Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Oriflame-ը գեղեցկության ոլորտում առաջին ընկերություններից է, որն արգելել է կենդանիների վրա փորձարկումները: Մեր հիմնադրումից ի վեր՝ 1967 թվականին և ավելի քան 55 տարի, մեր արտադրանքները երբևէ չենք փորձարկել կենդանիների վրա՝ դրանց անվտանգությունը կամ արդյունավետությունը ապացուցելու նպատակով: 55 տարի առաջ՝ շատ ավելի վաղ, քան ԵՄ-ում կենդանիների վրա կատարվող փարձարկումները համարվեցին անօրինական, Oriflame -ի դիրքորոշումը եզակի էր։ Մենք միշտ հանդես ենք եկել հետազոտության այլընտրանքային մեթոդներով և մինչ օրս էլ հավատարիմ ենք մնում այս սկզբունքին:

Ինչպե՞ս է Oriflame-ը ստուգում իր արտադրանքների անվտանգությունը։

Oriflame-ի արտադրանքները մշակվում են ըստ շվեդական հավասարակշռված մոտեցման․

Գործողություններ․ միշտ կատարել պարտավորություններն ու պահել խոստումները

Անվտանգություն․ պահպանել ներդաշնակությունը սեփական անձի հետ, պահպանել արտաքին և ներքին հավասարակշռությունը

Պատասխանատվություն․ հարգել մեր մոլորակն ու ողջ համաշխարհային միությունը

Առաջնորդվելով այս սկզբունքներով՝ մեր ներքին փորձագետների թիմն իրականացնում է բոլոր կոսմետիկ բանաձևերի համապարփակ վերանայում՝ նախքան որևէ փորձարկում սկսելը։ Սա արվում է՝ համոզվելու համար, որ օգտագործվող յուրաքանչյուր բաղադրիչ անվտանգ է։ Հետո դիմում ենք անկախ լաբորատորիաներին։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս փորձարկել կոսմետիկ արտադրանքը և գնահատել դրանց ազդեցությունը մաշկի վրա՝ ներգրավելով կամավորներ (18 տարեկանից բարձր առողջ մարդիկ): Անվտանգությունը պարզող թեստերն անցկացվում են մասնակիցների համաձայնությունը ստանալուց հետո։ Գործընթացը տեղի է ունենում բժշկական որակավորված անձնակազմի հսկողության ներքո: Կոսմետիկ արտադրանքի կլինիկական փորձարկումները ընդունվել են որպես կենդանիների վրա փորձարկման անվտանգ և էթիկական այլընտրանք: Այս թեստերն այժմ ստանդարտ պրակտիկա են համարվում։

Արդյո՞ք կենդանիների վրա փորձարկումն օրինական է:

2013 թվականին՝ ավելի քան 40 տարի այն բանից հետո, երբ Oriflame -ն առաջին անգամ հանդես եկավ կենդանիների վրա փորձարկումների դեմ, ԵՄ-ն արգելեց այսպիսի փորձարկում անցած կոսմետիկայի վաճառքը: Սա նշանակում է, որ 2013 թվականից ի վեր Եվրոպայում վաճառվող ոչ մի կոսմետիկ արտադրանք կամ բաղադրիչ նման կերպ չի կարող փորձարկվել։ Ցավոք, ոչ բոլորն են համակարծիք այս հարցում։ Շատ հաճախ կենդանիների վրա փորձարկումներից ստացված տվյալները կարող են պահանջվել տեղական իշխանությունների կողմից՝ իրենց շուկայում արտադրանքը պաշտոնապես գրանցելու համար՝ համապատասխան տեղական օրենքներին և կանոնակարգերին:

Ի՞նչ քայլեր է Oriflame-ը ձեռնարկում կենդանիների վրա փորձարկումները կանխելու համար:

Մենք ցանկանում ենք ապրել աշխարհում, որտեղ կենդանիների վրա փորձարկումներ չեն իրականացվում, և սա կյանքի կոչելու համար Oriflame-ն ակտիվորեն գնահատում է արտադրանքի պորտֆոլիոն առկա բոլոր երկրներում, վերահսկում է արտադրանքների տեսականու և կազմի հնարավոր փոփոխությունները, հաշվի է առնում արտադրության վայրը: Մենք ցանկանում ենք իրական և տևական ներդրում ունենալ կենդանիների բարեկեցության գործում, ուստի պարտավորվում ենք աշխատել բոլոր երկրների իշխանությունների հետ, որտեղ վաճառվում է մեր կոսմետիկ արտադրանքը՝ նպաստելու ողջ աշխարհում արտադրանքների անվտանգության հարցում հետազոտությունների ավելի մարդասիրական և էթիկական մոտեցման գեներացմանը։