Skip to main content Skip to main menu Skip to search

ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Յուրաքանչյուր Խորհրդատուի համար կարևոր է կարդալ և իմանալ Օրիֆլեյմի էթիկայի կոդեքսը և վարքի կանոնները, որոնք շարադրված են Կանոնակարգում և հանդիսանում են Կանոնների անքակտելի մասը: Կանոնակարգին պարտավոր են հետևել Օրիֆլեյմի բոլոր Խորհրդատուները՝ անկախ նրանից, թե ինչ միջոցով են տեղեկացել դրա մասին (կորպորատիվ հրատարակչություն կամ որևէ այլ միջոց): Օրիֆլեյմ ընկերությունը ցանկացած պահի իրավասու է դադարեցնել (տերմինացնել գրանցման համարը) այն Խորհրդատուի գրանցումը, ով չի հետևի Կանոնակարգին: Օրիֆլեյմի գրանցման համարը կորցրած Խորհրդատուները զրկվում են բոլոր իրավունքներից և առավելություններից, այդ թվում նաև խմբի կառուցվածքից: Էթիկայի կոդեքսն ու կանոնները կոչված են պաշտպանել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի իրավունքները և թելադրված են բիզնես էթիկայի բարձր չափանիշներով՝ համաձայն որի Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները, բացի Կանոնակարգում շարադրված պարտականություններից,  պարտավորվում են իրենց գործունեությունը ծավալելիս առաջնորդվել  տվյալ երկրի օրենքներով:

 

I. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈԴԵՔՍԸ

Որպես Օրիֆլեյմի Խորհրդատու` ես պատրաստակամություն եմ հայտնում բիզնեսի կառավարման ընթացքում հետևել ներքոնշյալ սկզբունքներին.

1.1 Խստորեն հետևել Օրիֆլեյմի Կանոնակարգում և այլ հրապարակված նյութերում ամրագրված կանոններին: Հետևել ոչ միայն ամրագրված տեքստին, այլև ընկերության ոգուն:

1.2Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կարգավիճակով մտնելով գործնական հարաբերությունների մեջ՝ հարկավոր է առաջնորդվել գլխավոր սկզբունքով՝ շրջապատող մարդկանց հետ վարվել այնպես, ինչպես կցանկանայի, որ ինձ հետ վարվեին:

1.3 Հնարավորինս անկեղծորեն և ճիշտ կերպով պատմել իմ հաճախորդներին և Խորհրդատուներին Օրիֆլեյմի արտադրանքի և հնարավորությունների մասին: Պարտավորվում եմ թե´ գրավոր, թե´ բանավոր հաղորդակցման ժամանակ տալ միայն այն տեղեկությունը, որը ներկայացվել է ընկերության կորպորատիվ գրականության մեջ: Օրիֆլեյմի արտադրանքն ու բիզնես հնարավորությունները համեմատելիս այլ ընկերությունների արտադրանքի ու բիզնես հնարավորությունների հետ՝ հիշել, որ կարևոր է տրամադրել միայն ճշգրիտ պաշտոնական ինֆորմացիա:

1.4 Ուշադրությամբ և արագ սպասարկել իմ հաճախորդներին, ինչպես նաև հարգանքով վերաբերվել նրանց գանգատներին և դիտողություններին: Ապրանքը փոխելու անհրաժեշտության դեպքում հետևել այն գործընթացներին, որոնք ներկայացված են ընկերության կորպորատիվ հրապարակումներում:

1.5  Կատարել Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի բոլոր պարտավորությունները, որոնք ներկայացվել են ընկերության կորպորատիվ հրապարակումներում (այդ թվում` համապատասխան աստիճանի հասնելու դեպքում կատարել Հովանավորի և Տնօրենի պարտավորությունները):

1.6 Միշտ համապատասխանել բիզնեսի էթիկայի լավագույն չափանիշներին, լինել կարգապահ և պատասխանատու:

1.7  Ոչ մի դեպքում չօգտագործել Օրիֆլեյմի ցանցն այլ արտադրանք վաճառելու համար, բացի այն արտադրանքից, որը երաշխավորված է Օրիֆլեյմի կողմից:

1.8 Հարգել ուղիղ վաճառքների համակարգը և արտադրանքի վաճառք չիրականացնել վաճառքի տարբեր մանրածախ կետերի միջոցով:

1.9 Չհրապարակել և չտարածել երկիմաստ տեղեկատվություն, որը կարող է որևէ կերպ Օրիֆլեյմը ներկայացնել հասարակությանը անցանկալի լույսի ներքո: 

1.10  Հետևել իմ և մյուս երկրների օրենքներին, որտեղ ես զբաղվում եմ բիզնեսով կամ ունեմ միջազգային խումբ:

1.11էթիկայի կոդեքսի ընդունումը համարվում է Կանոնների կնքման անհրաժեշտ պայման:

 

II. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆՆԵՐ

1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

Ա. «Օրիֆլեյմի Խորհրդատու» ասելով ի նկատի ունենք, Օրիֆլեյմի Արտադրանքի վաճառքով զբաղված ցանկացած խորհրդատու` անկախ կոչումից և աստիճանից (ներառյալ Խմբի Մենեջերները, Տնօրենները և ավելի բարձր աստիճան ունեցողները):

Բ.«Անձնական ռեֆերալ հղումը» ստեղծվել է և աջակցվում է Օրիֆլեյմ ընկերության կողմից՝ ընկերության սեփական կայքում:

Գ. Սույն փաստաթղթում «Օրիֆլեյմ» անվան տակ հասկանում ենք ընկերության տարածաշրջանային ներկայացուցչությունը, որտեղ Դուք գրանցված եք որպես Խորհրդատու, եթե այլ բան նաատեսված չէ:

Դ. «Հովանավորչական շղթան» իր մեջ ներառում է Խորհրդատուին, նրա հովանավորին և բոլոր վերադաս հովանավորներին:

Ե. «Անձնական խումբն» իր մեջ ներառում է բոլոր Խորհրդատուներին` հրավիրված ուղղակիորեն Հովանավորի կամ այլ Խորհրդատուների կողմից` բացառությամբ առաջին գծի 22%-անոց Խորհրդատուների և իրենց խմբերի:

Զ. Երբ ասում ենք «Անձնական խումբ», մենք ի նկատի ունենք տվյալ Խորհրդատուի ամբողջ ցանցը` ներառյալ առաջին գծում 22%-ի հասած խորհրդատուներին և նրանց ճյուղերը:

Է. «Օրիֆլեյմի պաշտոնական կորպորատիվ գրականությունը» ներառում է «Հաջողության բիզնես-ծրագիր՝ Առաջնորդների համար» (Ընկերության Կանոնակարգի հետ միասին), կատալոգները և դրանց ներդիրները, Խորհրդատուի մեկնարկային փաթեթը, «Վելնես-ուղեցույցը», «NovAge: Մաշկի համալիր խնամքի ուղեցույց» և ցանկացած այլ նյութ, որը հրապարակվում է ընկերության պաշտոնական կայքում:

Ը. «Հովանավորը» այն անձն է, որը մեկ այլ խորհրդատուի հրավիրում է միանալու Օրիֆլեյմին՝ ծանոթացնելով Օրիֆլեյմի հետ, ուսուցանելով և աջակցելով նարանց աշխատանքի մեջ:

Թ. «Կանոններ» - կանոններ և պայմաններ, ինչպես նաև դրանում նշված փաստաթղթեր, որոնք սահմանում են Օրիֆլեյմի խորհրդատուի՝ am.oriflame.com կայքից Օրիֆլեյմի արտադրանքը ձեռքբերելու կանոնները, սկզբունքները և պարտավորությունները:

Ժ. «Օրիֆլեյմ ընկերություն», «ընկերություն», «Օրիֆլեյմ», «Օրիֆլեյմ Ընկերություն» -

«Օրիֆլեյմ Քոսմեթիքս» ՍՊԸ, գրանցահամար 264.110.06070

Բառերը, որոնք սկսվում են մեծատառով, բայց այստեղ սահմանված չեն, ունեն նույն իմաստը, ինչ նշված է «Հաջողության բիզնես-ծրագիր. Առաջնորդների ուղեցույցում»:

2. ԳՐԱՆՑՈՒՄ

2.1  Խորհրդատու դառնալու համար անհրաժեշտ է արդեն գրանցված Խորհրդատուի խորհրդատվություն (Հովանավորություն): Որոշ դեպքերում Օրիֆլեյմն ունի իրավունք ապագա Խորհրդատուին կցել առկա որևէ ցանցին:

2.2 Խորհրդատուի կարգավիճակում գրանցվել կարելի է միայն թեկնածուի համաձայնությամբ:  Նման համաձայնության բացակայության պարագայում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն է պատասխանատվություն կրում իրավիճակի ողջ բացասական հետևանքների համար: Խորհրդատուն կարող է ունենալ միայն մեկ գրանցման համար:

2.3  Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում արգելել տվյալ թեկնածուի գրանցումը կամ վերագրանցումը:

2.4 Օրիֆլեյմի խորհրդատու կարելի է դառնալ գործունյա տարիքի հասնելուն պես կամ պաշտոնական ներկայացուցիչների գրավոր թուլտվությամբ (ծնողներ, որդեգրած մարդիկ կամ խնամակալներ)՝ 14 տարեկանից:

2.5  Գրանցումը կարող է ձևակերպվել ֆիզիկական անձանց համար՝ 2 մարդուց բաղկացած զուգընկերների, եթե նրանք օրինական ամուսիններ են կամ երեխայի ծնողներ: Զուգընկերները միասնաբար իրենց պարտականությունների համար ամբողջ չափով պատասխանատվություն են կրում Օրիֆլեյմի առաջ, և Օրիֆլեյմը կարող է ետ պահանջել բոլոր պարտքերը ամուսիններից յուրաքանչյուրից` պատվերը չվճարելու դեպքում:

2.6Օրիֆլեյմի խորհրդատուն կարող է դադարեցնել գրանցումը գրանցման պահից սկսած 30 օրվա ընթացքում (կամ ՀՀ սահմանադրությամբ նախատեսված այլ ժամկետում) և իրավունք ունի Օրիֆլեյմից պահանջել նշված ժամկետում վերադարձնել գրանցման գումարը:

2.7 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն կարող է դադարեցնել գրանցումը գրանցման պահից սկսած 30 օր և ավելի ժամկետում՝ գրավոր ծանուցում ուղարկելով Օրիֆլեյմ: Այդ դեպքում, Օրիֆլեյմ ընկերությունը պարտավոր չէ վերադարձնել այն գումարը, որ նշված է 2.6 կետում:

2.8 Օրիֆլեյմ ընկերությունում Խորհրդատուի գրանցումն դադարեցվում է 17 կատալոգ անց (1 տարի)։

2.9 Խորհրդատուի գրանցումը երակարաձգվում է տարեկան մուծման դեպքում, որը ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է Խորհրդատուի պատվերի հետ տարեկան գրանցման ավարտից հետո:

2.10Հաշվի առնելով 2.8 կետի դրույթները՝ Խորհրդատուի գրանցումն ընկերությունում դադարում է.

- Ընկերությունում գրանցվելուց 4 կատալոգի շրջան հետո այն դեպքում, եթե Խորհրդատուն գրանցման պահից ի վեր չի կատարել ոչ մի պատվեր,
- 17 կատալոգների ավարտից հետո (1-ին տարվա) վերջին պատվերը գրանցելու ամսաթվից:

Ընդ որում, 17 կատալոգների ավարտից հետո (1 տարի) տարեկան վճարը չի հաշվարկվում:

2.11 Օրիֆլեյմի նախկին խորհրդատուները կամ նրանց օրինական ամուսինները կարող են նորից գրանցվել Օրիֆլեյմում՝ հետևյալ կանոնների պահպանման դեպքում. Նորից գրանցվելու համար պետք է անցած լինի նվազագույնը 17 կատալոգային շրջան այն կատալոգից, որից Օրիֆլեյմի խորհրդատուն կատարել է իր վերջին պատվերը:

Բացառիկ դեպքերում ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել նորից գրանցման համար նախատեսված ժամկետները՝ ըստ իր հայեցողության:

2.12 Խորհրդատուի թեքնածուն պետք է առաջին գծում գրանցի իր մտերիմ բարեկամներից որևէ մեկին (ամուսին/կին, հարազատ քույր կամ եղբայր, հայր կամ մայր, երեխաներ), եթե նրանցից որևէ մեկն արդեն Օրիֆլեյիմի Խորհրդատու է:  Եթե Օրիֆլեյմի խորհրդատուի թեկնածուի մի քանի բարեկամ արդեն Օրիֆլեյմի խորհրդատու են, ապա գրանցումը առաջին գծում կատարվում է հետևյալ առաջնահերթությամբ.

1. ամուսին/կին

2. հայր կամ մայր

3. երեխաներ

4. հարազատ քույր/եղբայր

2.13 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի օրինական կինը կամ ամուսինը, որը նույնպես ուզում է դառնալ Խորհրդատու, կարող է գրանցվել կնոջ/ամուսնու համարի ներքո կամ առանձին գրանցման համարով, սակայն կնոջ/ամուսնու առաջին գծում։ Վերջին դեպքում, եթե ամուսիններից մեկը ցանկանում է դադարեցնել Օրիֆլեյմում իր անդամակցությունը՝ կնոջ/ամուսնու, որն ավելի վաղ է միացել Օրիֆլեյմին, հետ մեկ համարի ներքո գրանցվելու նպատակով, կիրառվում են հետևյալ կանոնները.

- նրանց կողմից ստացված կոչումների միանվագ վճարները կգանձվեն Օրիֆլեյմին առաջինը միացած կնոջ/ամուսնու ավելի բարձր դրամական պարգևատրումից, եթե նաման դրամական պարգևատրումը հանդիսանում է ամուսնու/կնոջ՝ անդամակցությունը դադարեցնելու արդյունք՝ մեկ համարի տակ համատեղ գրանցում ստեղծելու նպատակով:

- Ամուսիններից առաջինի գրանցման գործունեությունը կանգնեցվում է 1 տարով, իսկ նշված ժամկետը ավարտվելուն պես՝ Օրիֆլեյմում նրա գրանցումը դադարեցվում է:
- Ամուսինների համատեղ գրանցումը մեկ համարի տակ հնարավոր է իրականացնել ամուսիններից մեկի կողմից  Օրիֆլեյմում առանձին համարի տակ իր անդամակցությունը դադարեցնելու մասին դիմումը ներկայացնելուց անմիջապես հետո։

2.14 Օրիֆլեյմը իրավունք ունի դադարեցնելու Խորհրդատուի գրանցումը Օրիֆլեյմում, եթե Խորհրդատուն խախտել է Օրիֆլեյմի էթիկական կոդեքսը կամ Վարքականոնները:

2.15Օրիֆլեյմն իրավունք է վերապահում դադարեցնել Խորհրդատուի գրանցման ընթացքը խախտման հետաքննության ընթացքում:

2.16 Խորհրդատուի սխալ տվյալների շտկումը հնարավոր է միայն ընկերության համաձայնությամբ՝ օբյեկտիվ հանգամանքների առկայության դեպքում՝ գրանցման պահից 3 կատալոգի ընթացքում։ Խորհրդատուի կողմից գրանցման սխալ տվյալները ներկայացնելու դեպքում՝ ընկերությունն իրավունք ունի օգտվել կ. 2.15-ից։

3. ՔԱՅԼԵՐ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ

3.1 Խորհրդատուն, որի գրանցման ժամկետը չի ավարտվել, իրավունք չունի գրանցվել այլ հովանավորչական ցանցում: Վերագրանցումը հնարավոր է միայն ընկերությունում գրանցումը դադարեցնելուց (տերմինացվելուց) հետո և 2.11 կետում ներկայացված կոնոններին հետևելու պարագայում: Օրիֆլեյմի հետ պայմանագիրը լուծարելու դեպքում Օրիֆլեյմի խորհրդատուն կորցնում է իր խումբը: Խումբն անցնում է Օրիֆլեյմի հետ պայմանագիրը լուծարած Խորհրդատուի վերևում կանգնած ամենամոտ հովանավորին: Գրանցումը կատարվում է սույն Կանոնակարգի 2.8-2.10 կետերին համապատասխան:

3.2 Եթե սույն կանոնակարգի 2.11 կետի համաձայն Խորհրդատուն լուծարել է այլ կառուցվածքում կրկնակի գրանցման պայմանագիրը ընկերության հետ՝ կանոնակարգում նշված համապատասխան ժամանակահատվածիընթացքում, ապա նրա համար կիրառվում են ֆինանսական վճարումների և նոր կառուցվածքի զարգացմանհատուկ կանոններ՝ շարադրված 3.2.1.- 3.2.3 կետերում։

3.2.1 Առաջնորդների բիզնեսի երաշխավորված անվտանգությունը ապահովելու և կառուցվածքների ամբողջականությունը պահպանելու համար, որևէ Խորհրդատու, որը եղել է տվյալ Խորհրդատուի նախկին կառուցվածքում, չի կարող գրանցվել նրա նոր կառուցվածքում՝ նույնիսկ պայմանագրի լուծարման կանոնակարգի և կանոնակարգին համապատասխան ժամանակահատվածում նորից գրանցվելու պայմանների կատարման դեպքում: Նորից գրանցված Խորհրդատուն իրավունք ունի ստեղծել նոր կառուցվածք՝ հրավիրելով նոր մարդկանց, որոնք գրանցված չեն եղել իր նախկին կառուցվածքում: Բացառություն կարող են լինել միայն այդ Խորհրդատուի մտերիմ բարեկամները՝ ամուսինը (կինը), հարազատ եղբայրը, քույրը, հայրը, մայրը, երեխաները:

3.2.2 Օրիֆլեյմ ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում նոր գրանցումով հաշվարկել Խորհրդատուի՝ կոչումների հասնելու համար նախկինում ստացած բոլոր միանվագ վճարումները: Կրկին այդ կոչումներին հասնելու դեպքում՝ դրանց համար կատարվելիք վճարումները կարող են պահվել Խորհրդատուից: Բացի այդ, ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում նաև հաշվի առնել Խորհրդատուի որակավորման պատմությունը՝ ցանկացած միջոցառման և մարկետինգային ակցիայի ժամանակ նրա մասնակցության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս:  

3.2.3 Օրիֆլեյմ ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում որոշում կայացնել ցանկացած վիճելի իրավիճակում, եթե խախտվում են այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են կառուցվածքների կայունությունը բարձրացնելուն:

3.3 Գրանցման համարը մի Խորհրդատուից մյուսին կարող է տրվել միայն հատուկ դեպքերում և միայն Օրիֆլեյմ ընկերության համաձայնությունը ստանալուց հետո:

3.4 Անձնական խմբի կամ Անձնական խմբի մի մասի փոխանցումը մի Խորհրդատուից մյուսին չի թույլատրվում:

3.5 Խորհրդատուները կարող են փոխանցել իրենց գրանցման համարները միայն մոտ հարազատներին՝ ամուսնուն (կնոջը), ծնողներին, երեխաներին՝ այդ թվում նաև որդեգրած (Օրիֆլեյմին գրավոր դիմելու և ընկերության հետ համաձայնության գալուց հետո): Դիմումը պետք է ներկայացնել գրավոր ձևով: Խորհրդատուն, ով իր համարը հանձնել է ուրիշ մեկին, կարող է կրկին գրանցվել ընկերությունում՝ 2.11 կետում ներկայացված կանոնակարգի համաձայն:

3.6 Խորհրդատուի մահվան դեպքում նրա գրանցման համարը կարող է ժառանգաբար փոխանցվել: Հարազատների կողմից դիմումն ընդունվում է գրավոր ձևով մահվան օրվանից հետո` 6 ամսից ոչ ուշ: Հակառակ դեպքում գրանցման կոդը չեղարկվում է, իսկ մահացածին նախատեսված վճարները տրվում է օրինավոր ժառանգներին կամ ըստ կտակի, այն կարգով ու ժամկետներում, որոնք նախատեսված են փաստաթղթեր ներկայացնելիս, որոնք հավաստիացնում են այդպիսի վճարներ ստանալու ժառանգորդի իրավունքները:

3.7 Օրիֆլեյմը թույլատրում է Խորհրդատուին հրավիրել ու կատարել նոր Խորհրդատուների գրանցում՝ գրանցվող անձի հաստատող փաստաթղթի պատճենը ընկերությանը տրամադրելու դեպքում։

 

4. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ընդհանուր պարտականություններ

4.1 Ընկերության հետ աշխատելիս Խորհրդատուն պետք է հետևի բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերին, որոնք առնչվում են իր՝ Օրիֆլեյմ ընկերության հետ փոխհարաբերություններին` ներառյալ հարկային օրենքները, որոնք կարգավորում են Խորհրդատուի գրանցումը որպես հարկառու, հաշվետվությունների հանձնումը և համապատասխան հարկերի վճարումը: Խորհրդատուն պարտավորվում է չձեռնարկել իրեն և ընկերությանը հաճախորդների ու հանրության աչքերում վարկաբեկող գործողություններ:

4.2 Խորհրդատուն պետք է անհրաժեշտ գործողություններ ձեռնարկի անձնական տվյալների պահպանման համար, որոնք նրան տրամադրում են գնորդները, հաճախորդները, Օրիֆլեյմի այլ խորհրդատուներ՝ համապատասխան անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենսդրության:

Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի պարտականությունները հաճախորդների հանդեպ

4.3 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն չպետք է անբարեխիղճ գործողություններ ձեռնարկի հաճախորդի հանդեպ, մոլորեցնի նրան:

4.4 Հաճախորդի հետ շփման հենց սկզբից Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է ներկայանա և բացատրի հաճախորդին դիմելու պատճառները կամ նպատակը: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն էլ. փոստի, կայքի, սոցիալական մեդիայի և այլնի միջոցով հաճախորդի հետ շփվելիս պետք է ամբողջությամբ թափանցիկ գործի` հստակ ասելով, որ ինքը Օրիֆլեյմի Խորհրդատու է: Բացի այդ, Խորհրդատուն պետք է ներկայանա իր անուն-ազգանունով և կոնտակտային տեղեկությամբ, ինչպես նաև նշի, որ Խորհրդատուն Օրիֆլեյմի պաշտոնական ներկայացուցիչը չէ: «Անկախ» բառը միշտ պետք է ավելացնել Օրիֆլեյմի Խորհրդատու բառակապակցության մեջ (Օրիֆլեյմի Անկախ Խորհրդատու)` էլ. փոստի էլեկտրոնային ստորագրությունների, այցեքարտերի, կայքերի, սոցիալական կայքէջերի և այլնի միջոցով ներկայանալիս:

4.5 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն պետք է հաճախորդին տրամադրի լիարժեք ու հավաստի ինֆորմացիա արտադրանքների գնի, վճարման պայմանների, արտադրանքի վերադարձման, երաշխիքի պայմանների, սպասարկման և առաքման ժամկետների մասին: Օրիֆլեյմի խորհրդատուն պետք է լիարժեք ու հավաստի պատասխանի հաճախորդների բոլոր հարցերին:

4.6 Եթե հաճախորդին ապրանքի որակը չի բավարարում, նրան պետք է հնարավորություն տրվի (եթե ապրանքը ետ վերադարձվելու ժամկետի մեջ է) ողջամիտ ժամկետում ետ ստանալ գումարը կամ փոխարինել տվյալ ապրանքը մեկ այլ համարժեքով: Ողջամիտ ժամկետը պետք է հստակ նշված լինի և հավասարապես տարածվի ուղիղ կամ հեռակա վաճառքների վրա (հեռախոսով, փոստով կամ ինտերնետով):

4.7 Ապրանք վաճառելիս Օրիֆլեյմի խորհրդատուները պետք է հաճախորդին ներկայացնեն մանրածախ պատվերի ձևաթուղթ, որտեղ նշվում է Օրիֆլեյմի լոգոտիպը, Խորհրդատուի տվյալները՝ ներառյալ նրա ԱԱՀ-ն, հասցեն ու հեռախոսահամարը, վաճառքի բոլոր գոյություն ունեցող պայմանները, երաշխավորման պարտավորությունները, երաշխիքի ժամկետները (եթե արտադրանքն ունի երաշխիքներ, դրա պայմանները, մանրամասն տեղեկատվությունը և սահմանափակումները՝ կապված հետվաճառքային սպասարկման հետ, վերանվանումն ու կազմակերպության հասցեն, որը տրամադրում է երաշիքը, դրա ժամկետն ու թերությունների վերացումը, հստակ նշվում է մանրածախ պատվերի ձևաթղթում կամ այլ համապատասխան փաստաթղթերում, որոնք ներկայացված են արտադրանքի հետ միասին), սահմանափակումները և վերադարձի պայմանները՝ հաճախորդի համար: Պայմաններով տեքստը պետք է տպագրված լինի հստակ ու հասկանալի:

4.8 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է օգտագործեն որևէ ձևակերպումներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, հնացած են կամ ինչ-որ կերպով անընդունելի են, կապված չեն հստակ առաջարկի հետ կամ օգտագործվում են հաճախորդին շփոթեցնող ձևով: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի բանավոր կամ գրավոր հայտարարությունները արտադրանքի արդյունավետության մասին պետք է լիարժեքորեն համապատասխանեն Օրիֆլեյմի կողմից հաստատված հայտարարություններին և ՀՀ օրենսդրությանը:

4.9 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է օգտագործեն սխալ և շփոթմունք առաջացնող համեմատություններ: Համեմատության չափանիշները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա, որոնք պետք է ունենան օբյեկտիվ հաստատումներ: Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է սուտ տեղեկություններ հայտնեն որևէ այլ ընկերության, դրա բիզնեսի կամ արտադրանքի մասին՝ ուղղակի կամ անուղղակի, ինչպես նաև չպետք է համեմատություններ կատարեն առանց կոնկրետ չափանիշներ նշելու և օբյեկտիվորեն հաստատված փաստեր բերելու: Օրիֆլեյմի խորհրդատուները պետք է խուսափեն այլ ընկերությունների անվան, հեղինակության, ֆիրմային անվան, ապրանքանիշի և արտադրանքների մասին անբարեխիղճ օգտագործումից:

4.10 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները պետք է իրենց հաճախորդներին հնարավորություն տան չեղարկել պատվերը ողջամիտ ժամկետներում ու վերադարձնել միջոցները տրամադրած արտադրանքի դիմաց, եթե տվյալ արտադրանքը պիտանի է վաճառքի, ինչպես նորը:

4.11 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն պետք է կապ պաշտպանի հաճախորդի հետ անձնական շփման միջոցով, հեռախոսով կամ էլ. փոստով ողջամիտ ժամկետներում ու ողջամիտ ժամերի՝ պնդերես չլինելու համար: Օրիֆլեյմի խորհրդատուն պարտավոր է դադարեցնել արտադրանքի ներկայացումը կամ շնորհանդեսը հաճախորդի առաջին պահանջով:

4.12 Խորհրդատուն պարտավոր է հաճախորդներին տրամադրել հավաստի տեղեկություն՝ համապատասխան ազնիվ առևտրի սկզբունքներին և սահմանափակ կարողություններով մարդկանց պաշտպանության ապահովման սկզբունքներին՝ համաձայն գործող օրենսդրության չափանիշներին, օրինակ՝ անչափահասներին:

4.13 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն պետք է արդարացնի հաճախորդների սպասելիքները՝ հարգանքով վերաբերվելով նրանց սպառողական փորձի ու գիտելիքների պակասորդին: Արգելվում է խաղալ հաճախորդի տարիքի, հիվանդությունների, մտավոր կամ ֆիզիկական թերությունների, իրավիճակը չհասկանալու կամ լեզվի չիմացության վրա, ինչպես նաև օգտագործել այլ անբարեխիղճ պրակտիկա:

4.14 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է դրդեն մարդուն արտադրանքներ գնել՝ հայտարարելով, թե կարող են նվազեցնել կամ վերականգնել գնման նախնական արժեքը՝ պոտենցիալ հաճախորդների ուղղորդելով Օրիֆլեյմի խորհրդատուի մոտ՝ նմանատիպ գնումներ կատարելու, եթե այդ նվազեցումները կամ վերականգնումները կախված են մի իրավիճակից, որը դեռ տեղի չի ունեցել:

4.15 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն պետք է ձևակերպի հաճախորդների պատվերները այն կատալոգի գործողության ընթացքում, որում հաճախորդը կատարել է պատվեր:

Օրիֆլեյմի խորհրդատուի պարտավորությունները այլ Օրիֆլեյմի խորհրդատուների հանդեպ

4.16 Խորհրդատուներին չի թույլատրվում գործողություններ ձեռնարկել այլ Խորհրդատուների թեկնածուներից իրենց մոտ գրանցելու համար, ինչպես նաև խառնվել այլ խորհրդատուների գործերին:

4.17 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն չպետք է խեղաթյուրի Օրիֆլեյմի խորհրդատուի փաստացի կամ պոտենցիալ վաճառքների կամ եկամուտների ծավալի մասին ինֆորմացիան: Վաճառքների կամ եկամուտների մասին ցանկացած պատկերացում պետք է լինի. (ա) ճշգրիտ, հստակ ու ներկայացված այնպես, որ սխալ, շփոթեցնող կամ մոլորեցնող չլինեն և (բ) հիմնված լինի փաստաթղթերի ու հիմնավոր փաստերի վրա: Օրիֆլեյմի պոտենցիալ խորհրդատուները պետք է (գ) տեղեկացված լինեն, որ փաստացի վաստակը և վաճառքները կախված են տվյալ մարդուց ու նրա հնարավորություններից, վաճառքների համար տրամադրած ժամանակից, ջանքերից և այլ գործոններից, ինչպես նաև (դ) ունենալ բավարար ինֆորմացիա, որը թույլ կտա ողջամտորեն գնահատել եկամուտ ստանալու հնարավորությունը:

4.18 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն գումար չի վերցնում այլ խորհրդատուներից կամ պոտենցիալ խորհրդատուներից ցանկացած նյութերի կամ ծառայությունների համար, որ մշակված են Օրիֆլեյմում՝ բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք կապված են ոչ պարտադիր ուսուցման կամ Օրիֆլեյմի խորհրդատուների անցկացրած հանդիպումների ծախսերը փակելու հետ:

Խորհրդատուի մշակած ցանկացած մարքետինգային նյութ պետք է համապատասխանի Օրիֆլեյմի քաղաքականությանն ու ընթացակարգին: Օրիֆլեյմի խորհրդատուները, ովքեր վաճառում են հաստատված, օրենքով թույլատրելի գովազդային կամ ուսուցանող նյութեր Օրիֆլեյմի այլ խորհրդատուներին. (ա) իրավունք ունեն առաջարկել միայն այնպիսի նյութեր, որոնք համապատասխանում են Օրիֆլեյմի սատարած չափանիշներին (բ) իրավունք չունեն այդպիսի նյութեր գնելը պարտադրել Օրիֆլեյմի մյուս խորհրդատուներին (գ) իրավունք ունեն Օրիֆլեյմի խորհրդատուին օգնություն տրամադրել վաճառքների հարցում՝ ողջամիտ և արդար գնով՝ առանց որևէ զգալի եկամտի, արժեքը պետք է համարժեք լինի շուկայում առկա նմանատիպ նյութերի արժեքին և (դ) իրավունք ունեն առաջարկել վերադարձի քաղաքականություն գրավոր կերպով, որը համարժեք է Օրիֆլեյմի վերադարձի քաղաքականությանը:

4.19 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները պետք է կապ հաստատեն այլ Օրիֆլեյմի խորհրդատուների հետ միայն ողջամիտ ձևով ու ողջամիտ ժամերի, որպեսզի անհարմարություն չպատճառեն:

4.20 Հովանավորը չպետք է ստիպի իր Խորհրդատուներին պատվերներ կատարել իր միջոցով, ինչպես նաև սահմանել նվազագույն պատվերի չափ կամ պատվերի տեսականի: Բոլոր խորհրդատուներն իրավունք ունեն պատվիրել ցանկացած քանակով արտադրանք անմիջապես Օրիֆլեյմից: Սակայն անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ պահպանման և առաքման վճարը կարող է կախված լինել պատվերի ծավալից: Սրանից ելնելով` Խորհրդատուն ինքը կարող է որոշել` պատվեր տեղադրելու նպատակահարմարության մասին: Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է պահանջեն կամ խրախուսեն այլ Օրիֆլեյմի խորհրդատուների ձեռք բերել չհիմնավորված քանակի արտադրանք կամ վաճառքների օգնական պահել: Օրիֆլեյմի խորհրդատուն չպետք է ձեռք բերի ավելի շատ արտադրանք, քան նա կարող է իրացնել վաճառքների և սպասվող պահանջարկի ողջամիտ ծավալի շրջանակներում:

4.21 Խորհրդատուն իրավունք չունի օգտագործել Օրիֆլեյմի ցանցը այլ արտադրանք վաճառելու համար, բացի այն ապրանքներից, որոնք պաշտոնապես հաստատված են ընկերության կողմից՝ ներառյալ ինտելեկտուալ արտադրանքը և կոնսալտինգային ծառայությունները։ Այլ մարդկանց արտադրանքն առաջարկելիս՝ Խորհրդատուն պետք է կիրառի կատալոգի գները։

4.22 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է ներգրավեն այլ ուղիղ վաճառքներով զբաղվող ընկերության վաճառողների:

4.23 Օրիֆլեյմի խորհրդատուները չպետք է անարդար ձևով զրպարտեն այլ ընկերության արտադրանքները, վաճառքների և մարքետինգի ծրագիրը կամ որևէ այլ առանձնահատկություն:

4.24 Օրիֆլեյմի հետ համագործակցության համաձայնությունը չի հանդիսանում աշխատանքային պայմանագիր: Խորհրդատուն պետք է հասկանա, որ Օրիֆլեյմը չի առաջարկում ավանդական աշխատանքային պայմաններ, այլ հնարավորություն է ընձեռում սկսել սեփական բիզնեսը:

4.25 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն իրավունք չունի իր վրա պարտավորություններ ընդունել և ներկայանալ Օրիֆլեյմ ընկերության անունից: Խորհրդատուն պարտավոր է փոխհատուցել Օրիֆլեյմ ընկերության բոլոր վնասները, որոնք առաջացել են այս կանոնի խախտման պատճառով: 

4.26 Օրիֆլեյմի խորհրդատուն չի կարող պատվեր կատարել այլ խորհրդատուի անունից առանց վերջինիս նախնական գրավոր համաձայնության:

4.27 Խորհրդատուն պարտավոր է հետևել, որ իր անձնական խմբի բոլոր Խորհրդատուները կատարեն ընկերության նկատմամբ ունեցած իրենց վճարային պարտավորությունները, եթե կան այդպիսիք:

4.28 Հովանավորը պարտավորություն է կրում զբաղվել իր անմիջական հովանավորության տակ գտնվող խորհրդատուների ուսուցմամբ, զարգացմամբ և մոտիվացիայով:

4.29 Խորհրդատուն չի կարող որևէ հարցազրույց տալ ԶԼՄ-ներին, լինի դա հեռուստաընկերություն, ռադիո կամ պարբերական, կամ օգտվել ԶԼՄ-ների գովազդներից (ներառյալ վիրուսային գովազդը. ինտերնետ, SMS և այլն) «Օրիֆլեյմ» կամ «Oriflame» անվան օգտագործմամբ)՝ առանց Օրիֆլեյմի հետ նախնական գրավոր համաձայնության:

4.30 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն սոցիալական մեդիայի հետ չպետք է մտնի այնպիսի երկխոսության մեջ, որը սխալ տեղեկություն կտա Օրիֆլեյմի արտադրանքի, ծառայությունների մասին, կամ որը կարող է վնասել Օրիֆլեյմի հեղինակությունը:

 

5. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

5.1 Օրիֆլեյմ ընկերության քաղաքականությունը չի նախատեսում տարածքային ազդեցության ոլորտների բաժանում և ֆրանչայզների բացում: Ոչ մի Խորհրդատու իրավունք չունի իր բիզնեսն իրականացնել տարածքային ազդեցության ոլորտների բաժանման կամ ֆրանչայզի պայմաններով: Յուրաքանչյուր Խորհրդատու կարող է Օրիֆլեյմի հետ միասին զբաղվել բիզնեսով միայն Օրիֆլեյմի կողմից նախանշված երկրներում:

5.2 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է հարգի այն փաստը, որ Օրիֆլեյմն աշխատում է որոշակի շուկաներում և ոչ թե աշխարհի բոլոր երկրներում ու խստորեն հետևում է արտադրանքի անվտանգության, գրանցման, ներմուծման և այլնին վերաբերող կանոններին, որոնք սահմանված են տվյալ երկրներում: Օրիֆլեյմը պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի կամ բողոքի համար, որը ծագում է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի կողմից ապրանքը այլ երկիր տեղափոխելու համար, որտեղ ներկայացված չէ Օրիֆլեյմը: Այսպիսով, նման բողոքների դեպքում ողջ պատասխանատվությունը կրում է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն:

5.2.1 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն պետք է ձեռնպահ մնա Օրիֆլեյմի արտադրանքը մի երկրի տարածքում ձեռք բերելուց և այլ երկրի տարածքում, որտեղ Օրիֆլեյմն իրականացնում է գործունեություն, այն վերավաճառելուց:

5.3 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն չի հանդիսանում Օրիֆլեյմ ընկերության աշխատակից: Այցեքարտի և այլ նմանատիպ փաստաթղթերի վրա Խորհրդատուն կարող է իրեն անվանել միայն «Օրիֆլեյմի անկախ Խորհրդատու» կամ, ըստ ընկերությունում ունեցած իր աճի, «Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների անկախ մենեջեր» և «Օրիֆլեյմի անկախ տնօրեն»:

5.4 Գովազդային նյութերը, Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի Անձնական ռեֆերալ հղումը և այլ սոցիալական հարթակներ, որոնք ապահովվում են Օրիֆլեյմի կողմից, ինչպես օրինակ` ֆեյսբուքը, կարող են կիրառվել առանց հետագա հաստատման: Հասկանալի է, որ Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները չեն կարող գրանցել որևէ տիրույթ կամ էջ, որի դոմենը կներառի «Օրիֆլեյմ» բառը: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները կարող են օգտվել Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքէջերից, բլոգերի պատերից և այլն: Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում նախապես հաստատել այն նյութերը, որոնք պետք է հրապարակվեն: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների` համացանցում ներկայանալիության քաղաքականությունը տրվում է ստորև` Հավելված 1 և 2-ում:

5.5 Օրիֆեյմ ընկերության ապրանքանիշը, անվանումը և տարբերանշանը չի թույլատրվում օգտագործել Խորհրդատուների կողմից տպագիր, էլեկտրոնային նյութերում (այդ թվում՝ ինտերնետ-աղբյուրներում) առանց ընկերության կողմից նախնական գրավոր թույլտվությունը: Եթե նման թույլտվություն ստացված է, ապրանքանիշը, տարբերանշանը և անվանումը պետք է օգտագործվեն միայն Օրիֆլեյմի կորպորատիվ ոճի սահմաններում: Կորպորատիվ խորհրդանիշները Ինտերնետ աղբյուրներում օգտագործելը կարգավորվում է հավելված 1-ով:

5.6 Խորհրդատուներն առանց ընկերության գրավոր համաձայնության իրավունք չունեն օգտագործել Օրիֆլեյմի տարբերանշանով կամ ապրանքանիշով որևէ նյութ, որը չի արտադրվել հենց ընկերության կողմից:

5.7 Օրիֆլեյմի բոլոր կորպորատիվ տպագրական նյութերը, վիդեոհոլովակները, նկարները, դիզայներական լուծումները, երաժշտությունը և բանաստեղծական ստեղծագործությունները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքներով և չեն կարող օգտագործվել ամբողջությամբ կամ մասամբ` առանց Օրիֆլեյմի նախնական գրավոր համաձայնության: Հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված նյութերի օգտագործման դեպքում՝ պարտադիր է հղում կատարել Օրիֆլեյմին, հղումը պետք է լինի տեսանելի վայրում և կասկած չառաջացնի, որ բնօրինակն է: Համացանցում ընկերությանը պատկանող նկարների և այլ նյութերի օգտագործման վերաբերյալ կանոնները ներկայացված են Հավելված 1-ում:

5.8 Խորհրդատուներն իրավունք չունեն ներկայացնել, ցուցադրել կամ վաճառել ապրանքը մանրածախ առևտրով զբաղվող ձեռնարկություններում, համացանցային խանութներում, օրինակ՝ crossroad.com- ը, bay.am- ը, list.am-ը և այլն։ Համացանցում վաճառք իրականացնելու մասին լրացուցիչ կանոնները ներկայացված են Հավելավծ 1-ում: Մանրածախ առևտրով զբաղվող ձեռնարկություններում չեն կարող նաև ներկայացվել կամ վաճառվել Օրիֆլեյմի կորպորատիվ հրատարակությունները: Ձեռնարկությունները, որոնք առևտրային չեն, օրինակ, գեղեցկության սրահներ, կարող են օգտագործվել ցուցադրման համար, բայց ոչ Օրիֆլեյմի արտադրանքի վաճառքի համար:

5.9 Օրիֆլեյմի արտադրանքը չի կարող ցուցադրվել այն ձեռնարկություններում, որոնք ներառված չեն Օրիֆլեյմի տեսականու մեջ և ներկայացված են կողմնակի արտադրանքի առևտրային շարքից։

5.10 Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին չի թույլատրվում փոստերի ավտոմատ տեղադրումը ոչ թեմատիկ ֆորումներում, սփամ-հաղորդագրությունների ավտոմատ ուղարկող ծրագրերի կիրառումն՝ ըստ օգտատերերի բազայի, ովքեր կանխավ չեն տվել իրենց համաձայնությունը նմանատիպ նամակներ ստանալու համար։

5.11 Ոչ մի դեպքում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուին չի թույլատրվում վերափաթեթավորել Օրիֆլեյմի փաթեթավորածը կամ փոխել պիտակները: Օրիֆլեյմի Խորհրդատուները պարտավորվում են տարածել ընկերության արտադրանքը միայն ընկերության կողմից թողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

5.12 Ընկերության կողմից թողարկված արտադրանքը չի կարող վնասել առողջությանը, եթե դրա կիրառման ժամանակ պահպանվում են տվյալ միջոցի օգտագործման բոլոր պայմանները: Օրիֆլեյմ ընկերությունը երաշխավորում է իր արտադրանքի բարձր որակը և պատրաստ է փոխհատուցել ցանկացած վնաս, որ կարող է ի հայտ գալ անորակ միջոցի օգտագործման հետևանքով: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում սխալ կիրառման հետևանքով առաջացած վնասի համար:

5.13 Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ պահումներ կատարել որևէ ծավալային զեղչից կամ բոնուսներից` լրացնելու համար ժամկետն անցած հաշիվները կամ այլ պարտադիր վճարումները:

5.14 Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել գները, տեսականին և վճարման պայմանները` առանց նախնական զգուշացման: Օրիֆլեյմը չի փոխհատուցում ծավալային զեղչը, բոնուսները և այլ վճարումները, որոնք առաջանում են վերոնշյալ փոփոխությունների պատճառով, ինչպես նաև արտադրանքի` պահեստում բացակայելու հետևանքով:

5.15 Օրիֆլեյմը պարտավորվում է Խորհրդատուին փոխհատուցել արտադրանքի ձեռքբերման ծախսերը միայն հետևյալ պայմաններով.

 

• Ապրանքի վերադարձը պետք է կատարվի ընկերության կողմից ներկայացված ժամկետներում, 
• Վերադարձի համար վճարվող գումարը կազմում է ապրանքի համար Խորհրդատուի կատարած վճարումը, որևէ ծավալային զեղչի կամ բոնուսի` ցանցին արված վճարումների, ինչպես նաև Օրիֆլեյմի՝ ապրանքը առաքելու համար կատարած ծախսերի պահումից հետո:

• Վերադարձված ապրանքը՝ ներառյալ գովազդային տպագրական նյութերը, ակցիայով ձեռք բերված արտադրանքը, ինչպես նաև վաճառքի խթանման համար նախատեսված հավաքածուները պետք է լինեն վաճառելու ենթակա:

Սույն նպատակներից ելնելով` վաճառքի ենթակա արտադրանք ասելով` հասկանում ենք այնպիսի արտադրանք, որը

• Չի օգտագործվել, բացվել կամ կիրառվել որևէ այլ կերպ,

• Պիտանիության ժամկետը չի անցել,

Ներկայացված է Օրիֆլեյմի ընթացիկ ապրանքատեսականիում:

5.16 Եթե Խորհրդատուն օրինական կամ ոչ օրինական ձևով ներգրավվել է որևէ բանավեճի կամ իրադարձության մեջ, որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Օրիֆլեյմ ընկերության հեղինակության ու անվան վրա, նա պետք է անմիջապես հայտնի այդ մասին ընկերությանը:

5.17 Օրիֆլեյմն իրեն իրավունք է վերապահում մտցնել լրացումներ և փոփոխություններ «Հաջողության բիզնես-ծրագրում», որակավորման պայմաններում, Էթիկայի Կոդեքսում և Օրիֆլեյմի Կանոններում:

 

6. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Օրիֆլեյմ ընկերության տնօրենների և ավելի բարձրի համար գոյություն ունեն լրացուցիչ կանոններ: Այս կանոնների խախտումն անմիջապես կհանգեցնի Տնօրենի որակազերծման և բոլոր իրավասությունների կորուստի, այդ թվում` ծավալային զեղչեր և բոնուսներ, ինչպես նաև, առանձին դեպքերում, Օրիֆլեյմ ընկերության հետ համաձայնագրի լուծարում:

6.1 Յուրաքանչյուր կատալոգի ընթացքում Տնօրենի պարտավորությունների մեջ մտնում են`

ա) Իր Անձնական խմբի մեծացում և զարգացում,

բ) Օգնել, սատարել և մոտիվացնել իր Խորհրդատուներին,

գ) Անցկացնել մոտիվացիոն դասընթացներ և հանդիպումներ, նպատակներ դնել և վերահսկել դրանց իրագործումը,

դ) Խորհրդատուներին սովորեցնել բիզնես վարելու լավագույն մեթոդները,
ե) Ժամանակին ապահովել իր Խորհրդատուներին տարատեսակ հանդիպումների, միջոցառումների, դասընթացների, նորույթների և այլնի մասին տեղեկատվությամբ,
զ) Մասնակցել ընկերության բոլոր սեմինարներին և միջոցառումներին,
է) Հետևել Օրիֆլեյմ ընկերության Էթիկայի կոդեքսին և Կանոններին, ցույց տալ սեփական օրինակը բոլոր գործերում:

ը) Մասնակցել Օրիֆլեյմի բոլոր գործնական հանդիպումներին, որոնց ձեզ հրավիրում են առանցքային գործընկերների հետ աշխատող Մենեջերները:


6.2
 Օրիֆլեյմի Տնօրենն իրավունք չունի ներկայացնել ուղիղ վաճառքներով զբաղվող այլ ընկերությունների` առանց Օրիֆլեյմ ընկերության գրավոր թույլտվության:

6.3 Եթե Տնօրենի ամուսինը կամ կինը ներկայացնում են ուղիղ վաճառքներով զբաղվող մեկ այլ ընկերություն, ապա տվյալ ամուսնուն կամ կնոջը չի թույլատրվում մասնակցել Օրիֆլեյմ ընկերության գործունեությանը և ներգրավել Օրիֆլեյմ ընկերությանը սեփական ընկերության գործունեության դաշտ: Այն Տնօրենները, ում ամուսինը կամ կինը աշխատում են ուղիղ վաճառքներով զբաղվով մեկ այլ ընկերությունում (համաձայն 6.3 կետի), պարտավոր են այդ մասին տեղեկացնել Օրիֆլեյմ ընկերությանը:

6.4 Տնօրենի մահվան դեպքում անդամակցությունը կարող է ժառանգաբար անցնել մահացողի մտերիմ հարազատներին՝ համապատասխան երկրի գործող օրենսդրության։ Անդամակցության հայտը պետք է ներկայացվի մահվան ամսաթվից հետո առավելագույնը 6 ամսվա ընթացքում: Նման հայտի բացակայության դեպքում՝ Անդամակցությունը կդադարեցվի: Ժառանգները պետք է ընդունեն և համաձայնեն կատարել կանոնների ու պայմանների պահանջները, որոնք պարտադիր են Օրիֆլեյմի խորհրդատուի կատարման համար։

6.5 Տնօրենը պետք է հետևի Օրիֆլեյմի կողմից ժամանակ առ ժամանակ տպագրվող այլ կանոնների և հրահանգների:  

 

7. ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

Սույն Կանոնների և Կանոնակարգի վրա հիմնված ցանկացած բողոք պետք է ուղղվի Օրիֆլեյմին կամ/և Օրիֆլեյմի ղեկավար տնօրեններին, որոնք գործունեություն են ծավալում տվյալ երկրում:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՎԱՐՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՒՄ

 

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս կանոնակարգը կոչված է հստակեցնելու համացանցում Օրիֆլեյմի Խորհրդատուների վարքագծի կանոնները, որը չի խախտում Օրիֆլեյմի իրավունքները և դրա հետ կապված օրենքներն ու առկա համաձայնությունները:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Օրիֆլեյմն առաջարկում է Խորհրդատուներին Օրիֆլեյմի կայքում Անձնական ռեֆերալ հղումների սեղծման հնարավորություն, ինչպես նաև կենտրոնացված առցանց-գործիքներ՝ համացանցում վաճառքի և Օրիֆլեյմի ապրանքատեսակների ու բիզնես հնարավորությունների առաջխաղացման համար:

Խորհրդատուները նաև կարող են ստեղծել իրենց սեփական կայքերը իրենց գործունեության, ապրանքատեսակների և Օրիֆլեյմի բիզնես հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման նպատակով, պայմանով, որ այդ կրիչներում հստակ երևա, որ դրանք համացանցում ընկերության պաշտոնական կայքերը չեն: Կայքի անհատ սեփականատիրոջ մասին նշումը, կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև մեջբերումների դեպքում պաշտոնական աղբյուրին հղումը պարտադիր է:

3.ՎԵԲ-ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԱՆՈՒՆԸ

Խորհրդատուներն իրավունք չունեն օգտագործել «Օրիֆլեյմ» կամ «Oriflame», «Oriflame Armenia», «Օրիֆլեյմ Հայաստան», ինչպես նաև Օրիֆլեյմ անվան այլ հնչյունաբանական նմանակումներ կայքի դոմենում/ենթադոմենում, բջջային հավելվածում, բլոգի, սոցիալական կայքի էջի, տեսահոսթինգի ալիքի  հասցեում կամ կայքի խորագրի օրգանական որոնման արտացոլման մեջ:

Հնչյունաբանական նմանակում ասելով՝ հասկանում են ապրանքանիշի անվան նմանակումը՝ տառերի և հնչյունների միջոցով (անվանման մեջ մեկ կամ մի քանի տառ, թիվ կամ այլ նշան փոխարինելով, հավելելով, հեռացնելով), այդ կերպ նմանակելով հնչողությունը կամ գրության ձևը, որը նման է բնօրինակին: Օրինակ՝ Օրիֆլեյմ, Օրիֆլեմ, Օրիլեյմ և այլն:

«Օրիֆլեյմ» բառը կարելի է օգտագործել բլոգի անվանման, անձնական հաշվի կամ սոցցանցերում խմբերի անվանումների մեջ, եթե հենց նույն անվանման մեջ հստակորեն նշված է, որ տվյալ խումբը (բլոգը կամ սոցկայքի էջը) ընկերության պաշտոնական աղբյուրը չէ: Օրինակ՝ «Օրիֆլեյմի Առաջնորդների միություն. Երևան»:

4. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՎԵԲ-ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ցանկացած վեբ-աղբյուրում (կայք, բլոգ, սոցկայքերում էջ/խումբ) կամ գովազդային արշավում պետք է լինի նկատելի, ակնառու տեղեկատվություն, որը կայքի սեփականատերը Օրիֆլեյմի անկախ խորհրդատու է: Օրիֆլեյմի լոգոտիպի կամ այլ ապրանքանիշի օգտագործման դեպքում վեբ-ռեսուրսի էջերում՝ սեփականատիրոջ մասին ինֆորմացիան պետք է գտնվի կորպորատիվ խորհրդանիշի կողքին:

Խորհրդատուի կոնտակտային տվյալները (առնվազն անուն, ազգանուն, էլ.փոստի հասցե և հեռախոսահամար) կայքի այցելուների համար պետք է լինեն հեշտ հասանելի:

Եթե Խորհրդատուի կայքում կա գրանցվելու տարբերակ, ապա այստեղ նույնպես պետք է առկա լինի նկատելի ու ակնառու տեղեկատվություն այն մասին, որ գրանցումը նախաձեռնել է Օրիֆլեյմի Խորհրդատուն, այլ ոչ թե Ընկերությունը (օրինակ՝ «Գրացնում Ա.Հակոբյանի կառուցվածք» կամ գրանցում «Առաջ՝ դեպի երազանք» թիմ)։ Այս բաժնի կանոնները չեն տարածվում անձնական էջերի, բլոգների և կայքերի վրա, որոնք որևէ առնչություն չունեն Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի գործունեության հետ:


5. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ

Խորհրդատուներին՝ կայքը ստեղծելիս, արգելվում է որևէ կերպ կրկնօրինակել Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքի ձևավորումը՝ այցելուների կողմից հնարավոր թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Օրիֆլեյմի պաշտոնական ինտերնետ-աղբյուրներից (ինչպիսիք են կայքը, սոցիալական կայքերում էջերը, տեսահոսթինգի ալիքը և այլն) նյութերը կրկնօրինակելու դեպքում՝ նյութերի աղբյուրին կատարած հղումը պարտադիր է։

Խորհրդատուները իրավունք չունեն վաճառել, ցուցադրել կամ տեղադրել Օրիֆլեյմի արտադրանքը ինտերնետային խանութներում և աճուրդներում, զեղչային կուպոններով վաճառք առաջարկող կայքերում, օրինակ՝ Ebay.com, անվճար հայտարարությունների հարթակներում, օրինակ՝ list.am, բջջային օպերացիոն համակարգերի համար նախատեսված հավելվածներում, ինչպես նաև սեփական վեբ-աղբյուրներում (կայք, բլոգ, սոցկայքերում էջ և այլն)՝ ներառյալ առցանց-վճարման ընդունումը: Թույլատրվում է միայն սեփական վեբ-աղբյուրներում արտադրանքի խորհրդատվությունը, նկարագրությունը և ցանկալի պատվերի մասին տեղեկատվության հավաքումը՝ հետագայում Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում պատվեր կատարելու համար: 

Արտադրանքն առցանց վաճառելու միակ հնարավոր տարբերակը Օրիֆլեյմի Խորհրդատուի Անձնական ռեֆերալ հղում ստեղծելն է Օրիֆլեյմի պաշտոնական կայքում և այն իրենց վեբ-ռեսուրսում օգտագործելն է։

«Ինտերնետ-խանութ» հասկացության օգտագործումը հնարավոր է միայն Խորհրդատուի Անձնական ռեֆերալ հղումի հետ աշխատելիս, որտեղ այս օպցիան հասանելի է: Մնացած բոլոր դեպքերում «Ինտերնետ-Խանութ» հասկացության օգտագործումը խորհրդատուների սեփական կայքերում չի թույլատրվում:

Խորհրդատուի անհատական վեբ-աղբյուրում չպետք է Օրիֆլեյմի արտադրանքը առաջարկվի Օրիֆլեյմի ապրանքատեսականիում չներկայացված կողմնակի արտադրանքի հետ միասին:

 

6. ՆԿԱՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Խորհրդատուներին թույլատրվում է օգտագործել

Արգելվում է

Օրիֆլեյմի բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն բարձր որակի։

Երրորդ անձի կողմից Օրիֆլեյմ ընկերությանը ներկայացված որևէ բողոք կամ պահանջ, որը կապված կլինի օգտագործման վերոբերյալ կանոնների խախտման հետ, կուղղվեն Խորհրդատուին, և Խորհրդատուն ինքը պետք է կարգավորի դրանք՝ իր միջոցներով:

7. ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆԸ

Կարելի է օգտագործել միայն Օրիֆլեյմի տարբերանշանի թույլատրելի տարբերակը, որը ներկայացված է ընկերության պաշտոնական կայքում: Այն պեք է օգտագործված լինի որպես էջի վերին կամ ստորին խորագիր: Տարբերանշանի ցանկացած փոփոխություն, այդ թվում անիմացիան, արգելվում է:

8. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ

Օրիֆլեյմը խրախուսում է Խորհրդատուների ակտիվությունը բլոգներում, սոցիալական կայքերում և այլ աղբյուրներում: Խորհրդատուները կարող են յուրովի հրապարակել իրենց արձագանքները և մեկնաբանությունները Օրիֆլեյմի ապրանքատեսակների վերաբերյալ՝ 1.3 պարագրաֆի՝ ապրանքատեսակների հատկությունների մասին տեղեկատվության ստույգ լինելու մասով պահանջներին հետևելու դեպքում: Խորհրդատուներին խորհուրդ է տրվում օգտվել ընկերության պաշտոնական ինտերնետ-աղբյուրներում առկա «Կիսվել ընկերների հետ» գործողությունից՝ տեղեկատվության և աղբյուրին հղումների ճշգրիտ արտացոլման համար:    

   

9.  ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄԸ

Խորհրդատուները կարող են ինքնուրույն զբաղվել համացանցում իրենց վեբ-աղբյուրների առաջխաղացմամբ՝ առցանց միջավայրում Կանոնակարգով նախատեսված վարքագծի կանոնների պահպանման դեպքում:

Կոնտեքստային գովազդներում (օրինակ՝ Google Adwords ծառայության միջոցով)՝

Բացի այդ, սեփական վեբ-աղբյուրների առաջխաղացման համար Խորհրդատուներին խստիվ արգելվում է.

Ավելի մանրամասն ինֆորմացիա և գործնական օրինակներ Համացանցում Խորհրդատուի վարքագծի մասին ներկայացված է ՀԱմացանցում աշխատանքի մասին Խորհրդատուի ուղեցույցում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ № 2. ՇՓՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ / ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՀԵՏ ՇՓՎԵԼԻՍ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է.

-Հարկավոր է. ներկայացնել քեզ և Օրիֆլեյմ ընկերությունը, կիսվել օգտակար ինֆորմացիայով, արտադրանքի մասին գաղափարներով, Օրիֆլեյմի ծառայություններով:

-Հարկավոր է. հաճախորդներին բացատրել սեփական առաջարկների նպատակը և տրամադրել Օրիֆլեյմի արտադրանքի տեսակների մասին ինֆորմացիա:

-Հարկավոր է. հարցերին պատասխանել անկեղծ և ճշմարտացի:

-Հարկավոր է. կատարել միայն Օրիֆլեյմի կողմից հաստատված հայտարարություններ արտադրանքի մասին: Հաճախորդին ուղղորդել Օրիֆլեյմի կայք, որտեղ նա կարող է ավելին իմանալ արտադրանքների և դրանց հաստատված հատկությունների մասին:

-Հարկավոր է. հարգել հաճախորդներին, այլ խորհրդատուներին: Չկիրառել բռնություն, էքստրեմալ գործողություններ ռասայական, սեռական հատկանիշների հիման վրա, չօգտագործել ոչ նորմատիվ բառապաշար: Հարգանք ցուցաբերել ուրիշի անձնական կյանքի, ինչպես նաև քաղաքականության, կրոնի և այլ հարցերի հանդեպ:

-Հարկավոր է. հաճախորդի պահանջով դադարել նրա հետ շփումը:

-Հարկավոր է. իրականացնել հաճախորդների անձնական տվյալների հավաքագրում ու պահպանում միայն անհրաժեշտության դեպքում՝ հետևելով անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենսդրությանը:

-Հարկավոր է. պահպանել Օրիֆլեյմի ինֆորմացիայի գաղտնիությունը: Պաշտոնական նյութեր մեջբերելու դեպքում, որոնք նախկինում հրապարակվել են Օրիֆլեյմի կայքում, անհրաժեշտ է հղում կատարել աղբյուրին (օրինակ՝ «հրապարակվել է am.oriflame.com կայքում, 2018թ.»): Արգելվում է հրապարակել Օրիֆլեյմի գաղտնի նյութեր նախքան դրանց պաշտոնական հրապարակումը, օրինակ՝ արտադրանքի հետագա թողարկումների կամ ռեկրուտային արշավների մասին:

-Հարկավոր է. ապրանքը վաճառելիս.

-Հաճախորդին տրամադրել հավաստի ինֆորմացիա արտադրանքի գնի, վճարման պայմանների, առաքման ժամկետների մասին,

-քո հաճախորդին տալ պատվերի գրավոր ձև,

-Հաճախորդին հայտնել ժամկետի մասին, որի ընթացքում նա կարող է չեղարկել պատվերը, ինչպես նաև վերադարձի նրա իրավունքի և դրամական միջոցների փոխհատուցման մասին տրամադրած արտադրանքների վերաբերյալ, որոնք ենթակա են կրկնակի վաճառքի՝ որպես նոր,

-Երաշխիքներ ներակայացնել Օրիֆլեյմի արտադրանքի վերաբերյալ, իրականացնել հետվաճառքային սպասարկում և ձևակերպման համապատասխան ընթացակարգեր:

 

-Հարկավոր է. Օրիֆլեյմի պոտենցիալ Խորհրդատուի հետ շփվելիս.

-տեղեկացնել այն մասին, որ փաստացի վաստակն ու վաճառքները կախված են անձամբ մարդուց և նրա հնարավորություններից, այն ժամանակից, որը նա ծախսում է վաճառքների վրա, նրա ջանքերից և այլ գործոններից:

-անհրաժեշտ ինֆորմացիա տրամադրել եկամուտ ստանալու միջոցների մասին արտադրանքի տարածման/վաճառքի հաշվին:

- խոսակցին հիշեցնել այն մասին, որ Օրիֆլեյմը սոցիալական վաճառքներով զբաղվող ընկերություն է, որը կենտրոնանում է նորարարական արտադրանքների անդադար մշակման վրա: Օրիֆլեյմն առաջարկում է որակյալ արտադրանք և բիզնեսի կառուցման հնարավորություն: Այս բիզնեսը կարող է օգնել բարելավել ինչպես քո ֆինանսական վիճակը, այնպես էլ անձնական որակները:

 

ՕՐԻՖԼԵՅՄԻ  ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ/ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՀԵՏ ՇՓՎԵԼԻՍ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ.

-Չի կարելի. ճնշում գործադրել հաճախորդի վրա արտադրանք ձեռք բերելու կամ թիմին միանալու նպատակով:

-Չի կարելի. չափազանցնել արտադրանքի բնութագիրը: Հարկավոր է ազնվորեն և արդար լուսաբանել ատադրանքի օգտագործման քո փորձը, միշտ հղում անել արտադրանքի բնութագրին կամ այլ ինֆորմացիայի, որը ներկայացրել է Օրիֆլեյմը:

-Չի կարելի. չափազանցնել Օրիֆլեյմի արտադրանքի բնութագրերը, եկամտի չափը, քո աշխատանքային փորձը:

-Չի կարելի. հաճախորդին մոլորեցնել, ճնշում գործադրել նրա վրա:

-Չի կարելի. ամաչել, որ չունեք հաճախորդի հարցի պատասխան կամ վստահ չեք պատասխանի մեջ: Դիմեք Օրիֆլեյմի սպասարկման կենտրոն՝ ճիշտ պատասխանը իմանալու համար, ապա տրամադրեք այն հաճախորդին:

-Չի կարելի. օգտագործել մոլորեցնող կամ ոչ ճիշտ համեմատություններ այլ ընկերությունների արտադրանքների հետ: Համեմատության չափանիշները պետք է հիմնավորվեն օբյեկտիվ փաստերով, որոնք կարող են հաստատվել:

-Չի կարելի. վնասել այլ ընկերությունների գործնական հեղինակությանը, ներգրավել կամ քարոզել այլ ընկերությունների հաճախորդներին:

-Չի կարելի. մարդուն դրդել արտադրանք գնել այն հայտարարության հիման վրա, թե նա կարող է նվազեցնել դրա արժեքը կամ վերականգնել դրա ձեռքբերման գինը, եթե դեպի ձեզ ուղղորդի այլ հաճախորդների՝ նմանատիպ գնումներ կատարելու համար: