերում, օրինակ՝ Ebay.com, անվճար հայտարարությունների հարթակներում, օրինակ՝ avito.ru, բջջային օպերացիոն համակարգերի համար նախատեսված հավելվածներում, ինչպես նաև սեփական վեբ-աղբյուրներում (կայք, բլոգ, սոցկայքերում էջ և այլն)՝ ներառյալ առցանց-վճարման ընդունումը: Թույլատրվում է միայն սեփական վեբ-աղբյուրներում արտադրանքի խորհրդատվությունը, նկարագրությունը և ցանկալի պատվերի մասին տեղեկատվության հավաքումը՝ հետագայում Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում պատվեր կատարելու համար: 

Արտադրանքն առցանց վաճառելու միակ հնարավոր տարբերակը Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում ԱԻԽ (Օրիֆլեյմի Անձնական Ինտերնետ-Խանութ) բացելն է՝ իրենց վեբ-ռեսուրսում դրա հղումը կիրառելու միջոցով։

Խորհրդատուի անհատական վեբ-աղբյուրում չպետք է Օրիֆլեյմի արտադրանքը առաջարկվի Օրիֆլեյմի ապրանքատեսականիում չներկայացված կողմնակի արտադրանքի հետ միասին:

 

6. ՆԿԱՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Խորհրդատուներին թույլատրվում է օգտագործել․

 • Օրիֆլեյմի բոլոր արտադրատեսակների նկարները, որոնք հրապարակված են Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում,
 • Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում (www.oriflame.am), ինչպես նաև Օրիֆլեյմի կատալոգում հրապարակված ընթացիկ կատալոգի բոլոր նկարները։ Օգտագործված բոլոր նկարներին կից պետք է անպայման նշված լինի նկարի աղբյուրը՝ Օրիֆլեյմի կայքում։

Արգելվում է օգտագործել կատալոգի, գրքույկի կամ այլ տպագրական նյութի նկար, որն այդ պահի դրությամբ հրապարակված չէ Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում կամ ընթացիկ կատալոգում։

Օրիֆլեյմի բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն բարձր որակի։

Երրորդ անձի կողմից Օրիֆլեյմ ընկերությանը ներկայացված որևէ բողոք կամ պահանջ, որը կապված կլինի վերոբերյալ կանոնների խախտման հետ, կուղղվեն Խորհրդատուին:

7. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆԸ

Կարելի է օգտագործել միայն Օրիֆլեյմի տարբերանշանի թույլատրելի տարբերակը, որը ներկայացված է ընկերության պաշտոնական կայքում: Այն պեք է օգտագործված լինի որպես էջի վերին կամ ստորին խորագիր: Տարբերանշանի ցանկացած փոփոխություն, այդ թվում անիմացիան, արգելվում է:

8. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ

Օրիֆլեյմը խրախուսում է Խորհրդատուների ակտիվությունը բլոգներում, սոցիալական կայքերում և այլ աղբյուրներում: Խորհրդատուները կարող են յուրովի հրապարակել իրենց արձագանքները և մեկնաբանությունները Օրիֆլեյմի ապրանքատեսակների վերաբերյալ՝ 1.3 պարագրաֆի՝ ապրանքատեսակների հատկությունների մասին տեղեկատվության ստույգ լինելու մասով պահանջներին հետևելու դեպքում: Խորհրդատուներին խորհուրդ է տրվում օգտվել ընկերության պաշտոնական աղբյուրներում առկա «Կիսվել ընկերների հետ» գործողությունից՝ տեղեկատվության և աղբյուրին հղումների ճշգրիտ արտացոլման համար:       

9.  ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄԸ

Խորհրդատուները կարող են ինքնուրույն զբաղվել համացանցում իրենց վեբ-աղբյուրների առաջխաղացմամբ՝ առցանց միջավայրում Կանոնակարգով նախատեսված վարքագծի կանոնների պահպանման դեպքում:

Կոնտեքստային գովազդներում (օրինակ՝ Google Adwords ծառայության միջոցով)՝

 • պետք է հստակ նշված լինի, որ այն ստեղծված է Օրիֆլեյմի անկախ Խորհրդատուի կողմից:
 • վերնագիրը չպետք է շփոթմունք առաջացնի, որ գովազդը պաշտոնապես տեղադրվել է Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից:
 • Խորհրդատուն իրավունք չունի օգտագործել Օրիֆլեյմ կամ «Oriflame» ապրանքանիշային անունի որևէ հնչյունաբանական նմանակում՝ որպես առանցքային բառ:

Բացի այդ, սեփական վեբ-աղբյուրների առաջխաղացման համար Խորհրդատուներին խստիվ արգելվում է.

 • Օրիֆլեյմի արդեն գրանցված Խորհրդատուների նպատակադրված ներգրավումը՝ էլ.փոստ ուղարկելով կամ ցանկացած այլ թվային և ոչ թվային մեթոդներով։
 • ոչ թեմատիկ ֆորումներում հրապարակումների ավտոմատ տեղադրումը, բոտերի օգտագործումը, այսինքն՝ ծրագրեր՝ սպամ-հաղորդագրությունների ավտոմատ ուղարկման համար՝ ըստ օգտատերերի բազայի, ովքեր կանխավ չեն տվել իրենց համաձայնությունը նմանատիպ հաղորդագրություններ ստանալու համար։
 • կողմնակի արտադրանքի կամ ծառայությունների՝ ներառյալ ուսուցանող նյութերի առաջխաղացումը՝ բացառությամբ Հաջողության ծրագրում նշված և/կամ Օրիֆլեյմի կողմից հաստատված  էլ. փոստով և այլ թվային և ոչ թվային ալիքներով։
 • վճարովի դասընթացների և վեբինարների անցկացում, որոնք ենթադրում ենք շահույթի ստացում՝ գրավելով Օրիֆլեյմի արդեն գրանցված Խորհրդատուների:
 • Խորհրդատուի ԱԻԽ (Անձնական Ինտերնետ-խանութ) հղումի առաջխաղացումը վճարովի գովազդային արշավներում՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ հղումը առաջխաղացվում է սեփական կայքով, բլոգով, սոցիալական կայքի էջով։ Թույլատրվում է անհատական վեբ-ռեսուրսի առաջխաղացումը, որտեղ տեղակայված կլինի խորհրդատուի ԱԻԽ հղումը։
 • գովազդային արշավներում առանցքային հարցումների մեծ քանակությամբ գնումը, որոնք ներառում են Oriflame, Օրիֆլեյմ անվանումը, ինչպես նաև Օրիֆլեյմ ապրանքանիշային անունի որևէ հնչյունաբանական նմանակում։

            

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ. ցանցում շփվելու 10 ոսկե կանոն

 1. Միշտ կարդացե՛ք ընթացիկ քննարկումները: Ո՞վ է ամենից ակտիվ և հեղինակավոր մասնակիցը: Ինչպե՞ս է փոխվում քննարկումը ժամանակի ընթացքում, արդյո՞ք այն ընդհանրապես փոխվում է: Մասնակցեք միայն այն քննարկումներին, որոնք հասկանալի են Ձեզ:

 2. Ունեցե՛ք Ձեր ներդրումը:  Համոզվե՛ք, որ ունենում եք Ձեր ներդրումը քննարկման մեջ: Օրինակ՝ կիսվե՛ք օգտակար տեղեկատվությամբ, ապրանքների, սպասարկման մասին մտքերով և այլն: Հոգացե՛ք այն մասին, որ Ձեր հաղորդագրությունները հասնեն որոշակի թիրախային լսարանի, հակառակ դեպքում այն պարզապես կհայտնվի փոստաղբում:

 3. Պատասխանե՛ք: Եթե հետևում եք թեմայի քննարկմանը, ապա կարող եք հարմար պահ գտնել Օրիֆլեյմին վերաբերող քննարկմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար: Դրական եղեք՝ քննարկմանը միանալիս:

 4. Հետևե՛ք թափանցիկ լինելու սկզբունքին և ասե՛ք ճշմարտությունը: Ցանկացած դիտավորյալ չասվածը առցանց հասարակությունում շատ շուտով դառնում է ակնհայտ: Միշտ ասեք Ձեր իրական անունը և ազնիվ եղեք Օրիֆլեյմում Ձեր դերի կապակցությամբ:

 5. Հետևողական և կարգապահ եղեք: Բացահայտե՛ք Ձեր անհատականությունը, եղե՛ք, ինչպիսին որ կաք:

 6. Հարգե՛ք ուրիշներին: Հիշե՛ք, որ Օրիֆլեյմը համաշխարհային ընկերություն է, որի ներկայացուցիչները (աշխատակիցներ, Խորհրդատուներ և սպառողներ) կիսում են դրա արժեքները և ավանդույթները: Եղե՛ք, ինչպիսին որ կաք, սակայն հարգե՛ք դիմացինի անհատականությունը: Սա ոչ միայն նպաստում է անցանկալի իրավիճակների բացառմանը (ռասիզմ, սեռ, ազգություն, չնորմավորված բառապաշար և այլն), այլև ենթադրում է հարգանք ուրիշի անձնական կյանքի հանդեպ, զգուշավորություն այնպիսի անձնական, վիճելի հարցերի քննարկումներում, ինչպիսիք են քաղաքականությունը, կրոնը և այլն:

 7. Պահպանեք տեղեկատվության գաղտնիությունը: Օրիֆլեյմ ընկերությունը խրախուսում է իր միջոցառումների, ապրանքատեսակների և այլ տեղեկատվության վերաբերյալ հետաքրքրությունը, եթե այն կարող է օգտակար լինել իր սպառողների և գործընկերների համար: Այդուհանդերձ, պաշտոնական տեղեկատվության մեջբերման դեպքում՝ պարտադիր է հղում կատարել աղբյուրին (օրինակ՝ «հրապարակվել է www.oriflame.am կայքում, 2012 թ.»): Արգելվում է հրապարակել ընկերության խորհրդապահական նյութերը, որոնք դեռ պաշտոնապես չեն հրապարակվել, օրինակ՝ ապագայում ապրանքատեսակների թողարկման կամ հրավերի արշավների մասին տեղեկատվությունը:

 8. Խուսափե՛ք վեճերից: Եթե սոցիալական ցանցերում դարձել եք ապատեղեկատվության ականատես, Դուք իրավունք ունեք չհամաձայնել դրա հետ և արտահայտել Ձեր կարծիքը՝ լինելով հարգալից ընդդիմախոսի հետ և հենվելով միայն փաստերի վրա:

 9. Ներկայանալիություն և սխալներ ուղղում: Եթե սխալ եք թույլ տվել, եղեք բավականաչափ ուժեղ՝ այն ընդունելու և անմիջապես ուղղելու համար:    
    
 10. Մի՛ մոռացեք Ձեր անմիջական պարտականությունների մասին։Համոզվեք, որ Ձեր մասնակցությունը բլոգներում, միկրոբլոգներում և սոցիալական ցանցերում Ձեզ չի հեռացնում գլխավորից՝ բիզնեսի և/կամ հաճախորդների նկատմամբ ունեցած Ձեր անմիջական պարտականություններից:
ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

Մեր օնլայն աջակցությունը ժամանակավորապես անհասանելի է: Խնդրում ենք, գրեք մեզ customer_am@oriflame.com Կոնտակտների ձևի վերաբերյալ

Դուք համոզվա±ծ եք, որ ուզում եք դադարեցնել միացումը